Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KANITA DAYALI HEMŞİRELİK 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını ve sınıflamalarını kavrayarak kanıta dayalı hemşirelik bilgilerine ulaşmayı ve uygulama alanlarında kullanım esaslarını kazandırmak
Dersin İçeriği Bu ders; Kanıt, Kanıta dayalı uygulama,Kanıta dayalı uygulamanın tarihsel gelişimi, nedenleri ve amaçları,Güvenilir kanıtların elde edilmesi,Kanıta dayalı uygulama sürecinin aşamaları,Kanıta dayalı uygulamalar ve hemşirelik,Kanıt dayalı hemşirelik uygulamalarında engeller ve kolaylaştırıcılar,Kanıt düzeyi sınıflamaları,Kanıt dayalı uygulama kaynakları; sistematik inceleme, randomize kontrollü çalışma, vaka kontrollü çalışma,Kanıta dayalı uygulama kaynakları; kohort çalışma, gözlem,Kanıtlara ulaşma yolları, KDU rehberleri, KDU hemşirelik merkezleri, internet kaynakları,Kanıtların uygulanması, klinik etkinlikleri,Kanıta dayalı uygulama örnekleri; ağrı yönetimi,Kanıta dayalı uygulama örnekleri; onkoloji hemşireliği,Kanıta dayalı uygulama örnekleri; cerrahi hemşireliği,Dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını ve derecelerini tanımlayabilmesi
2.Uygulamada kullanılacak araştırma kanıtlarına hangi veri tabanlarından ulaşacağını bilmesi
3.Kanıta dayalı hemşireliğin mesleğe/ uygulama alanına katkılarını açıklayabilmesi
4.Kanıta dayalı hemşirelik uygulama süreci ve uygulamalardaki engelleri bilmesi
5.Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının yaşama geçirilmesi için yapılması gerekenleri ifade edebilmesi
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kanıt, Kanıta dayalı uygulama
2 Kanıta dayalı uygulamanın tarihsel gelişimi, nedenleri ve amaçları
3 Güvenilir kanıtların elde edilmesi
4 Kanıta dayalı uygulama sürecinin aşamaları
5 Kanıta dayalı uygulamalar ve hemşirelik
6 Kanıt dayalı hemşirelik uygulamalarında engeller ve kolaylaştırıcılar
7 Kanıt düzeyi sınıflamaları
8 Kanıt dayalı uygulama kaynakları; sistematik inceleme, randomize kontrollü çalışma, vaka kontrollü çalışma
9 Kanıta dayalı uygulama kaynakları; kohort çalışma, gözlem
10 Kanıtlara ulaşma yolları, KDU rehberleri, KDU hemşirelik merkezleri, internet kaynakları
11 Kanıtların uygulanması, klinik etkinlikleri
12 Kanıta dayalı uygulama örnekleri; ağrı yönetimi
13 Kanıta dayalı uygulama örnekleri; onkoloji hemşireliği
14 Kanıta dayalı uygulama örnekleri; cerrahi hemşireliği
15 Dersin değerlendirilmesi
Kaynaklar
Eti Aslan F. 2015. Ağrı doğası ve kontrolü, İstanbul. Kocaman G; Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi - 2003/2. 61-70. Yavuz Van Gıersbergen M. Kaymakçı Ş. 2015. Ameliyathane Hemşireliği TCAHD Yayını, Meta Basım Matbaacılık İzmir, Platin, N. (2001) Kanıta Dayalı Hemşirelik Ülkemizde Uygulanamaz: Neden? I. Uluslararası&VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı, 23-26 Sabire Yurtsever Meral Altıok Kanıta dayalı uygulamalar ve hemşirelik F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2006, 20(2), 159-166 Yılmaz M. Hemşirelik bakım hizmetinin kalitesini geliştirme yolu olarak kanıta dayalı uygulama C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (1) Kara M Babadag K kanıta dayalı hemşirelik Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:6, Sayı: 3, 2003 Şenyuva E. Hemşirelik Eğitimi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar Nursing Education and Evidence Based Practice F.N. Hem. Derg, 2016; 24(1): 59-65. ISSN 2147-4923 Ovayolu Ö Ovayolu N. Semptom yönetiminde kanıt temelli tamamlayıcı yöntemler Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Cilt 1 Sayı 1 (2013) Öztürk Çopur E., Kuru N, Canbolat Seyman Ç. Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalara Genel Bakış Sağlık Ve Hemşirelik Yönetimi dergisi Sayı: 1 Cilt: 2, 2015. Can G. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007. Larrabee June H “Nurse to Nurse Evidence-Based Practice” Mc Graw Hill Medical, New York, 2008. Melnyk Bernadette, Ellen Fineout-Overholt (Ed) “Evidence-Based Practice in Nursing and Healthcare: A Guide to Best Practice” : Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2004. Ackley, Ladwig, Swan,Tucker Evidence-Based Nursing Care Guidelines Medical Surgical İnterventions, 2008. Craig Jean V. Smyth Rosalind L. “The Evidence-Based Practice Manual for Nurses”. Churchill Livingstone, 2007. Dicenso A, Guyatt G, Ciliska D. (2004). Evidence-Based Nursing: A Guide to Clinical Practice. McMichael C, Waters E, Volmink J. Evidence-based public health: what does it offer developing countries? J Public Health (Oxf). 2005;27:215-21. Guyatt G. Evidence based medicine. Chicago: AMA Press; 2002. Hamer Suzen, Collinson Gill “Achieving Evidence-Based Practice: A Handbook for Practitioners” Baillière Tindall, London, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu