Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Psikososyal Hemşirelik Sosyal Şiddet ve Rehabilitasyon
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye geriatrik hastalıkların etiyolojisi, tanı, tedavi bakım, eğitimleri ve yaşlının yetersizlikleri hakkında bilgi ve beceri sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Geriatride Temel Prensipler,Geriatrinin Tanımı, Dünya'da ve Ülkemizde Yaşlı nüfus,Yaşlanma Teorileri,Yaşlı Hastalara Yaklaşım,Yaşlıdaki Fizyolojik Değişikler,Geriatride Yaşam Kalitesi,Geriatrik Hastada Beslenme ve Sıvı Dengesi,Geriatrik Hastalarla İletişim,Geriatrik Hastalıklar,Ev Kazalarının ve Düşmelerin Önlenmesi,Geriatrik Hastalarda İlaç Kullanımı,Geriatrik Hastalıkların Psikososyal Gereksinimleri,Geriatrik Rehabilitasyon,Yaşlı İstismarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yaşlanma sürecini yorumlayabilmesi, 1, 3, 8 A
Geriatrik dönemde değişiklikler ve sorunlar hakkında hemşirelik bakımını planlayabilmesi, 1, 8 A, F
Geriatrik dönemde koruyucu hemşirelik kapsamında yer alan uygulamaları sıralayabilmesi, 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Geriatride Temel Prensipler 1 ve 4. Kaynağın ilgili bölümlerinin okunması
2 Geriatrinin Tanımı, Dünya'da ve Ülkemizde Yaşlı nüfus 5. no’lu kaynağın okunması
3 Yaşlanma Teorileri 6. no’lu kaynağın okunması
4 Yaşlı Hastalara Yaklaşım 1 Kaynağın 1. bölümünün okunması
5 Yaşlıdaki Fizyolojik Değişikler 3. ve 4.kaynağın ilgili bölümlerinin okunması
6 Geriatride Yaşam Kalitesi 3. Kaynağın 27. Bölümünün okunması
7 Geriatrik Hastada Beslenme ve Sıvı Dengesi 1.Kaynağın 8. Bölümü ve 3. Kaynağın 29. Bölümünün okunması
8 Geriatrik Hastalarla İletişim 1.Kaynağın 10. Bölümünün okunması
9 Geriatrik Hastalıklar 3. kaynağın ilgili bölümlerinin okunması
10 Ev Kazalarının ve Düşmelerin Önlenmesi 1.kaynağın 13. Bölümünün okunması
11 Geriatrik Hastalarda İlaç Kullanımı 7. kaynağın okunması
12 Geriatrik Hastalıkların Psikososyal Gereksinimleri 8.kaynağın okunması
13 Geriatrik Rehabilitasyon 9.kaynağın okunması
14 Yaşlı İstismarı 10.kaynağın okunması
Kaynaklar
1. Karadakovan A. Yaşlı bakımı hemşireliği, Nobel kitapevi.2015. İstanbul. 2. Kaptan G, Dedeli Ö, Temel İç Hastalıkları, İstanbul Tıp Kitabevi 3. Altındiş M, Yaşlılarda Güncel Sorunlar ve Bakımı, İstanbul Tıp Kitabevi 4. Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitabevi 5. Mandıracıoğlu A. Dünyada ve Türkiye’de yaşlıların demografik özellikleri. Ege Tıp Dergisi 2010. 49(3) Ek 6. Sağlam E., Özdamar EN. Yaşlanma Teorileri ve Tedavi Yaklaşımları. Maltepe tıp dergisi. 2012, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 056-061 7.Kutsal YG. Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı. turkısh journal of gerıatrıcs. Özel Sayı, 2006 (37 - 44) 8.Öz F. Yaşamın son evresi: yaşlılık psikososyal açıdan gözden geçirme. Kriz Dergisi 10(2): 17-28 9.Yağcı İ. Geriatrik rehabilitasyon 5N-1K. Türkiye fiziksel tıp ve rehabilitasyon derneği geriatrik rehabilitasyon çalışma grubu raporu. 10.Akdemir N. Görgülü Ü. Çınar Fİ: Yaşlı İstismarı ve İhmali. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2008) 67–75.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu