Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI, Dr.Öğr.Üye. Nüvit ATAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlıklı ve hasta bireyin, ailenin ve toplumun gereksinimlerini temel sağlık hizmetleri doğrultusunda karşılamak için hemşirenin eğitici rolünün önemini kavraması ve bu gereksinimlerine yönelik öğretim sürecini planlayabilmesi için gerekli bilgiyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması Hemşirelikte Öğretimde Temel Kavramlar ,Öğretim Süreci, Hemşirelik ve Öğretim Sürecinin Karşılaştırılması ,Sağlık Eğitimi Tanımı ve Özellikleri,Hasta Hemşire İlişkisi ve Öğretim,Çocuk Eğitimi, Yetişkin Eğitimi, Yaşlı Eğitimi: Farklar ve dikkat edilecek noktalar,Eğitimi Öğretimi Hazırlama Süreci,Eğitimi Öğretimi Hazırlama Süreci Veri Toplama ve Hemşirelik Tanısı Koyma ,Ara sınav,Eğitimi Öğretimi Hazırlama Süreci Planlama-Hedefler oluşturma, Spontan eğitim özellikleri,Eğitim Araç Gereçleri- Materyal Geliştirme,Eğitim Araç Gereçleri- Materyal Geliştirme,İnteraktif öğretim yöntemleri ,İnteraktif öğretim yöntemleri ,Eğitim öğretimi uygulama ve değerlendirme basamakları,Hizmet İçi Eğitim Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eğitim, öğrenim, öğretim kavramlarını tanımlayabilmesi 1, 2 A
Sağlık eğitimini ve özelliklerini tanımlayabilmesi 1, 2 A
Sağlık eğitiminde bireylerin özelliklerine uygun eğitim yöntemleri ve materyalleri seçebilmesi 1, 2, 3, 4 A
Çocuk, yetişkin ve yaşlı eğitimi arasındaki farkları sıralayabilmesi 1, 10, 2, 3 A
Uygun eğitim atmosferinin özelliklerini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Eğitim hedefleri yazarken dikkat edilecek noktaları açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve yeniden kazandırılmasında hemşirenin eğitici rolünün önemini açıklayabilmesi 1, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması Hemşirelikte Öğretimde Temel Kavramlar 1.kaynağın giriş bölümünün incelenmesi, 2. kaynağın okunması
2 Öğretim Süreci, Hemşirelik ve Öğretim Sürecinin Karşılaştırılması 1.kaynağın giriş bölümünün incelenmesi, 2. ve 3. kaynağın okunması
3 Sağlık Eğitimi Tanımı ve Özellikleri 3. kaynağın okunması
4 Hasta Hemşire İlişkisi ve Öğretim 5. kaynağın birinci bölümünün incelenmesi.
5 Çocuk Eğitimi, Yetişkin Eğitimi, Yaşlı Eğitimi: Farklar ve dikkat edilecek noktalar 4. kaynağın ‘Gelişim kuramcıları’ bölümünün incelenmesi
6 Eğitimi Öğretimi Hazırlama Süreci 2. kaynağın okunması
7 Eğitimi Öğretimi Hazırlama Süreci Veri Toplama ve Hemşirelik Tanısı Koyma 2. kaynağın okunması
8 Ara sınav
9 Eğitimi Öğretimi Hazırlama Süreci Planlama-Hedefler oluşturma, Spontan eğitim özellikleri 2. kaynağın okunması
10 Eğitim Araç Gereçleri- Materyal Geliştirme 1.kaynağın ‘Görsel işitsel araç gereçler’ bölümünün okunması
11 Eğitim Araç Gereçleri- Materyal Geliştirme 1.kaynağın ‘Görsel işitsel araç gereçler’ bölümünün okunması ve 2. Kaynağın incelenmesi
12 İnteraktif öğretim yöntemleri 1.Kaynağın ‘interaktif eğitim yöntemleri’ bölümünün incelenmesi ve 2. kaynağın incelenmesi
13 İnteraktif öğretim yöntemleri 1.Kaynağın ‘interaktif eğitim yöntemleri’ bölümünün incelenmesi
14 Eğitim öğretimi uygulama ve değerlendirme basamakları 1.kaynağın ‘öğretim süreci bölümünün ve 4. Kaynağın ‘çocuklarda öğrenme ilkeleri ‘ bölümünün incelenmesi.
15 Hizmet İçi Eğitim Dersin Değerlendirilmesi Öğretim elemanının ders notları
Kaynaklar
1.Sullivan R., Magarick R, Bergthold G, Blouse A, Mclntosh N. (1999). Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi. Şahin N (çev.). Ankara: Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı. 2. Bayat M. (2005). Öğretim süreci ve hemşirelik. Sağlık Bilimleri Dergisi, 14, 66-72. 3. Gökkoca ZU. (2001). Sağlık Eğitimi Açısından Temel İlkeler. Sted, 10(10), 371-374. 4. Senemoğlu N. (2012). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: PEGEM Yayıncılık. 5. Özcan A. (2006). Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim, Ankara. 6. Öğretim elemanının ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
1. ara sınav 20  
2. ara sınav 20  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu