Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlık Okuryazarlığı
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşe DOST
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşe DOST
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlığı geliştirme kavramı ve sağlığı geliştirme stratejileri ile ilgili temel düzeyde bilgi sağlayarak, öğrencinin olumlu sağlık davranışlarına sahip olması konusunda farkındalık kazanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlıkla ilgili temel kavramlar ve sağlık tanımları,Sağlık eğitimi, sağlığı koruma ve geliştirme kavramları,Tarihsel Gelişim Sürecinde Sağlığı Koruma ve Geliştirme Uygulamaları,Sağlığı Geliştirme ile ilgili Kuram ve Modeller, Uygulamada Kullanımı (araştırma örnekleri),Sağlığı Geliştirme ile ilgili Kuram ve Modeller, Uygulamada Kullanımı (araştırma örnekleri)-2,Dünya'da ve Ülkemizde Sağlığı Geliştirme Uygulamaları,Okul Sağlığını Geliştirme Programları,İş Sağlığını Geliştirme Programları,Kırılgan Gruplarda Sağlığı Geliştirme,Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları -Beslenme,Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları-Tütün Kullanımı,Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları-Fiziksel Aktivite,Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları-Stres Yönetimi,Proje çalışması, Dersin gözden geçirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sağlığı koruma ve geliştirme kavramlarını bilmesi 1, 2, 21
Davranış değişim süreci ve etkileyen faktörleri açıklayabilmesi 1, 18, 2
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırmaya yönelik olarak sağlık programlarını planlayabilmesi 1, 2, 3, 8 C
Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde hemşirenin rol ve sorumluluklarını tanımlayabilmesi 1, 2, 3
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazanmanın önemini bilmesi 1, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlıkla ilgili temel kavramlar ve sağlık tanımları 6.kaynağın incelenmesi
2 Sağlık eğitimi, sağlığı koruma ve geliştirme kavramları 4.kaynağın incelenmesi
3 Tarihsel Gelişim Sürecinde Sağlığı Koruma ve Geliştirme Uygulamaları 1.kaynağın incelenmesi
4 Sağlığı Geliştirme ile ilgili Kuram ve Modeller, Uygulamada Kullanımı (araştırma örnekleri) 1.ve 3.kaynağın incelenmesi
5 Sağlığı Geliştirme ile ilgili Kuram ve Modeller, Uygulamada Kullanımı (araştırma örnekleri)-2 1.ve 3.kaynağın incelenmesi
6 Dünya'da ve Ülkemizde Sağlığı Geliştirme Uygulamaları 1. ve 3.kaynağın incelenmesi
7 Okul Sağlığını Geliştirme Programları 2., 9. ve 15. kaynağın incelenmesi
8 İş Sağlığını Geliştirme Programları 1. ve 7.kaynağın incelenmesi
9 Kırılgan Gruplarda Sağlığı Geliştirme 5. ve 16.kaynağın incelenmesi
10 Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları -Beslenme 8. , 11. ve 12.kaynağın incelenmesi
11 Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları-Tütün Kullanımı 14. ve 16.kaynağın incelenmesi
12 Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları-Fiziksel Aktivite 10. ve 13.kaynağın incelenmesi
13 Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları-Stres Yönetimi 14.kaynağın incelenmesi
14 Proje çalışması, Dersin gözden geçirilmesi
Kaynaklar
1.Fertman, CI., Allensworth, DD. (Ed.).(2010). Health Promotion Programs: From Theory to Practice.Sağlık Bakanlığı, 2012. 2. Gözüm, S. (Ed.).(2016).Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi. Ankara: Vize Yayıncılık. 3.Snelling, A. (Ed.).(2014). Introduction to Health Promotion.Wiley: United States of America. 4. Erci, B. (Ed.).(2016). Halk Sağlığı Hemşireliği. Elazığ:Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri. 5.Güler Ç., Akın, L.(Ed.). (2012). Halk Sağlığı-Temel Bilgiler.Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları 6. Aştı T., Karadağ A.(Ed.). (2013). Hemşirelik Esasları: Hemşirelik bilimi ve Sanatı ,Akademi Basın ve Yayncılık: İstanbul. 7. Esin, M.N., Aktaş, E. (2012). Çalışanların Sağlık Davranışları ve Etkileyen Faktörler: Sistematik İnceleme. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 20, 166-176. 8. Hilger, J., Loerbroks, A. , Diehl, K. (2016). Eating behaviour of university students in Germany: Dietary intake, barriers to healthy eating and changes in eating behaviour since the time of matriculation, Appetite,109,100-107. 9. Meier, S., Stock, C., Kramer, A. (2006). The contribution of health discussion groups with students to campus health promotion, Health Promotion International, 22,1. 10. Oğuz, S., Çamcı, G., Yılmaz, RK. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Yapma Durumu ve Fiziksel Aktivitenin Kalp Sağlığına Etkisini Bilme Durumu.Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7, 54-61. 11. Önay, D.(2011). Üniversite Öğrencilerinin Kahvaltı Alışkanlıklarının Değerlendirmesi: Akşehir Sağlık Yüksekokulu Örneği. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 95-106. 12. Özdoğan, Y., Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Öğün Düzenleri. Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 66-74. 13. Straker, L.M., Howie, E.K., Smith, KL., Fenner, AA., Kerr, DA., Olds, T.S. ve ark. (2014). The Impact of Curtin University’s Activity, Food and Attitudes Program on Physical Activity, Sedentary Time and Fruit, Vegetable and Junk Food Consumption among Overweight and Obese Adolescents: A Waitlist Controlled Trial, Plus One Journal, 9, 11-1 14. Tuğut, N., Bekar, M. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Algılama Durumları ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,11, 3. 15. Zaybak, A., Fadıloğlu, Ç. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışı ve Bu Davranışı Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 20, 77-95. 16. Atlam, D.H., Aldemir, E., Altıntoprak, AE. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Riskli Davranışların Yaygınlığı ve Madde Kullanımı ile İlişkisi. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30, 287-298.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Kısa Sınav %15  
Ödev %20  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu