Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sibel DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sibel DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikiyatri dışı kliniklerde yatan hastaların psikososyal bakım gereksinimlerini değerlendirme ve psikososyal bakım alanında bilgi, beceri ve yetenek kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktısının Program Yeterlilikleri İlişkisinin Kurulması Genel Hasta Bakımında Psikososyal Hemşirelik,Hastalığa Verilen Psikososyal Tepkiler ,Psikososyal Beceriler ,Hastalığa Tepkide Anahtar Konular (Benlik Saygısında Değişim, Beden İmajında Değişim, Güçsüzlük, Suçluluk, Umutsuzluk, Kayıp) ,Güçlük Yaratan Hasta Davranışlarını Yönetme ,Ağrılı Hastaya Yaklaşım ,Beslenme Problemi Olan Hastaya Yaklaşım ,Ara Sınav,Hasta Ailesinin Yaşadıkları Güçlükler ve Hasta Ailesine Yaklaşım ,Manevi Distress Yaşayan Hastaya Yaklaşım ,Özel Durumların Psikososyal Yönetimi: "Kronik Hastalığı Olan Hasta" ,Özel Durumların Psikososyal Yönetimi: "Kronik Hastalığı Olan Hasta" ,Özel Durumların Psikososyal Yönetimi: "AIDS Tanılı Hasta" ,Özel Durumların Psikososyal Yönetimi: "Organ Nakli" ,Etik ve Yasal Konular, Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
6.Psikososyal sorunlarda uygulanan hemşirelik yaklaşımlarını açıklayabilecektir. 1, 18, 2, 3 A
5.Kronik hastalığı olan bireye psikososyal hemşirelik yaklaşımlarını planlayabilecektir. 1, 18, 2, 3 A
4.Kronik hastalığa uyum evrelerini açıklayabilecektir. 1, 12, 2, 3 A
3.Güçlük yaratan hasta davranışlarını yönelik temel yaklaşımları açıklayabilecektir. 1, 12, 2, 3 A
2.Hastalığa verilen psikososyal tepkileri açıklayabilecektir. 1, 12, 2, 3 A
1.Psikososyal bakım kavramını tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktısının Program Yeterlilikleri İlişkisinin Kurulması Genel Hasta Bakımında Psikososyal Hemşirelik 2.kaynağın 49-54 sayfalarının incelenmesi
2 Hastalığa Verilen Psikososyal Tepkiler 3.kaynağın 101-112 sayfalarının incelenmesi 4.kaynağın 52-58 sayfalarının incelenmesi 5.kaynağın 599-638 sayfalarının incelenmesi
3 Psikososyal Beceriler 5. kaynağın 129-136; 171-178;181-196 sayfalarının incelenmesi
4 Hastalığa Tepkide Anahtar Konular (Benlik Saygısında Değişim, Beden İmajında Değişim, Güçsüzlük, Suçluluk, Umutsuzluk, Kayıp) 2.kaynağın 49-54 sayfalarının incelenmesi 3.kaynağın 101-112 sayfalarının incelenmesi 4.kaynağın 52-58 sayfalarının incelenmesi 5.kaynağın 599-638 sayfalarının incelenmesi
5 Güçlük Yaratan Hasta Davranışlarını Yönetme 3.kaynağın 101-112 sayfalarının incelenmesi 5.kaynağın 599-638 sayfalarının incelenmesi
6 Ağrılı Hastaya Yaklaşım 7. kaynağın 651-674 sayfalarının incelenmesi
7 Beslenme Problemi Olan Hastaya Yaklaşım 8.kaynağın 74-81 sayfalarının incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Hasta Ailesinin Yaşadıkları Güçlükler ve Hasta Ailesine Yaklaşım 3.kaynağın 101-112 sayfalarının incelenmesi 4.kaynağın 52-58 sayfalarının incelenmesi 9.kaynağın 1-9 sayfalarının incelenmesi
10 Manevi Distress Yaşayan Hastaya Yaklaşım 6.kaynağın 37-45 sayfalarının incelenmesi
11 Özel Durumların Psikososyal Yönetimi: "Kronik Hastalığı Olan Hasta" 5.kaynağın 599-638 sayfalarının incelenmesi
12 Özel Durumların Psikososyal Yönetimi: "Kronik Hastalığı Olan Hasta" 5.kaynağın 599-638 sayfalarının incelenmesi
13 Özel Durumların Psikososyal Yönetimi: "AIDS Tanılı Hasta" 5.kaynağın 599-638 sayfalarının incelenmesi
14 Özel Durumların Psikososyal Yönetimi: "Organ Nakli" 5.kaynağın 599-638 sayfalarının incelenmesi
15 Etik ve Yasal Konular, Dersin Değerlendirilmesi 5.kaynağın 235-254 sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
1. Linda M., Gorman, Donna F. Sultan (Çev. Fatma Öz, Meral Demiralp) Psikososyal Hemşirelik Genel Hasta Bakımı İçin, Ankara, 2014 2. Kocaman N. Genel Hastane Uygulamasında Psikososyal Bakım Ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9(1):49-54. 3. Kocaman N. Hastaların Psikososyal Tepkilerini Etkileyen Faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi / Journal Of Anatolıa Nursıng And Health Sciences 2008, Cilt 11, Sayı 1:101-112. 4. Kocaman N. Tıbbi Hastalığa Psikososyal Tepkiler. İst Tıp Fak Dergisi 2008;71:52-58. 5. Çam O , Engin E (Eds) 2014. Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, 1. Bs. Ss:599-638. Istanbul Tıp Kitabevi, İstanbul 6. Ergül Ş, Bayık A. Hemşirelik Ve Manevi Bakım. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 8(1): 37-45. 7. Tel H. Ağrı Ağrıya Yönelik Uygulamalar Ve Hasta Bakımı. Sabuncu, N, Ay Akça F, Editörler. Klinik Beceriler. Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakımı Ve Takibi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2010. S.651-674. 8. Dal Ü. Malnutrisyonu Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi.2007. 74–81 9. Şahin Z.A, Polat H, Ergüney S. Kemoterapi Alan Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Verme Yüklerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009; 12 (2):1-9.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu