Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yenidoğan hemşireliği ile ilgili kavramlar konusunda öğrenciyi ibilgilendirmek, öğrencide yenidoğan sağlığını etkileyen faktörlere ve sağlıktan sapma durumlarına yönelik aile merkezli, holistik, atravmatik yenidoğan bakım tasarımı anlayışını geliştirmektir
Dersin İçeriği Bu ders; Yenidoğana Giriş - Yenidoğan Döneminin Özelliği ve Önemi - Ülkemizde ve Dünyada Yenidoğan Sağlığının Durumu - YYBÜ Hemşiresinin Rolleri ve Sorumlulukları - Yenidoğanda Bakım Düzeyleri - Yenidoğan Ünitesi Ortamı,Yenidoğan Transportu,Sağlıklı Yenidoğanın Değerlendirilmesi ,Sağlıklı Yenidoğanın Bakımı,Sağlıklı Yenidoğanın Beslenmesi,Sağlıklı Yenidoğanın İzlemi ve Tarama Testleri,Riskli Yenidoğanlar - Sınıflandırılması - Sorunları ve Bakımı - Isı Düzenlemesi - Transport - Solunum Sistemi (Apne, Ventilatördeki Bebek) - Kalp-Dolaşım (PDA) - GİS (Beslenme Tenikleri, TPN) - Enfeksiyon ve İmmün Sistem (Sepsis, NEC, Bağışıklama),Riskli Yenidoğanlar (Devam) -GİS (Beslenme Tenikleri, TPN) - Enfeksiyon ve İmmün Sistem (Sepsis, NEC, Bağışıklama),ARA SINAV ,Riskli Yenidoğanlar (Devam) _ Nörolojik Sistem (Konvülsiyon, IVH) _ Hematolojik Sistem _ Endokrin – Metabolizma (Hipoglisemi, Hipokalsemi) _ Genitoüriner Sistem _ Cilt Bakımı,Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım,Yenidoğan İlaç Uygulamaları ,Yenidoğanın Taburculuğa Hazırlanması ve Aile Eğitimi,Yenidoğanın Evde Bakımı ve Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir. 10, 12, 14, 3, 8 A, C
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. 1, 14, 2, 3 A, C
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 1, 10, 2, 3, 5, 8 A, C
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. 1, 10, 12, 2, 20, 3, 4, 8 A, C
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 1, 10, 14, 15, 2, 3, 8 A, C
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar. 1, 10, 14, 2, 3, 4 A, C
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3 A, C
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 1, 10, 12, 2, 3, 8 A, C
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar. 1, 12, 2, 3, 8 A, C
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir. 1, 10, 14, 2, 3, 8 A, C
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar. 1, 10, 12, 15, 2, 3 A, C
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 1, 10, 15, 2, 3, 4, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yenidoğana Giriş - Yenidoğan Döneminin Özelliği ve Önemi - Ülkemizde ve Dünyada Yenidoğan Sağlığının Durumu - YYBÜ Hemşiresinin Rolleri ve Sorumlulukları - Yenidoğanda Bakım Düzeyleri - Yenidoğan Ünitesi Ortamı Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
2 Yenidoğan Transportu Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
3 Sağlıklı Yenidoğanın Değerlendirilmesi Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
4 Sağlıklı Yenidoğanın Bakımı Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
5 Sağlıklı Yenidoğanın Beslenmesi Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
6 Sağlıklı Yenidoğanın İzlemi ve Tarama Testleri Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
7 Riskli Yenidoğanlar - Sınıflandırılması - Sorunları ve Bakımı - Isı Düzenlemesi - Transport - Solunum Sistemi (Apne, Ventilatördeki Bebek) - Kalp-Dolaşım (PDA) - GİS (Beslenme Tenikleri, TPN) - Enfeksiyon ve İmmün Sistem (Sepsis, NEC, Bağışıklama) Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
8 Riskli Yenidoğanlar (Devam) -GİS (Beslenme Tenikleri, TPN) - Enfeksiyon ve İmmün Sistem (Sepsis, NEC, Bağışıklama) Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
9 ARA SINAV Ders içeriğinin, sunumların ve kaynakların ilgili bölümlerinin çalışılması
10 Riskli Yenidoğanlar (Devam) _ Nörolojik Sistem (Konvülsiyon, IVH) _ Hematolojik Sistem _ Endokrin – Metabolizma (Hipoglisemi, Hipokalsemi) _ Genitoüriner Sistem _ Cilt Bakımı Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
11 Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
12 Yenidoğan İlaç Uygulamaları Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
13 Yenidoğanın Taburculuğa Hazırlanması ve Aile Eğitimi Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
14 Yenidoğanın Evde Bakımı ve Dersin Değerlendirilmesi Kaynakların ilgili bölümlerinin önceden okunması
Kaynaklar
1.Dağaoğlu T., Görak G. Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, (2002) 2. Ovalı F, Dağoğlu T. Neonatoloji, 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, (2008) 3. Lissauer T, Fanaroff AA. Bir Bakışta Neonatoloji, Akademisyen Tıp Kitabevi (2013) 4. Lomax A. Yenidoğan Muayenesi, Akademisyen Tıp Kİtabevi (2014) 5. Meeks M, Hallsworth M, Yeo H. Yenidoğan Hemşireliği, Rota Tıp (2012)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 1 2 2
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu