Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kültürlerarası hemşirelik modellerini öğrenerek, kültürel yeterliliğin hemşirelik eğitimi ve uygulamasına entegrasyonunu tartışabilir duruma gelmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları Ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Kültür Kavramının İncelenmesi ,Kültürlerarası Hemşirelik Temel Kavramları ve Kültürlerarası Hemşireliğe Giriş,Kültürel Yapı ve Etkileyen Faktörler,Kültürlerarası İletişim,Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri,Kültürlerarası Hemşirelik ve Etik,Ağrı Davranışında Kültürel Yaklaşımlar,Ara Sınav,Kronik Hastalıklar ve Bakımda Kültürel Yaklaşımlar,Üreme Sağlığı ve İnfertilitede Kültürel Yaklaşımlar,Doğum Öncesi ve Sonrası Kültürel Yaklaşımlar,Çocuk Bakımında Kültürel Yaklaşımlar,Psikiyatrik Hastalıklar ve Bakımda Kültürlerarası Yaklaşım ,Hemşirelik Bakımda Kültürel Yeterlilik ve Uygulama Standartları,Hemşirelik Bakımında Kültürel Özellikleri Tanılama Rehberi ve Dersin Değerlendirilmesi Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kültürlerarası hemşirelik bakımını tanımlayabilmesi 1 A
Hemşirelik bakımında toplumun kültürel farklılıkları açıklayabilmesi 1, 2 A
Kültürlerarası hemşireliğin etik boyutunu tanımlayabilmesi 1, 17, 2, 3 A
Kültürlerarası bakımda iletişimin önemini açıklayabilmesi 1, 12, 2, 3 A
Toplumun ve bireyin hastalık ve özel durumlar karşında geliştirdiği kültürel yaklaşımlara duyarlı olabilmesi 1, 2, 3, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları Ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Kültür Kavramının İncelenmesi 1. Kaynağın 9-14 sayfalarının incelenmesi.
2 Kültürlerarası Hemşirelik Temel Kavramları ve Kültürlerarası Hemşireliğe Giriş 1. Kaynağın 176-187 sayfalarının incelenmesi.
3 Kültürel Yapı ve Etkileyen Faktörler 1. Kaynağın 24-81 sayfalarının incelenmesi.
4 Kültürlerarası İletişim 1. Kaynağın 86-120 sayfalarının incelenmesi.
5 Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri 1. Kaynağın 187-211 sayfalarının incelenmesi.
6 Kültürlerarası Hemşirelik ve Etik 1. Kaynağın 211-231 sayfalarının incelenmesi.
7 Ağrı Davranışında Kültürel Yaklaşımlar 1. Kaynağın 432-451 sayfalarının incelenmesi.
8 Ara Sınav
9 Kronik Hastalıklar ve Bakımda Kültürel Yaklaşımlar 1. Kaynağın 371-391 sayfalarının incelenmesi.
10 Üreme Sağlığı ve İnfertilitede Kültürel Yaklaşımlar 1. Kaynağın 231-273 ve 306-338 sayfalarının incelenmesi.
11 Doğum Öncesi ve Sonrası Kültürel Yaklaşımlar 1. Kaynağın 273-306 sayfalarının incelenmesi.
12 Çocuk Bakımında Kültürel Yaklaşımlar 1. Kaynağın 338-371 sayfalarının incelenmesi.
13 Psikiyatrik Hastalıklar ve Bakımda Kültürlerarası Yaklaşım 1. Kaynağın 391-432 sayfalarının incelenmesi.
14 Hemşirelik Bakımda Kültürel Yeterlilik ve Uygulama Standartları 1. Kaynağın 495-520 sayfalarının incelenmesi. kulturlerarasihemsirelikdernegi.com
15 Hemşirelik Bakımında Kültürel Özellikleri Tanılama Rehberi ve Dersin Değerlendirilmesi Dersin Değerlendirilmesi 1. Kaynağın 520-530 sayfalarının incelenmesi. kulturlerarasihemsirelikdernegi.com
Kaynaklar
1. Seviğ, Ü., Tanrıverdi, G. (2014). Kültürlerarası Hemşirelik ,İstanbul: İstanbul Kitabevi 2. Kulturlerarasihemsirelikdernegi.com

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
10  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 8 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 7 7
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu