Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN, Öğr.Gör. Belçim EDE SARIKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sistemlerle ilgili hastalığı olan bireyin tedavisi ve hemşirelik bakımı konusunda teorik bilgi ve yöntemleri, hemşirelik süreci doğrultusunda hemşireliğe ilişkin sorunları çözümleyebilecek kavramsal bilgiyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması İç Hastalıkları Hemşireliği ve Hemşirelik Süreci ,Sıvı Elektrolit Denge ve Dengesizliği, Asit Baz Dengesizliği ve Hemşirelik Bakımı,Şok ve Hemşirelik Bakımı,Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakım,Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Onkoloji Hemşireliği,Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,İmmün Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İç hastalıkları hemşireliğinin temel ilkelerini, rol ve sorumluluklarını, önemini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Sistem hastalıklarıyla ilgili risk faktörlerini ve risk gruplarının tanımlayabilmesi 1, 12, 2, 3 A
Sistem hastalıklarıyla ilgili oluşabilecek sorunları belirleyebilmesi 1, 10, 12, 2, 3 A
Sistemlerle ilgili hastalığı olan bireylerin hemşirelik bakımını açıklayabilmesi 1, 19, 2, 3 A
Sağlıklı/hasta bireye uygulanan hemşirelik girişimlerini yerine getirirken etik kurallara dikkat edebilmesi 1, 17, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması İç Hastalıkları Hemşireliği ve Hemşirelik Süreci 1. kaynağın 119-126 5. kaynağın 63-69. ve 165-184. 10. kaynağın1-6. sayfalarının incelenmesi 6. Kaynağın incelenmesi 9. Kaynağın incelenmesi
2 Sıvı Elektrolit Denge ve Dengesizliği, Asit Baz Dengesizliği ve Hemşirelik Bakımı 1. kaynağın 171-187. 5. kaynağın 95-122. 10. kaynağın 53-63. sayfalarının incelenmesi
3 Şok ve Hemşirelik Bakımı 1. kaynağın 189-98. 5. kaynağın 221-239. 10. kaynağın 64-84. sayfalarının incelenmesi
4 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakım 1. kaynağın 381-422. 5. kaynağın 343-382. 10. kaynağın119-162. sayfalarının incelenmesi 7.kaynağın incelenmesi
5 Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 1. kaynağın 473-88. ve 585-96. 5.kaynağın 427-462. 10. kaynağın 85-109. sayfalarının incelenmesi
6 Onkoloji Hemşireliği 1. kaynağın 201-241. 5. kaynağın 246-304. 10. kaynağın 365-398. sayfalarının incelenmesi http://www.onkohem.org.tr/ adresinden Onkoloji hemşireliği derneği websitesinin incelenmesi 8. kaynağın incelenmesi
8 Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 1. kaynağın 621-653. 5. kaynağın 499-534. 10. kaynağın335-356. sayfalarının incelenmesi
9 Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 1. kaynağın 915-942. 5. kaynağın 541-599. 10. kaynağın227-256. sayfalarının incelenmesi www.ndthd.org adresinden Türk nefroloji ve diyaliz hemşireliği derneği sitesinin incelenmesi
10 Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 1. kaynağın 817-840 ve 857-884. 5. kaynağın 673-708. 10. kaynağın 259-290. sayfalarının incelenmesi http://www.tdhd.org/diyabet_hemsireligi.php adresindenTürk diyabet hemşireliği derneği websitesinin incelenmesi
11 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 1. kaynağın 685-732. 5. kaynağın 615-653. 10. kaynağın181-221. sayfalarının incelenmesi
12 Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 1. kaynağın 1185-1226. 5. kaynağın 805-858. 10. kaynağın 292-330. sayfalarının incelenmesi Türk yoğun bakım hemşireliği derneği websitesinin incelenmesi
13 İmmün Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 1. kaynağın 1011-1037. 5. kaynağın 755-778. 10. kaynağın439-452. sayfalarının incelenmesi
14 Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Dersin Değerlendirilmesi 5.kaynağın 729-745. 10. kaynağın413-435. sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
1- Eti Aslan, F., Karadokovan, A. (2011). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi 2- Durna, Z., Akın S., Özdilli K. (2009). İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi. İstanbul. 3- LeMone Priscilla, Burke, Karen M. (2004). Clinical handbook for medical-surgical nursing : critical thinking in client care. N.J. : Pearson/Prentice-Hall. 4- Hogan, M. (2004). Medical-Surgical Nursing: Reviews & Rationales. N.J. : Pearson Prentice Hall. 5. Akdemir N. Birol L. (2005) İç Hastaliklari ve Hemşirelik Bakimi. Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara. 6. Kurtuluş Tosun, Z., Pınar Bölüktaş, R. (2015). Yoğun Bakım Ünitelerindeki Yaşlı Hastalarda Bası Yarası Prevalansı ve Etkileyen Faktörler. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 19(2); 54-80. http://www.tybhd.org.tr/ 7. Arıkan, D. Tüberküloz ve hemşirelik yaklaşımı. www.slideshare.net/mbolmez/tberkloz-ve-hemirelik-yaklaşımı 8. Can, G. (2007). Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi. İstanbul: Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal Yayıncılık. 9. Pınar R. Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı. www.igkh.gov.tr/yeni/userfiles/files/36 YATAGABAKIMLIHASTABAKIMI.pd 10. Enç, N. (2014). İç Hastalıkları Hemşireliği. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Kısa sınav 1 5  
Kısa sınav 2 15  
Vize 20  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu