Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMA 0+4 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlık Politikaları ve Hemşirelik
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, koordinasyonu ve kontrolüne ilişkin temel yönetim becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Uyum Eğitimi,Hemşirelik Mesleğinin SWOT Yöntemi ile Analizi,Hemşirelik Mesleğinin SWOT Yöntemi ile Analizi,Bir Kalite İyileştirme Süreci: PUKÖ,Bir Kalite İyileştirme Süreci: PUKÖ,Ben Nasıl Bir Liderim?,Ben Nasıl Bir Liderim?,Sorun Çözme ve Karar Verme: Altı Şapka Tekniği ,Sorun Çözme ve Karar Verme: Altı Şapka Tekniği,Sorun Çözme ve Karar Verme: Örnek Olay İncelemesi,Sorun Çözme ve Karar Verme: Örnek Olay İncelemesi,Hemşire İnsan Gücü Kaynağını Yönetelim!,Hemşire İnsan Gücü Kaynağını Yönetelim!,Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hemşirelik mesleğinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmesi 1, 2, 8 C, F
2. Tıbbi hatalar odaklı süreç iyileştirmeye yönelik bir plan tasarlaması 1, 2, 8 C, F
3. Hemşirelik hizmetleri yönetiminde sorun çözme ve karar verme sürecini kullanması 1, 12, 15, 2, 8 F
4. Bir hemşireyi liderlik özellikleri doğrultusunda analiz etmesi 2, 3, 9 F
5. Hemşire insan gücü kaynağının yönetimine dair bir plan tasarlaması 1, 12, 2, 8 C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Uyum Eğitimi Uygulama rehberinin incelenmesi
2 Hemşirelik Mesleğinin SWOT Yöntemi ile Analizi
3 Hemşirelik Mesleğinin SWOT Yöntemi ile Analizi
4 Bir Kalite İyileştirme Süreci: PUKÖ
5 Bir Kalite İyileştirme Süreci: PUKÖ
6 Ben Nasıl Bir Liderim?
7 Ben Nasıl Bir Liderim?
8 Sorun Çözme ve Karar Verme: Altı Şapka Tekniği
9 Sorun Çözme ve Karar Verme: Altı Şapka Tekniği
10 Sorun Çözme ve Karar Verme: Örnek Olay İncelemesi
11 Sorun Çözme ve Karar Verme: Örnek Olay İncelemesi
12 Hemşire İnsan Gücü Kaynağını Yönetelim!
13 Hemşire İnsan Gücü Kaynağını Yönetelim!
14 Dersin Değerlendirilmesi Tüm uygulamaların incelenmesi
Kaynaklar
Tatar Baykal, Ü., Türkmen, E. (Ed.). (2014). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. İstanbul: Akademi Yayıncılık
Ders notları ve hemşirelikte yönetimle ilgili diğer bilimsel kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 6 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 4 15 60
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu