Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA 0+8 4 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sibel DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sibel DOĞAN, Dr.Öğr.Üye. Nüvit ATAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesinde, kavramsal bilgiler doğrultusunda, sağlıklı/hasta birey ve ailelerinin gereksinimlerine yönelik bakım verme becerilerini geliştirmeyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliliklerinin İlişkisinin Kurulması Oryantasyon Eğitimi ,Uygulama, Vaka Çalışması,Uygulama, Vaka Çalışması,Uygulama, Vaka Çalışması,Uygulama, Yansıtıcı Düşünce,Uygulama, Yansıtıcı Düşünce,Uygulama, Vaka Çalışması,Ara Sınav,Uygulama, Vaka Çalışması,Uygulama, Vaka Çalışması,Uygulama, Vaka Çalışması,Uygulama, Yansıtıcı Düşünce,Uygulama, Vaka Çalışması,Uygulama, Vaka Çalışması,Uygulama, Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ruh sağlığı bozuk bireyin gereksinimlerini belirleyebilmesi 1, 14, 18, 4 C, F
Ruh sağlığı bozuk bireyle terapotik iletişim kurabilmesi 17, 18, 4 C, F
Ruh sağlığı bozuk bireyin ruhsal durumunu değerlendirebilmesi 12, 14, 2 F
Ruh sağlığı bozulmuş bireye yönelik tedavi yöntemlerini açıklayabilmesi 1, 5 F
Ruh sağlığı bozuk bireye hemşirelik süreci doğrultusunda bakım planlayabilmesi 14, 2, 20 C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliliklerinin İlişkisinin Kurulması Oryantasyon Eğitimi Uygulama rehberinin incelenmesi
2 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 129-136; 171-178;181-196; 442-445. sayfalarının incelenmesi
3 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 129-136; 171-178;181-196; 442-445. sayfalarının incelenmesi
4 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 129-136; 171-178;181-196; 442-445. sayfalarının incelenmesi
5 Uygulama, Yansıtıcı Düşünce 1. kaynağın 129-136; 171-178;181-196; 442-445. sayfalarının incelenmesi Yansıtıcı düşünce yazıların hazırlanması
6 Uygulama, Yansıtıcı Düşünce . kaynağın 129-136; 171-178;181-196; 442-445. sayfalarının incelenmesi Yansıtıcı düşünce yazıların hazırlanması
7 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 129-136; 171-178;181-196; 442-445. sayfalarının incelenmesi Bakım planının hazırlanması
8 Ara Sınav
9 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 129-136; 171-178;181-196; 442-445. sayfalarının incelenmesi Bakım planının hazırlanması
10 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 129-136; 171-178;181-196; 442-445. sayfalarının incelenmesi Bakım planının hazırlanması
11 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 129-136; 171-178;181-196; 442-445. sayfalarının incelenmesi Bakım planının hazırlanması
12 Uygulama, Yansıtıcı Düşünce 1. kaynağın 129-136; 171-178;181-196; 442-445. sayfalarının incelenmesi Yansıtıcı düşünce yazıların hazırlanması
13 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 129-136; 171-178;181-196; 442-445. sayfalarının incelenmesi Bakım planının hazırlanması
14 Uygulama, Vaka Çalışması . kaynağın 129-136; 171-178;181-196; 442-445. sayfalarının incelenmesi Bakım planının hazırlanması
15 Uygulama, Vaka Çalışması 1. kaynağın 129-136; 171-178;181-196; 442-445. sayfalarının incelenmesi Bakım planının hazırlanması
Kaynaklar
1. Çam, O., Engin, E. (Ed.). 82014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi. 2. Kum, N. (Ed.). (1996). Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, İstanbul: Birlik Ofset. 3. Fortinash, KM, Holoday Worret, PA. (2003). Psychiatric Nursing Care Plans, Fourth Edition, Mosby, Inc. 4. Öztürk, O. (2008). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 5. Varcarolis, EM. “ Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing”, 3rd edn. Philadelphia 6. Köroğlu, E., Güleç, C. (2007). Psikiyatri Temel Kitabı, Ankara: Hekimler Yayın Birliği. 7. Özgüven, İ. E. (2004). Görüşme İlke ve Teknikleri, 3. Baskı. Pdrem Yayınları. 8. Sadock, B. J., Sadock, V.A. (2009). Kaplan & Sadock’s Klinik Psikiyatri El Kitabı. Bozkurt A. (ed.) Güneş Tıp. Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 4 5 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 184
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu