Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BAKIM TEKNOLOJİLERİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Hemşirelikte Bilişim
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hemşirelikte inovasyon hakkında öğrencilerin bilgi, beceri ve farkındalıklarını güçlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Teknolojik Gelişmelerin Hemşirelik Mesleğine Yansımaları ,Hemşirelikte İnovasyonun Önemi,Dünyada ve Türkiye'de İnovasyon Örnekleri,İnovatif Fikir Oluşturma ve İnovasyona Dönüştürme,Patent ve Faydalı Model Belgelendirme Süreci ve Önemi,İnovatif Fikirlerde Patent ve Faydalı Model Belgesi Nasıl Alınır?,İnovatif Ürünü Hayata Geçirmek,İnovatif Ürünümü Nasıl Tanıtırım? ,Literatür Tarama Stratejileri,İnovatif Ürün Geliştirme Süreci ve Değerlendirme-I,İnovatif Ürün Geliştirme Süreci ve Değerlendirme-II,İnovatif Ürün Geliştirme Süreci ve Değerlendirme-III,İnovatif Ürün Geliştirme Süreci ve Değerlendirme-IV,İnovatif Ürün Geliştirme Süreci ve Değerlendirme-V Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Teknolojik gelişmelerin hemşirelik mesleğine yansımalarını tartışması 1, 10, 2, 3 A
2. Hemşirelikte inovasyon ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları açıklaması 1, 10, 2, 3 A
3. İnovatif bir ürün tasarlaması 10, 16, 2, 8 D
4. Hemşirelikte inovasyonun önemine inanması 10, 16, 2, 8 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Teknolojik Gelişmelerin Hemşirelik Mesleğine Yansımaları Birinci kaynağın okunması
2 Hemşirelikte İnovasyonun Önemi İkinci kaynağın okunması
3 Dünyada ve Türkiye'de İnovasyon Örnekleri Üçüncü kaynağın okunması
4 İnovatif Fikir Oluşturma ve İnovasyona Dönüştürme Dördüncü kaynağın okunması
5 Patent ve Faydalı Model Belgelendirme Süreci ve Önemi Beşinci kaynağın 49-60 sayfalarının okunması
6 İnovatif Fikirlerde Patent ve Faydalı Model Belgesi Nasıl Alınır? Beşinci kaynağın 65-73. sayfalarının okunması
7 İnovatif Ürünü Hayata Geçirmek Altıncı kaynağın okunması
8 İnovatif Ürünümü Nasıl Tanıtırım? Beşinci kaynağın 121-138. sayfalarının okunması
9 Literatür Tarama Stratejileri İlgili ders notunun okunması
10 İnovatif Ürün Geliştirme Süreci ve Değerlendirme-I İlgili ders notlarının okunması
11 İnovatif Ürün Geliştirme Süreci ve Değerlendirme-II İlgili ders notlarının okunması
12 İnovatif Ürün Geliştirme Süreci ve Değerlendirme-III İlgili ders notlarının okunması
13 İnovatif Ürün Geliştirme Süreci ve Değerlendirme-IV İlgili ders notlarının okunması
14 İnovatif Ürün Geliştirme Süreci ve Değerlendirme-V Dersin Değerlendirilmesi İlgili ders notlarının okunması
Kaynaklar
1. Konukbay, D., Efe, M., Yıldız, D. (2020). Teknolojinin hemşirelik mesleğine yansıması: sistematik derleme. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, 2(3), 175-182. 2. Özbey, H., Başdaş, Ö. (2018). Hemşirelikte inovasyon. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-7. 3. Kartal, H., Kantek, F. (2018). Hemşirelikte inovasyon örnekleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(5), 57-63. 4. Doğan Merih, Y., Alioğulları, A., Yaşar Kocabey, M., Gülşen, Ç., Sezer, A. (2019). Hemşirelikte inovasyon kültürü oluşturma: bir başarı öyküsü. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 50(3), 175-181. 5. Doğan Merih, Y. (2018). İnovatif hemşirelerin yol haritası. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 6. Doğan Merih Y. (2018). İnovatif bir hemşirelik buluşunun hayata geçirilmesi; giyilebilir askı sistemleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 15(4), 215-221.
Ders notları, bakım teknolojileri ile ilgili web siteleri ve diğer bilimsel kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 58
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu