Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KADIN SAĞLIĞI VE HAST. HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA 0+8 4 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pınar IRMAK VURAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pınar IRMAK VURAL, Dr.Öğr.Üye. Yeliz VARIŞOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kadın sağlığı ve üreme sağlığı kavramlarını inceleyerek ,ülkemizin gereksinimleri doğrultusunda tüm yaş döneminde kadın sağlığının bozulduğu durumlarda bütünsel yaklaşımla bakım gereksinimlerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Klinik uygulama yerleri hakkında bilgilendirme ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama, Vaka tartışması ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama, Vaka tartışması ,Ara Sınav Haftası,Klinik uygulama, Vaka tartışması ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama, Vaka tartışması ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama, Vaka tartışması, Uygulama Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kadın üreme organ tümörlerinde tanı ve tedaviye yönelik bakım planlayabilmesi 1, 14, 6 C, F
Kadın sağlığı ve hastalıkları ile ilgili temel kavram ve kuramları hemşirelik bakımlarına yansıtabilmesi 1, 14, 6 C, F
Doğum eyleminde kadının bakım gereksinimlerinin karşılanabilmesi 1, 14, 6 C
Doğum sonu dönemde normal/riskli lohusa, yenidoğan ve eş/ailenin bakım gereksinimlerini karşılamak üzere bakım planı oluşturabilmesi 1, 14, 6, 8 C, F
Doğurganlığın düzenlenmesini ve kontrasepsiyonu açıklayabilmesi 1, 14, 6, 8 C
İnfertil çiftlere konuyla ilgili eğitim verebilmesi 1, 14, 6 C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Klinik uygulama yerleri hakkında bilgilendirme Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunması, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili WEB’deki sitelerin araştırılması
2 Klinik uygulama Makale okunması
3 Klinik uygulama Bakım planı çalışması
4 Klinik uygulama Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunması
5 Klinik uygulama, Vaka tartışması Makale okunması
6 Klinik uygulama Bakım planı çalışması
7 Klinik uygulama, Vaka tartışması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunması
8 Ara Sınav Haftası
9 Klinik uygulama, Vaka tartışması Derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili WEB’deki sitelerin araştırılması
10 Klinik uygulama Makale okunması
11 Klinik uygulama Bakım planı çalışması
12 Klinik uygulama, Vaka tartışması Makale okunması
13 Klinik uygulama Bakım planı çalışması
14 Klinik uygulama Bakım planı çalışması
15 Klinik uygulama, Vaka tartışması, Uygulama Değerlendirilmesi Derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili WEB’deki sitelerin araştırılması
Kaynaklar
1. Şirin, A., Kavlak, O., Kadın Sağlığı Kitabı. 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2016. 2. Beji NK. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevleri (1): 2015. 3. Coşkun A. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2014. 4. Taşkın L. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, VI.Baskı, Ankara, 2003. 5. Bourgeoıs J.F., Mullin P.A., Veljovich D.S. Obstetrik ve Jinekolojik Hatırlatmalar. Çeviri: Gürkan Kazancı. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2002. 6. Gökmen O., Çiçek N. Günümüzde Kontrasepsiyon. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2001.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
kısa sınav 20  
bakım planı 20  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 72 72
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 210
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu