Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AFET HEMŞİRELİĞİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere afetin önemi, afet çeşitleri, afetlere karşı alınacak önlemler, afet yönetimi, afetlerin toplum sağlığı üzerine etkileri, afet öncesi, sırası ve sonrasında risk yaratacak tehlikelerin önlenmesi, afet yönetim sürecinin zararı azaltma, hazırlık yapma, müdahale etme ve iyileştirme aşamalarında planlama ve hazırlık yaparak, sağlık ekibi arasında afetlere ilişkin aktif rol alan afet hemşiresinin görev ve sorumlulukları konusunda bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin Tanıtılması, Afet Kavramının Tanımı, Epidemiyolojisi, Önemi ve Sınıflandırılması ,Küresel Afetler ve Kompleks Acil Durumlar,Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ajanların Neden Olduğu Afetler,Afetlerde Yüksek Riskli Savunmasız Gruplar,Afetlerde Ruh Sağlığı,Afetlerde Kitlesel Yaralanmalar,Afet Triajı,Afet Hazırlığı ,Afet Planlama,Afet Yönetimi,Afet yönetiminde hemşirenin rolleri,Afet müdahalesinde yasal ve etik konular,Afet hemşireliğinde araştırma ve gelişme, ,Dersin genel değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Afet kavramını, epidemiyolojisini, önemini ve sınıflandırmasını tanımlayabilmesi 1, 2, 3
Afetin birey aile ve toplum üzerindeki fiziksel, ruhsal ve sosyal etkilerini açıklayabilmesi 1, 2, 3
Afet yönetim döngüsünü ve bu süreçte yapılması gereken faaliyetleri tartışabilmesi 1, 10, 2, 3, 8
Afet hemşiresinin, afet yönetim süreci içindeki rollerini tanımlayabilmesi 1, 10, 2, 3, 8
Afetlere ilişkin yasal ve etik konuları tartışabilmesi 1, 10, 12, 2, 3, 4, 8
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması, Afet Kavramının Tanımı, Epidemiyolojisi, Önemi ve Sınıflandırılması Maini, R., Bosanquet, J., Murray, V.(2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s.265-285. Veenema, T.G., Corley, A., Thornton, C.P. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 299-319.
2 Küresel Afetler ve Kompleks Acil Durumlar Burkle, F.M. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 275-286. Deeny, P., Davies, K. Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 287-298.
3 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ajanların Neden Olduğu Afetler Croddy, E., Ackerman, G. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 467-482. Karam, P.A. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 115-138.569-589.
4 Afetlerde Yüksek Riskli Savunmasız Gruplar Davis, E. A., Hansen, R., Peek, L. Phillips, B., Tuneberg, S., (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 115-138.
5 Afetlerde Ruh Sağlığı Carlson, S.M.S., Meerker, E.C., Coyne Plum, K., Veenema T.G. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 167-179.
6 Afetlerde Kitlesel Yaralanmalar Puett, L. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 427-437. Sacco, T.L. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 439-448.
7 Afet Triajı Romig, L.E., Lerner, E.B. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 381-398.
8 Afet Hazırlığı Markenson, D., Losinski, S. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 51-66.
9 Afet Planlama Splepski, L.A., Couig, M.P., Lavin, R.P., Orsega, S.M., Veenema, T.G. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s. 3-21.
10 Afet Yönetimi Gebbie, K.M., Qureshi, K. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s.399-416.
11 Afet yönetiminde hemşirenin rolleri Levin K., Chandler, T. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s.367-377.
12 Afet müdahalesinde yasal ve etik konular Amari-Vaught E.M., Pesto M.M. Hart, K.D. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, s.97-111.
13 Afet hemşireliğinde araştırma ve gelişme, Griffin Agazio, J.B., Slepski, L.A., Proffit Lavin, R., Couig, M.P., Strauss-Riggs, K., Ricciardi, R. (2018) Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York, 2018. S.631-646.
140 Dersin genel değerlendirmesi
Kaynaklar
Disaster Nursing and Emergency Preparedness, Veenema, T.G.(ed), Springer Publishing Company, New York,
Kalanlar, B. Kubilay, G. ,Afet Hemşireliği Eğitimi ve Afet Öncesinde Afet Hemşiresinin Görevleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, http://www.deuhyoedergi.org. Kalanlar, B. Kubilay, G. Afetlerde Toplum Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Afet Hemşireliği F.N. Hem. Derg (2015) Cilt 23 - Sayı 1: 57-65 ISSN 2147-4923. Demirbaş H. Sezer A. Ergun A. Afet Yönetiminde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları F.N. Hem. Derg (2013) Cilt 21 - Sayı 2: 122-128 ISSN 2147-4923 Derleme Yazısı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 14 14
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu