Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ II 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Kanıta Dayalı Hemşirelik
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin, akademik çeviri ve yazım temel kuralları çerçevesinde, alana ilişkin İngilizce yazılı kaynaklara ulaşma, okuma, anlama ve yazma ve tartışabilme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktısının Program Yeterlilikleri İlişkisinin Kurulması Temel Dilbilgisi Konuları Tekrarı ,Zaman Ve Yüklemlerin Tekrarı Basit Cümle Çevirileri ,Makaleler Üzerinden Çalışmalar- Verilen Cümlenin Anlamca Dengini Yazma (İngilizceden Türkçeye Çeviri) ,Makaleler Üzerinden Çalışmalar- Verilen Cümlenin Anlamca Dengini Yazma (İngilizceden Türkçeye Çeviri) ,Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Makale Çeviri Çalışmaları,Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Makale Çeviri Çalışmaları,Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Makale Çeviri Çalışmaları,Ara sınav,Alana İlişkin Makalelerin Yazım Açısından İncelenmesi Çalışmaları,Alana İlişkin Makalelerin Yazım Açısından İncelenmesi Çalışmaları,Akademik Yazı Yapısını Oluşturma/ Akademik Makale Yazımı Örnek Çalışmaları ,Akademik Yazı Yapısını Oluşturma/Akademik Makale Yazımı Örnek Çalışmaları,Grupların Oluşturduğu Akademik Bilgi Derlemelerinin İngilizce Sunumu,Grupların Oluşturduğu Akademik Bilgi Derlemelerinin İngilizce Sunumu ,Grupların Oluşturduğu Akademik Bilgi Derlemelerinin İngilizce Sunumu Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Elektronik ve kütüphane kaynaklarını kullanarak alana ilişkin güncel İngilizce akademik bilgilere ulaşabilmesi 1, 2, 3, 4, 8 A, C
Alana ilişkin İngilizce makaleleri okuyabilmesi 1, 2, 3, 4, 8 A, C
İngilizce makaleleri yazım düzeni açısından çözümleyebilmesi 1, 2, 3, 4, 8 A, C
İngilizce okuduğu makalelerin Türkçe çevirisini yapabilmesi 1, 14, 2, 3, 4 A, C
Elde ettiği akademik bilginin İngilizce sunumunu yapabilmesi 1, 14, 2, 3, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktısının Program Yeterlilikleri İlişkisinin Kurulması Temel Dilbilgisi Konuları Tekrarı Temel İngilizce Gramer kaynak kitapları
2 Zaman Ve Yüklemlerin Tekrarı Basit Cümle Çevirileri Temel İngilizce Gramer kaynak kitapları
3 Makaleler Üzerinden Çalışmalar- Verilen Cümlenin Anlamca Dengini Yazma (İngilizceden Türkçeye Çeviri) Gruplar tarafından istenen konulara ilişkin kütüphane kaynak taraması yapılacak.
4 Makaleler Üzerinden Çalışmalar- Verilen Cümlenin Anlamca Dengini Yazma (İngilizceden Türkçeye Çeviri) Gruplar tarafından istenen konulara ilişkin kütüphane kaynak taraması yapılacak.
5 Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Makale Çeviri Çalışmaları Gruplar tarafından istenen konulara ilişkin kütüphane kaynak taraması yapılacak.
6 Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Makale Çeviri Çalışmaları Gruplar tarafından istenen konulara ilişkin kütüphane kaynak taraması yapılacak.
7 Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Makale Çeviri Çalışmaları Gruplar tarafından istenen konulara ilişkin kütüphane kaynak taraması yapılacak.
8 Ara sınav
9 Alana İlişkin Makalelerin Yazım Açısından İncelenmesi Çalışmaları Gruplar tarafından istenen konulara ilişkin kütüphane kaynak taraması yapılacak.
10 Alana İlişkin Makalelerin Yazım Açısından İncelenmesi Çalışmaları Gruplar tarafından istenen konulara ilişkin kütüphane kaynak taraması yapılacak.
11 Akademik Yazı Yapısını Oluşturma/ Akademik Makale Yazımı Örnek Çalışmaları 1.kaynağın incelenmesi 2.kaynağın 10-16 sayfalarının incelenmesi
12 Akademik Yazı Yapısını Oluşturma/Akademik Makale Yazımı Örnek Çalışmaları 1.kaynağın incelenmesi 2.kaynağın 10-16 sayfalarının incelenmesi Kaynaklardan ilgili bölümler tekrar edilecek.
13 Grupların Oluşturduğu Akademik Bilgi Derlemelerinin İngilizce Sunumu
14 Grupların Oluşturduğu Akademik Bilgi Derlemelerinin İngilizce Sunumu
15 Grupların Oluşturduğu Akademik Bilgi Derlemelerinin İngilizce Sunumu Dersin Değerlendirilmesi
Kaynaklar
1. Day. RA. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? 2. Rukanç F, ve ark. Elektronik Gelimeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Ankara Üniversitesi, (2003):10-16.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 12 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 66
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu