Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL ŞİDDET VE REHABİLİTASYON 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nüvit ATAY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nüvit ATAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin; şiddet ve türleri hakkında bilgi sahibi olması,şiddetin birey ve toplum üzerindeki etkilerini irdelemesi,şiddet uygulayan ve şiddet gören bireyin özelliklerini tanılaması, şiddeti biyolojik, kültürel,psikolojik, sosyal,politik ve felsefi yönlerden analiz ve sentez etmesi,şiddeti önleme ilkelerini bilmesi
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtılması Şiddet nedir? ,Sosyokültürel açıdan şiddet,Şiddet türleri ve yaklaşımlar,Şiddetin birey ve toplum üzerinde etkileri,Şiddetin kaynakları-nedenleri,Şiddetin uygulandığı alanlar,Aile içi şiddet ,İşyerinde şiddet ,Okulda şiddet ,Stres,kentleşme ve suç ,Şiddet,kadın,gençlik, değişim ve şiddet ,Şiddeti önleme ilkeleri ve rehabilitasyon ,Şiddeti önleme ilkeleri ve rehabilitasyon ,Şiddete yönelik hukuki haklar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Şiddet ve türlerini tanımlayabilmesi 1, 10, 12, 14, 2, 8 A, C
Şiddet ve etkilerini bilmesi ve değerlendirebilmesi 12, 14, 3, 7, 8 A, B, C
Şiddete yol açan faktörleri analiz edebilmesi 1, 10, 12, 14, 2, 8 A, C
Şiddet türlerini analiz edebilmesi 1, 12, 14, 3, 8 A, C
Şiddetten korunma ve rehabilitasyon ilkelerini bilmesi, bu konuda farkındalığın arttırılması 1, 12, 14, 2, 3, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması Şiddet nedir? Kocacık,F.: ‘Şiddet olgusu Üzerine’.C.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,Cilt 2,Sayı 1
2 Sosyokültürel açıdan şiddet Yavuz,R.,Tarhan,N.,Kocabaşoğlu,N.,Savrun,M.:(2000)Biyolojik, Sosyolojik,Psikolojik Açıdan Şiddet,istanbul
3 Şiddet türleri ve yaklaşımlar Güleç,H., Topaloğlu,M., Ünsal,D., Altıntaş,M.. ‘Bir Kısır Döngü Olarak Şiddet’ :Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-current ApproachesinPsychiatry 2012, 4(1):112-137 Gümüş,A.:(2006) ‘Şiddet Türleri’.Bir S0run Olarak Şiddet Sempozyumu, Ankara.Eğitim sen yayınları s.13-38
4 Şiddetin birey ve toplum üzerinde etkileri Güleç,H., Topaloğlu,M., Ünsal,D., Altıntaş,M.. ‘Bir Kısır Döngü Olarak Şiddet’ :Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-current ApproachesinPsychiatry 2012, 4(1):112-137
5 Şiddetin kaynakları-nedenleri Yavuz,R.,Tarhan,N.,Kocabaşoğlu,N.,Savrun,M.:(2000)Biyolojik, Sosyolojik,Psikolojik Açıdan Şiddet,istanbul
6 Şiddetin uygulandığı alanlar Kazancı,D,(2012) ‘Şiddet Türleri’ (duygusal,ekonomik,fiziksel,cinsel şiddet), Psikoloji,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Makaleleri Kütüphanesi.
7 Aile içi şiddet T.C.BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı sayı.38
8 İşyerinde şiddet Tınaz,P,:İşyerinde Psikolojik Taciz(Mobbing) (2006) İstanbul
9 Okulda şiddet Deveci,H,Karadağ,R. Yılmaz,F,:İlköğretim Öğrencilerinin şiddet algıları, Electronic Journal of Social Science,Bahar-2008, C.7 S.24 (351-368)
10 Stres,kentleşme ve suç Yavuz,R.,Tarhan,N.,Kocabaşoğlu,N.,Savrun,M.:(2000)Biyolojik, Sosyolojik,Psikolojik Açıdan Şiddet,İstanbul S.77-82
11 Şiddet,kadın,gençlik, değişim ve şiddet Yavuz,R, TARHAN,N,:(2000)Biyolojik,sosyolojik, Psikolojik Açıdan ŞİDDET s.39-51 83-95
12 Şiddeti önleme ilkeleri ve rehabilitasyon T.C.BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı sayı.38
13 Şiddeti önleme ilkeleri ve rehabilitasyon Çam.O, Engin,E.:Ruh Sağlığı ve Hemşireliği (2014) İstanbul S.803-819 Öztürk,M.O, Uluşahin,A.:Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.(2014) Ankara 12.basım S.960-986
14 Şiddete yönelik hukuki haklar T.C.BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı sayı.38 S.11-33
Kaynaklar
Yavuz,R, TARHAN,N,:(2000)Biyolojik,sosyolojik, Psikolojik Açıdan ŞİDDETŞ Şiddetin İzini Sürmek, Şiddet nedir. (http/www.flsfdergisi.com/sayı 12/1-18.pdf) (24 Temmuz 2013) Gümüş,A.:(2006) ‘Şiddet Türleri’.Bir S0run Olarak Şiddet Sempozyumu, Ankara.Eğitim sen yayınları s.13-38 T.C.BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı sayı.38 Deveci,H,Karadağ,R. Yılmaz,F,:İlköğretim Öğrencilerinin şiddet algıları, Electronic Journal of Social Science,Bahar-2008, C.7 S.24 (351-368) Tınaz,P,:İşyerinde Psikolojik Taciz(Mobbing) (2006) İstanbul Güleç,H., Topaloğlu,M., Ünsal,D., Altıntaş,M.. ‘Bir Kısır Döngü Olarak Şiddet’ :Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-current ApproachesinPsychiatry 2012, 4(1):112-137 T.C.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Kadına yönelik Şiddetle Mücadele el Kitabı ,s.40 www.aile.gov.tr Kazancı,D,(2012) ‘Şiddet Türleri’ (duygusal,ekonomik,fiziksel,cinsel şiddet), Psikoloji,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Makaleleri Kütüphanesi. Çam.O, Engin,E.:Ruh Sağlığı ve Hemşireliği (2014) İstanbul Öztürk,M.O, Uluşahin,A.:Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.(2014) Ankara 12.basım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ödev 20  
Genel sınav 40  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 8 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu