Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler ÜREME SAĞLIĞI/AİLE PLANLAMASI
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pınar IRMAK VURAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pınar IRMAK VURAL, Dr.Öğr.Üye. Yeliz VARIŞOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, kadın sağlığı sorunlarını kavrayabilmeleri, bu sorunların çözümüne yönelik kanıta dayalı hemşirelik bakımını planlayıp uygulayabilmeleri ve sonuçlarını değerlendirebilmeleri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Kadın Sağlığına ilişkin kavram ve kuramlar Kadın sağlığının etik ve yasal yönü ,Üreme Organların Anatomi ve Fizyolojisi,Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı ,Aile Planlaması,Gebeliğin oluşumu, Gebelikte psikolojik ve fizyolojik değişiklikler,Erken ve geç dönem riskli gebelikler,Doğum eylemi ve bakımı,Doğum sonu ve bakımı,Laktasyon ve Emzirme ,Yaşam döngüsü ve Menopoz,İnfertilite,Üreme Organların Yapı Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı,Genital Yol ve Cinsel Yol ile Bulaşan Enfeksiyonlar,Üreme organların iyi , kötü huylu tümörleri ve Hemşirelik Bakımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ülkemizde ve dünyada kadın sağlığı ile ilgili tanımları bilmesi 1, 2, 3 A
Aile planlaması yöntemlerini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Cinsellik ve cinsel sağlıkla ilgili kavramları tanımlayabilmesi 1, 2, 3 A
Doğum sonu dönemde normal/riskli lohusa, yenidoğan ve eş/ailenin bakım gereksinimlerini saptayabilmesi 1, 2, 3 A
Gebelik izlemlerini ve komplikasyonlarını açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Kadının tüm yaşam evrelerine özgü bakım gereksinimlerine yönelik hemşirelik bakımını tanımlayabilmesi 1, 2, 3 A
Kadın üreme organ tümörlerinde tanı ve tedaviye yönelik bakımı açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
İnfertilite ve yardımcı üreme tekniklerini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Kadın Sağlığına ilişkin kavram ve kuramlar Kadın sağlığının etik ve yasal yönü 1. Kaynağın s:10-15. 2. Kaynağın s:3-65.
2 Üreme Organların Anatomi ve Fizyolojisi 2. Kaynağın s:69-90.
3 Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı 2. Kaynağın s:26-28.
4 Aile Planlaması 2. Kaynağın s:120-131.
5 Gebeliğin oluşumu, Gebelikte psikolojik ve fizyolojik değişiklikler -1. Kaynağın s:370-520. 2. Kaynağın s:197-415.
6 Erken ve geç dönem riskli gebelikler Şirin A., Kavlak O. Kadın Sağlığı, 2016 (2). -Beji NK. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, 2015 (1).
7 Doğum eylemi ve bakımı 1. Kaynağın s:412-424. 2. Kaynağın s:305-365
8 Doğum sonu ve bakımı 2. Kaynağın s:305-365
9 Laktasyon ve Emzirme 2. Kaynağın s:363.
10 Yaşam döngüsü ve Menopoz 2. Kaynağın s:135-136.
11 İnfertilite 1. Kaynağın s:206-216. 2. Kaynağın s:113-118.
12 Üreme Organların Yapı Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı Şirin A., Kavlak O. Kadın Sağlığı, 2016 (2). -Beji NK. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, 2015 (1).
13 Genital Yol ve Cinsel Yol ile Bulaşan Enfeksiyonlar -Şirin A., Kavlak O. Kadın Sağlığı, 2016 (2). -Beji NK. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, 2015 (1).
14 Üreme organların iyi , kötü huylu tümörleri ve Hemşirelik Bakımı -Şirin A., Kavlak O. Kadın Sağlığı, 2016 (2). -Beji NK. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, 2015 (1).
Kaynaklar
1. Şirin, A., Kavlak, O., Kadın Sağlığı Kitabı. 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2016. 2. Beji NK. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevleri (1): 2015. 3. Coşkun A. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2014. 4. Taşkın L. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, VI.Baskı, Ankara, 2003. 5. Bourgeoıs J.F., Mullin P.A., Veljovich D.S. Obstetrik ve Jinekolojik Hatırlatmalar. Çeviri: Gürkan Kazancı. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2002. 6. Gökmen O., Çiçek N. Günümüzde Kontrasepsiyon. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2001. 7. sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/risgebyonreh.pdf 8. kanser.gov.tr/Dosya/ca_istatistik/2009kanseraporu.pdf 9. www.hacettepehemsirelikdergisi.org/pdf.php3?id=113 10. eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/629.pdf 11. Serter, Demir. Türkiye'de ve dünyada cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve HIV/AIDS. Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences, 2006, 2.11: 1-5. 12. Set, T; Dağdevıren, N; Aktürk, Z. Ergenlerde Cinsellik. Genel Tıp Derg, 2006, 16.3:137-41. 13. Çelik, D.B., Beji, N.K. Pelvik Taban Fonksiyon Bozuklukları ve Yaşam Kalitesi. İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 1: 69-79.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Kısa sınav 5  
Kısa sınav 15  
Vize 20  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 4 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu