Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMŞİRELİKTE İNTÖRNLÜK II 2+28 16 24,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nihal SUNAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nihal SUNAL, Dr.Öğr.Üye. Ayşe DOST
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, hemşire adaylarında klinik uygulamalarındaki eksiklikleri gidermek; var olan uygulama becerilerini pekiştirmek, bireyselleştirilmiş hasta bakımında daha fazla otonomi sahibi olmasını sağlamak, birinci basamak sağlık hizmetlerinde de uygulama deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Uygulama, vaka çalışması ,Uygulama, vaka çalışması ,Uygulama, vaka çalışması ,Uygulama, seminer ,Uygulama, vaka çalışması ,Uygulama, vaka çalışması ,Uygulama, yansıtıcı düşünme ,Uygulama, vaka çalışması ,Uygulama, vaka çalışması ,Uygulama, seminer ,Uygulama, yansıtıcı düşünme ,Uygulama, vaka çalışması ,Uygulama, vaka çalışması,Uygulama, vaka çalışması Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hemşirelik sürecini kullanarak bilgi ve becerilerini uygulama alanına aktarabilmesi. 1, 11, 18, 4, 6 A, C, F
Ekibin bir üyesi olarak tedavi ve bakıma etkin olarak katılabilmesi. 1, 11, 18, 4, 6 A, C, F
Ekip arkadaşları, bireyi aile ve toplum ile etkili iletişim kurabilmesi. 1, 11, 17, 18, 4, 6 A, C, F
İntörnlük yaptığı klinikte karşılaştığı etik sorunları çözme Becerisi kazanabilmesi. 1, 11, 18, 4, 6 A, C, F
Problem çözme ve karar verme becerisini geliştirebilmesi. 1, 11, 17, 18, 4, 6 A, C, F
Güncellediği bilgileri kullanarak eğitsel ve yönetsel aktivitelere katılabilmesi. 1, 11, 18, 4, 6 A, C, F
Hemşirelik sorunlarına karşı duyarlı olabilmesi. 1, 11, 17, 18, 4, 6 A, C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Uygulama, vaka çalışması Bakım planı hazırlama
2 Uygulama, vaka çalışması Bakım planı hazırlama Makale okuma
3 Uygulama, vaka çalışması Bakım planı hazırlama KDH araştırması bulma
4 Uygulama, seminer Seminer hazırlanması
5 Uygulama, vaka çalışması Bakım planı hazırlama Eğitim planı hazırlama
6 Uygulama, vaka çalışması Bakım planı hazırlama
7 Uygulama, yansıtıcı düşünme Yansıtıcı yazıların hazırlanması
8 Uygulama, vaka çalışması Bakım planı hazırlama
9 Uygulama, vaka çalışması Bakım planı hazırlama
10 Uygulama, seminer Seminer hazırlanması
11 Uygulama, yansıtıcı düşünme Yansıtıcı yazıların hazırlanması
12 Uygulama, vaka çalışması Bakım planı hazırlama
13 Uygulama, vaka çalışması Bakım planı hazırlama
14 Uygulama, vaka çalışması Dersin Değerlendirilmesi Bakım Planı Hazırlama
Kaynaklar
1. Karadakovan A, Eti Aslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitapevi, Adana 2010. 2. Aştı T.A. Karadağ A. Hemşirelik esasları hemşirelik bilimi ve sanatı-1 2014 Aştı T.A. Karadağ A. Hemşirelik esasları hemşirelik bilimi ve sanatı-2 2014 3. Arslan S. Kurban N. Hemşirelikte öğretim ve eğiticinin rolü 2015. 4. Erdemir F. Hemşirelik tanıları el kitabı 2011. 5. Babadağ K. Aştı T.A. Hemşirelik esasları uygulama rehberi gözden geçirilmiş 2. Baskı İstanbul tıp kitabevi 2012. 6. Aksoy G, kanan N, Akyolcu N. Cerrahi Hemşireliği I (1. Baskı), İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2012. 7. Erdoğan S. Nahcivan N. Esin N. Hemşirelikte araştırma süreç, uygulama ve kritik 2014. 8. Altındiş m. Yaşlılarda güncel sağlık sorunları ve bakım İstanbul tıp kitabevi 2013. 9. Tatar Baykal Ü, Ercan Türkmen E. (eds). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. Akademi Basın-Yayın, İstanbul, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ödev 5  
Seminer 5  
Performans Görevi 20  
Bakım Planı 5  
Yazılı Sınav 5  
ödev 10  
performans görevi 25  
bakım planı 10  
seminer 5  
yazılı sınav 10  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 30 420
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 12 48
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 6 84
Proje Sunumu / Seminer 4 15 60
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 7 16 112
Toplam İş Yükü (Saat) 724
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 24,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu