Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENGELLİ BİREY HEMŞİRELİĞİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Belçim EDE SARIKAYA
Dersi Verenler Öğr.Gör. Belçim EDE SARIKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Engelli birey ve ailesini biyo-psiko-sosyal açıdan bir bütün olarak ele alma, engelli birey ve ailesinin sağlığının korunması ve geliştirilmesi konularında bilgi, beceri ve anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; "Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Engelliliğin Tanımı ve Yol Açan Nedenler, Adaptasyon Süreci ve Engelliliğin Seviyeleri " ,Engelli Bireyin Sağlık Gereksinimleri ve Sağlık Hizmetleri ,Engelli Bireyin Karşılaştığı Problemler ,Dünyada ve Türkiye’de Engelli Bireyler Okullaşma Durumu ve Okul Sağlığı Hizmetlerinin Yeri ,Hemşirelerin Engelli Bireye Yönelik Rol ve Sorumlulukları ,Engelli Bireyin Özellikleri ,Engelli Bireylerin Akut Sorunları ,Ara sınav ,Engelli Bireylerin Kronik Sorunları ,Engelli Bireylerde Riskli Davranışlar (Sigara, Alkol Kullanımı, Cinsel Davranışlar) ,Engelli Bireylerde Riskli Davranışlar (Beslenme Bozuklukları, Yetersiz Fiziksel Aktivite) ,Şiddet ve Engellilik ,Engelli Bireyin Sağlığını Geliştirme Programları ,Engelli Bireylerde Rehabilitasyon ve Önemi ,Güvenli Çevre Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Engellilik kavramı ve seviyelerini tanımlayabilmesi 1, 2, 3 A
Engelli birey ve ailesinin karşılaştığı problemlerin farkında olabilmesi 1, 12, 2, 3 A
Engelli birey ve ailesinin karşılaştığı problemlere yönelik çözüm önerilerini tartışabilmesi 1, 10, 2, 7, 8 A, C
Engelli bireylerin sağlık riskleri ve sorunlarına yönelik sorumluluk alabilmesi 1, 12, 14, 2, 3, 7 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 "Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Engelliliğin Tanımı ve Yol Açan Nedenler, Adaptasyon Süreci ve Engelliliğin Seviyeleri " Kaynağın 14-15. sayfalarının okunması
2 Engelli Bireyin Sağlık Gereksinimleri ve Sağlık Hizmetleri Kaynağın 22-26. sayfalarının okunması
3 Engelli Bireyin Karşılaştığı Problemler Kaynağın 344-359. sayfalarının okunması
4 Dünyada ve Türkiye’de Engelli Bireyler Okullaşma Durumu ve Okul Sağlığı Hizmetlerinin Yeri Kaynağın 373. sayfasının okunması
5 Hemşirelerin Engelli Bireye Yönelik Rol ve Sorumlulukları Kaynağın 19-63. sayfalarının okunması
6 Engelli Bireyin Özellikleri Kaynağın 28. sayfasının okunması
7 Engelli Bireylerin Akut Sorunları Kaynağın 101-121. sayfalarının okunması
8 Ara sınav
9 Engelli Bireylerin Kronik Sorunları Kaynağın 17. ve 101. sayfalarının okunması
10 Engelli Bireylerde Riskli Davranışlar (Sigara, Alkol Kullanımı, Cinsel Davranışlar) Kaynağın 161-175. sayfalarının okunması
11 Engelli Bireylerde Riskli Davranışlar (Beslenme Bozuklukları, Yetersiz Fiziksel Aktivite) Kaynağın 84-98. ve 137. sayfalarının okunması
12 Şiddet ve Engellilik Konu ile ilgili makale araştırması
13 Engelli Bireyin Sağlığını Geliştirme Programları Kaynağın 16. ve 38. sayfalarının okunması
14 Engelli Bireylerde Rehabilitasyon ve Önemi Kaynağın 1-14. sayfalarının okunması
15 Güvenli Çevre Dersin Değerlendirilmesi Kaynağın 142. sayfasının okunması
Kaynaklar
Özdemir, L., Sütçü Çiçek, H. (2014). Rehabilitasyon Hemşireliği: Uygulamaya Güncel Yaklaşım. Ankara: Nobel Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 42
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu