Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMAKOLOJİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nihal SUNAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nihal SUNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farmakoloji ve toksikolojideki temel kavramları öğretmek, organ sistemlerine etki eden ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini ve bu ilaçların yan etkileri bilgilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlikleri ile ilişkisinin kurulması Farmakoloji ve toksikolojiye giriş, tanım ve genel kavramlar,İlaç şekilleri, uygulama yolları ve hemşirenin sorumlulukları ,Farmakokinetik,Farmakodinami, farmakovijilans ,Kemoteropatikler ,Kalp- damar sistemi ilaçları ,Solunum sistemi ilaçları ,Otonom sistemi ilaçları ,Santral sinir sistemi ilaçları ,Sindirim sistemi ilaçları ,Endokrin sistem ilaçları ,Otokoidler ,Analjezik ve anestezik ilaçlar,İlaç suistimali ve madde bağımlılığı Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Farmakoloji ile ilgili temel kavramları açıklayabilmesi 1, 2 A, C, E
İlaç uygulamalarında hemşirelerin sorumluluklarını tartışabilmesi 1, 17, 2 A, C, E
Farmakokinetik ve farmakodinamik terimlerini açıklayabilmesi 1, 2 A, C, E
Organ sistemlerine etkili ilaçların genel farmakolojik özelliklerini ve bu ilaçların endikasyonlarını ve yan tesirlerini tartışabilmesi 1, 2 A, C, E
Kemoterapotik ilaçların etki mekanizmalarını ve bu ilaçların endikasyonlarını özetleyebilmesi 1, 2 A, C, E
İlaç suistimali ve madde bağımlılığını tanımlayabilmesi 1, 2 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlikleri ile ilişkisinin kurulması Farmakoloji ve toksikolojiye giriş, tanım ve genel kavramlar 1.kaynağın 1-5 sayfalarının incelenmesi
2 İlaç şekilleri, uygulama yolları ve hemşirenin sorumlulukları 3.kaynağın 27-28 sayfalarının incelenmesi
3 Farmakokinetik 4.kaynağın 36-54 sayfalarının incelenmesi
4 Farmakodinami, farmakovijilans 5.kaynağın 1-25 sayfalarının incelenmesi
5 Kemoteropatikler 3.kaynağın 101-123 sayfalarının incelenmesi
6 Kalp- damar sistemi ilaçları 3.kaynağın 103-117 sayfalarının incelenmesi
7 Solunum sistemi ilaçları 6.kaynağın 79-84 sayfalarının incelenmesi
8 Otonom sistemi ilaçları 3.kaynağın 161-175 sayfalarının incelenmesi
9 Santral sinir sistemi ilaçları 4.kaynağın 191-203 sayfalarının incelenmesi
10 Sindirim sistemi ilaçları 3.kaynağın 255-259 sayfalarının incelenmesi
11 Endokrin sistem ilaçları 6.kaynağın 101-108 sayfalarının incelenmesi
12 Otokoidler 3.kaynağın 109-113 sayfalarının incelenmesi
13 Analjezik ve anestezik ilaçlar 3.kaynağın 175-181 sayfalarının incelenmesi
14 İlaç suistimali ve madde bağımlılığı Dersin Değerlendirilmesi 3.kaynağın 233-237 sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
1. Clınıcal pharmacology and nursing Charold L. Bradley R. 2006 ss:3-18 2. Süzer Ö. Farmakolojinin temelleri 2002. Ss:1-5 3. Dökmeci İ. Sağlık yüksek okulları için farmakoloji kısaltılmış temel bilgiler 2011 ss:27-28. 4. Kayaalp O. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 12.baskı 2009, ss:36-54. 5. Howlan, Mycek (2009). Çev: Filiz Onat, Zafer Gören, Lippincott Farmakoloji, 3. Basım Nobel tıp kitabevi ss:1-25 6. Kara H. Sağlık yüksek okulları için farmakoloji 2010 ss:101-108

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ödev 10  
Kısa Sınav 10  
Yazılı Sınav 20  
genel sınav 60  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 25 1 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 20 1 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 101
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu