Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİKROBİYOLOJİ 2+1 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hasan SAĞCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mikrobiyoloji ve immünoloji hakkındaki temel kavramları öğretmek, tıbbi açıdan öneme sahip mikroorganizmaların temel özelliklerini anlatmak, infeksiyon etkenlerinin bulaşma yollarını ve bu etkenlerden korunma yollarını öğretmek, infeksiyon hastalıklarının kontrolü ve önlenmesi konusundaki sorumluluklarını öğrenmelerini sağlamak, antimikrobiyal ilaçlar hakkındaki temel kavramları öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Teorik ders: Tıbbi mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve insan mikrobiyotası,Teorik ders: Mikroorganizma fizyolojisi ve genetiği Laboratuvar: Mikrobiyoloji laboratuvarının tanıtımı Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen klinik örneklerin tanıtımı ve dikkat edilecek hususlar,Teorik ders: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi ,Teorik ders: İmmünolojiye giriş ve doğal bağışıklık,Teorik ders: Edinsel bağışıklık ve mikrobiyal aşılar Laboratuvar: Mikrobiyolojik tanı yöntemlerine genel bakış,Teroik ders: İnfeksiyon hastalıkları patogenezi Laboratuvar: Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan boyama yöntemleri,Teroik ders: Tıbbi öneme sahip bakteriler ve oluşturdukları hastalıklar I Laboratuvar: Bakteriyolojik ve mikolojik kültür,Ara sınav,Teorik ders: Tıbbi öneme sahip bakteriler ve oluşturdukları hastalıklar II Laboratuvar: Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan biyokimyasal testler ,Teorik ders: Tıbbi öneme sahip virüsler ve oluşturdukları hastalıklar I ,Teorik ders: Tıbbi öneme sahip virüsler ve oluşturdukları hastalıklar II Laboratuvar: Mikrobioyoloji laboratuvarında kullanılan serolojik ve moleküler testler,Teorik ders: Tıbbi öneme sahip mantarlar ve oluşturdukları hastalıklar,Teorik ders: Tıbbi öneme sahip parazitler ve oluşturdukları hastalıklar,Teorik ders: Antimikrobiyal maddeler ve antimikrobiyallere direnç mekanizmaları Laboratuvar: Antibiyogram,Teorik ders: Hastane infeksiyonları,Genel sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Mikroorganizmalar ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme 1, 2 A
2- Mikroorganizmaların insan biyolojisi üzerine olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayabilme 1, 2 A
3- Bağışıklık sistemi ile ilgili temel kavramları açıklayabilme 1, 2 A
4- İnfeksiyon etkenlerinin bulaşma ve infeksiyon hastalık oluşma sürecini açıklayabilme 1, 2 A
5- İnfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü hakkında hemşirelerin sorumluluklarının farkında olabilme 1, 2 A
6- Antimikrobiyal ilaçlar ve bu ilaçlara direnç gelişimi ile ilgili temel bilgiyi açıklayabilme 1, 2 A
1, 2 A
1, 2 A
1, 2 A
1, 2 A
1, 2 A
1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Teorik ders: Tıbbi mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve insan mikrobiyotası Kaynak inceleme: Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse AS, Mietzner TA. (2014). Tıbbi Mikrobiyoloji (Yenen OŞ Çev. Ed) (ss 1-40, 165-173 ). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. Cornelissen CN, Fisher BD, Harvey RA. (2013). Lippincott’s Illustrated Reviews: Microbiology. (3. baskı) (ss 1-19). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
2 Teorik ders: Mikroorganizma fizyolojisi ve genetiği Laboratuvar: Mikrobiyoloji laboratuvarının tanıtımı Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen klinik örneklerin tanıtımı ve dikkat edilecek hususlar Kaynak inceleme: Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse AS, Mietzner TA. (2014). Tıbbi Mikrobiyoloji (Yenen OŞ Çev. Ed) (ss 77-121). İstan-bul: Nobel Tıp Kitabevi. Koneman EW, Procop GW, Schreckenber-ger PC, Woods GL. (2006). Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (6. baskı) (ss 1-11). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
3 Teorik ders: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi Kaynak inceleme: Kısa Ö (ed). (2014). Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji (ss 75-84). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri
4 Teorik ders: İmmünolojiye giriş ve doğal bağışıklık Kaynak inceleme: Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. (2013). Medical microbiology. (7inci baskı) (ss 37-60). Philadelphia: Mosby/Elsevier. Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse AS, Mietzner TA. (2014). Tıbbi Mikrobiyo-loji (Yenen OŞ Çev. Ed) (ss 123-147). İstan-bul: Nobel Tıp Kitabevi.
5 Teorik ders: Edinsel bağışıklık ve mikrobiyal aşılar Laboratuvar: Mikrobiyolojik tanı yöntemlerine genel bakış Kaynak inceleme: Cornelissen CN, Fisher BD, Harvey RA. (2013). Lippincott’s Illustrated Reviews: Microbiology. (3. baskı) (SS 33-40). Phi-ladelphia: Lippincott Williams & Wilkins Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. (2013). Medical microbiology. (7inci baskı) (ss 61-100). Philadelphia: Mosby/Elsevier Koneman EW, Procop GW, Schrecken-berger PC, Woods GL. (2006). Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (6. baskı) (ss 1-67). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
6 Teroik ders: İnfeksiyon hastalıkları patogenezi Laboratuvar: Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan boyama yöntemleri Kaynak inceleme: Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse AS, Mietzner TA. (2014). Tıbbi Mikrobiyoloji (Yenen OŞ Çev. Ed) (ss 149-162). İs-tanbul: Nobel Tıp Kitabevi. Koneman EW, Procop GW, Schrecken-berger PC, Woods GL. (2006). Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (6. baskı) (ss 1-67). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
7 Teroik ders: Tıbbi öneme sahip bakteriler ve oluşturdukları hastalıklar I Laboratuvar: Bakteriyolojik ve mikolojik kültür Kaynak inceleme: Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse AS, Mietzner TA. (2014). Tıbbi Mikrobiyoloji (Yenen OŞ Çev. Ed) (ss175-371). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. Koneman EW, Procop GW, Schrecken-berger PC, Woods GL. (2006). Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (6. baskı) (ss 167-1232). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
8 Ara sınav
9 Teorik ders: Tıbbi öneme sahip bakteriler ve oluşturdukları hastalıklar II Laboratuvar: Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan biyokimyasal testler Kaynak inceleme: Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse AS, Mietzner TA. (2014). Tıbbi Mikrobiyoloji (Yenen OŞ Çev. Ed) (ss 175-371). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. Koneman EW, Procop GW, Schrecken-berger PC, Woods GL. (2006). Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (6. baskı) (ss 213-1232). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
10 Teorik ders: Tıbbi öneme sahip virüsler ve oluşturdukları hastalıklar I Kaynak inceleme: Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse AS, Mietzner TA. (2014). Tıbbi Mikrobiyoloji (Yenen OŞ Çev. Ed) (ss 407-650). İs-tanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
11 Teorik ders: Tıbbi öneme sahip virüsler ve oluşturdukları hastalıklar II Laboratuvar: Mikrobioyoloji laboratuvarında kullanılan serolojik ve moleküler testler Kaynak inceleme: Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse AS, Mietzner TA. (2014). Tıbbi Mikrobiyoloji (Yenen OŞ Çev. Ed) (ss 407-650). İs-tanbul: Nobel Tıp Kitabevi Koneman EW, Procop GW, Schrecken-berger PC, Woods GL. (2006). Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (6. baskı) (ss 112-158). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
12 Teorik ders: Tıbbi öneme sahip mantarlar ve oluşturdukları hastalıklar Kaynak inceleme: Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse AS, Mietzner TA. (2014). Tıbbi Mikrobiyoloji (Yenen OŞ Çev. Ed) (ss 671-710). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
13 Teorik ders: Tıbbi öneme sahip parazitler ve oluşturdukları hastalıklar Kaynak inceleme: Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse AS, Mietzner TA. (2014). Tıbbi Mikrobiyoloji (Yenen OŞ Çev. Ed) (ss 715-748). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
14 Teorik ders: Antimikrobiyal maddeler ve antimikrobiyallere direnç mekanizmaları Laboratuvar: Antibiyogram Kaynak inceleme: Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. (2013). Medical microbiology. (7inci baskı) (ss 165-173). Philadelphia: Mosby/Elsevier CLSI. (2012). Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved Standard—Eleventh Edition. CLSI document M02-A11. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Insti-tute CLSI (2014). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fourth Informational Supple-ment. CLSI document M100-S24. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute.
15 Teorik ders: Hastane infeksiyonları Kaynak inceleme: Kısa Ö (ed). (2014). Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji (ss 401-476). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri
16 Genel sınav
Kaynaklar
Ders notları öğrencilere verilecektir
1- Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse AS, Mietzner TA. (2014). Tıbbi Mikrobiyoloji (Yenen OŞ Çev. Ed). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. 2- Cornelissen CN, Fisher BD, Harvey RA. (2013). Lippincott’s Illustrated Reviews: Microbiology. (3. baskı). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 3- Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. (2013). Medical microbiology. (7inci baskı) . Philadelphia: Mosby/Elsevier. 4-Koneman EW, Procop GW, Schreckenberger PC, Woods GL. (2006). Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (6. baskı). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 5-Kısa Ö (ed). (2014). Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 6- CLSI. (2012). Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved Standard—Eleventh Edition. CLSI document M02-A11. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute. 7- CLSI (2014). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fourth Informational Supplement. CLSI document M100-S24. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu