Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE I 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hemşirelik ile ilgili mesleki ingilizcenin temel kavramları çerçevesinde, alandaki okuma ve anlama beraberinde yazma ve konuşma becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması İngilizcede cümle yapısı giriş Hastane bölümleri ve çalışanları ,Participle Adjectives : -ED vs. – ING,Düzenli fiiller, basit cümle yapıları If Clause Type 1 (Real Present /Future ) ,Defining /Non-Defining Relative Clauses, Reduction of Relative Clauses,Conjunctions and Transitions,Temel sistemler terminolojisi-belirtiler-tedavi-ilaçlar,Temel sistemler terminolojisi-belirtiler-tedavi-ilaçlar,Ara Sınav,Hastanın hastaneye kabulü –öykü alma kendini hastaya ve meslektaşına tanıtma ,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri Hemşirelik bakım süreci-tanılama-hastayı teslim alma/verme-değerlendirme,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Bulaşıcı hastalıkların özellikleri ve hemşirelik bakımı Belirti-bulgular terminolojisi Danışmanlık becerileri ,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Kazalarda hemşirelik bakımı Yer bildirimi Kişi bildirimi ,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Acil durumlarda hemşirelik bakımı Yer bildirimi Kişi bildirimi ,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Temel hemşirelik uygulamalarında hasta ile iletişim ve bakım ,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Temel hemşirelik uygulamalarında hasta ile iletişim ve bakım Dersin değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hemşirelik ile ilgili İngilizce terminolojiyi kullanabilmesi 1, 10, 2, 4, 7, 8 A
Sevdikleri ve sevmedikleri olaylar ya da nesneler hakkında bilgi verebilmesi 12, 14, 7 A, C
Boş zamanında neler yaptığı konusunda konuşabilmesi 12, 14, 7 A, C
Günlük yaşamda, selamlaşma, alışveriş yapma, adres sorma ve adres verme gibi önemli bazı durumlarda konuşabilmesi 12, 7, 8 A, C
Temel hemşirelik uygulamalarında hasta ile iletişim kurabilmesi 1, 12, 14, 2, 4, 7, 8 A, C
Bulaşıcı hastalığı olan bir hastaya bakım verirken ingilizce konuşabilmesi 1, 12, 14, 2, 4, 7, 8 A, C
Kazalar ve acil durumlarda kullanılan İngilizce terimleri kullanabilmesi 1, 12, 14, 2, 4, 7, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması İngilizcede cümle yapısı giriş Hastane bölümleri ve çalışanları 1.kaynağın 4-22. Sayfalarının incelenmesi
2 Participle Adjectives : -ED vs. – ING 1.kaynağın 4-22. Sayfalarının incelenmesi
3 Düzenli fiiller, basit cümle yapıları If Clause Type 1 (Real Present /Future ) 1.kaynağın 4-22. Sayfalarının incelenmesi 1.kaynağın 68-72. Sayfalarının incelenmesi
4 Defining /Non-Defining Relative Clauses, Reduction of Relative Clauses 1.kaynağın 68-97.Sayfalarının incelenmesi
5 Conjunctions and Transitions 1.kaynağın 4-22. Sayfalarının incelenmesi
6 Temel sistemler terminolojisi-belirtiler-tedavi-ilaçlar 1.kaynağın 58-68. Sayfalarının incelenmesi Öğretim elemanı ders notları, örnek metinler, kelime listesi
7 Temel sistemler terminolojisi-belirtiler-tedavi-ilaçlar 1.kaynağın 74-80, 88-90. Sayfalarının incelenmesi Öğretim elemanı ders notları, örnek metinler, kelime listesi
8 Ara Sınav
9 Hastanın hastaneye kabulü –öykü alma kendini hastaya ve meslektaşına tanıtma 1.kaynağın 116-126. Sayfalarının incelenmesi.
10 Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri Hemşirelik bakım süreci-tanılama-hastayı teslim alma/verme-değerlendirme 1.kaynağın 32-36. Sayfalarının incelenmesi. Öğretim elemanı ders notları, örnek metinler
11 Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Bulaşıcı hastalıkların özellikleri ve hemşirelik bakımı Belirti-bulgular terminolojisi Danışmanlık becerileri 1.kaynağın 32-36. Sayfalarının incelenmesi. 1.kaynağın 116-126. Sayfalarının incelenmesi. Öğretim elemanı ders notları, örnek metinler
12 Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Kazalarda hemşirelik bakımı Yer bildirimi Kişi bildirimi 1.kaynağın 96-100. Sayfalarının incelenmesi. Öğretim elemanı ders notları, örnek metinler
13 Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Acil durumlarda hemşirelik bakımı Yer bildirimi Kişi bildirimi 1.kaynağın 96-100. Sayfalarının incelenmesi. Öğretim elemanı ders notları, örnek metinler
14 Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Temel hemşirelik uygulamalarında hasta ile iletişim ve bakım Öğretim elemanı ders notları, örnek metinler
15 Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Temel hemşirelik uygulamalarında hasta ile iletişim ve bakım Dersin değerlendirilmesi Öğretim elemanı ders notları, örnek metinler
Kaynaklar
1. BEDAF. (2014). Medical& Nursing. Antaly: Kutlu Avcı Ofset. 2. Çeşitli internet kaynakları-metinler-diyaloglar vb.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
1. ara sınav 25  
quiz 15  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 6 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu