Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMŞİRELİK SÜRECİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlığın Değerlendirilmesi, Hemşirelikte Bilişim
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı birey, aile ve topluma, bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını verebilmesi için hemşirelik sürecine yönelik bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin Tanıtılması Hemşirelik Süreci amacı, tanımı ve önemi ,Hemşirelik Sürecinin Tarihsel Gelişimi,Hemşirelikte eleştirel düşünme ,Hemşirelik süreci aşamaları: Tanılama aşaması ,Hemşirelik süreci aşamaları: Tanılama aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları: Hemşirelik tanısı aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları: Hemşirelik tanısı aşaması,Hemşirelikte ortak dil ve sınıflama sistemleri,Hemşirelikte ortak dil ve sınıflama sistemleri,Hemşirelik süreci aşamaları: Planlama aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları: Uygulama aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları: Değerlendirme aşaması,Hemşirelik süreci aşamaları: Kayıt ve Rapor Etme ,Hemşirelik Süreci ve Model/Kuramlar 9.kaynağın incelenmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hemşirelik sürecinin bakımdaki yerini tartışabilmesi, 1, 3 A
Hemşirelik süreci ve eleştirel düşünme ilişkisini açıklayabilmesi 1, 3 A
Tanılama becerisini uygulayabilmesi 1, 6 C
Hemşirelik süreci basamakları doğrultusunda bireyin bakımını planlayabilmesi 1, 18, 3, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması Hemşirelik Süreci amacı, tanımı ve önemi 2. kaynağın 1.Bölümü okunacaktır.
2 Hemşirelik Sürecinin Tarihsel Gelişimi 8.kaynak incelenecektir.
3 Hemşirelikte eleştirel düşünme 3.kaynağın 10.bölümü okunacaktır. (ss:95-100)
4 Hemşirelik süreci aşamaları: Tanılama aşaması 3.kaynağın 10.bölümü okunacaktır.(ss:138-175)
5 Hemşirelik süreci aşamaları: Tanılama aşaması 3.kaynağın 10.bölümü okunacaktır .(ss:138-175)
6 Hemşirelik süreci aşamaları: Hemşirelik tanısı aşaması 3.kaynağın 11.bölümü okunacaktır .(ss:178-190) 7.kaynağın1, 2, 3 ve 4. Bölümleri incelenecektir.
7 Hemşirelik süreci aşamaları: Hemşirelik tanısı aşaması 3.kaynağın 11.bölümü okunacaktır .(ss:178-190) 7.kaynağın1, 2, 3 ve 4. Bölümleri incelenecektir.
8 Hemşirelikte ortak dil ve sınıflama sistemleri 7.kaynağın1, 2, 3 ve 4. Bölümleri incelenecektir.
9 Hemşirelikte ortak dil ve sınıflama sistemleri 7.kaynağın1, 2, 3 ve 4. Bölümleri incelenecektir.
10 Hemşirelik süreci aşamaları: Planlama aşaması 3.kaynağın 12.bölümü okunacaktır .(ss:193-200)
11 Hemşirelik süreci aşamaları: Uygulama aşaması 3.kaynağın 13.bölümü okunacaktır .(ss:202-208)
12 Hemşirelik süreci aşamaları: Değerlendirme aşaması 3.kaynağın 13.bölümü okunacaktır .(ss:202-208)
13 Hemşirelik süreci aşamaları: Kayıt ve Rapor Etme 3.kaynağın 14.bölümü okunacaktır .(ss:210-216)
14 Hemşirelik Süreci ve Model/Kuramlar 9.kaynağın incelenmesi 9.kaynağın incelenmesi
Kaynaklar
1. Ay F, Ertem, Ü., Özcan, N ve ark. Edt. F A Ay. Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul Medikal Yayıncılık (2014). 2. Birol L. Hemşirelik Süreci, Etki Matbaacılık, 10.Baskı, İzmir (2011). 3. Aştı T., Karadağ A. Hemşirelik Esasları; Hemşirelik Bilim Sanatı. Akademi Yayınevi, İstanbul (2014). 4. Perry AG, Potter PA. Fundamentals of Nursing, 7th Edition, Mosby, (2009). 5. Carpenito-Moyet LJ. Handbook of Nursing Diagnosis, Lippincott Williams & Wilkins; 11th edition, (2005). 6. Herdman TH. Kamitsuru S. Nursing diagnoses: Definitions&Classification. Çev. Ed. Acaroğlu R. Kaya H. HEmşirelik Tanıları: Tanımlar&Sınıflandırma. Nobel Tıp Kitabevi. 2018. İstanbul 7. Acaroğlu R., Kaya H. Hemşirelik Tanıları: Tanımlar ve Sınıflandırma 2015-2017. Nobel Tıp Kİtabevleri, 2018. İstanbul 8. Hemşirelik Süreci tarihçesi ders notu 9. Hemşirelik Süreci ve model kuramlar ders notu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 5 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 14 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 1 5 5
Toplam İş Yükü (Saat) 72
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu