Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ I 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Hemşirelikte Bilişim
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin, akademik çeviri ve yazım temel kuralları çerçevesinde, alana ilişkin İngilizce yazılı kaynaklara ulaşma, okuma, anlama ve becerilerini kazandırmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması,Cümlenin ögeleri (özne, yüklem, nesne, vb.) Basit cümle analizi,Akademik bilginin elde edilme teknikleri,Akademik bilgi için ulaşılması gereken kaynaklar ,Elde edilen bilginin değerlendirilmesi ve doğru bilginin seçilmesi ,Seçilen bilginin düzenlenmesi ,Akademik makale çeviri çalışmaları,Ara sınav,Akademik makale çeviri çalışmaları,Akademik yazım kuralları,Akademik yazı yapısını oluşturma,Akademik yazı yapısını oluşturma,Akademik yazım örneği,Literatür okuma ve değerlendirme sunumları,Literatür okuma ve değerlendirme sunumları Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Akademik bilgiyi tanımlayabilmesi 1, 10, 19, 3 A
Alana ilişkin akademik bilgi için kullanılabilecek kaynakları söyleyebilmesi 1, 3, 4, 8 A, C
Uygun terim ve teknikleri kullanarak ingilizce makalelere ulaşabilmesi 1, 3, 4, 8 A, C
Alana ilişkin ingilizce makaleleri yazım düzeni açısından çözümleyebilmesi 1, 14, 2, 3, 4 A, C
Alana ilişkin klinik uygulamalar üzerine yazılan makaleleri eleştirel düşünme çerçevesinde yorumlayabilmesi 1, 2, 3, 4, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması
2 Cümlenin ögeleri (özne, yüklem, nesne, vb.) Basit cümle analizi Temel İngilizce Gramer kaynak kitapları
3 Akademik bilginin elde edilme teknikleri 2. kaynağın 10-16 sayfasının incelenmesi
4 Akademik bilgi için ulaşılması gereken kaynaklar 2. kaynağın 10-16 sayfasının incelenmesi Gruplar tarafından istenen konulara ilişkin kütüphane kaynak taraması
5 Elde edilen bilginin değerlendirilmesi ve doğru bilginin seçilmesi 3. kaynağın 49-63 sayfasının incelenmesi 4.kaynağın 29-63 sayfasının incelenmesi
6 Seçilen bilginin düzenlenmesi 3.kaynağın 251-269 sayfasının incelenmesi
7 Akademik makale çeviri çalışmaları Bireysel makale taramaları yapılacak
8 Ara sınav
9 Akademik makale çeviri çalışmaları Bireysel makale taramaları yapılacak
10 Akademik yazım kuralları 1.kaynağın incelenmesi
11 Akademik yazı yapısını oluşturma 1.kaynağın incelenmesi
12 Akademik yazı yapısını oluşturma 1.kaynağın incelenmesi
13 Akademik yazım örneği Grup, seçilen konulara ilişkin makale örnekleri tarayacak
14 Literatür okuma ve değerlendirme sunumları Sunum hazırlama
15 Literatür okuma ve değerlendirme sunumları Dersin Değerlendirilmesi Sunum hazırlama
Kaynaklar
1. Day, R.A. (2001). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır. Çeviri: Gülay Aşkar Altay. 7.Basım. Ankara: TÜBİTAK Yayınları. 2. Rukanç F, ve ark. Elektronik Gelimeler Işığında Aratşrma Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Ankara Üniversitesi, (2003). 10-16. 3. Aksayan S., Bahar Z., Bayık A., Emiroğlu O. N., Görak G., Karataş, Kocaman G., Kubilay G., Seviğ Ü.,Edi.Erefe İ. (2002). Hemşirelikte Araştırma, Odak Ofset, İstanbul, s.49-63. 4. Erdoğan S. Nahcivan N. Esin N. Hemşirelikte Araştırma Süreç, İlke ve Uygulama. Nobel Kitabevi, İstanbul, 2014.s.29-63.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 64
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu