Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA 0+8 4 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI, Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN, Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Ayşe DOST
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye çocuk sağlığı ve hastalıkları çerçevesinde aldığı temel bilgi ve ilkeleri, çocuk sağlığına ilişkin rol ve işlevlerle bütünleştirerek bunları sağlık bakım sisteminin her aşamasında sağlıklı/hasta çocuğa ve ailesine uygulama becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması, Klinik uygulama yerleri hakkında bilgilendirme ,Çocuklarda Fiziksel Ölçümler, Çocuklarda Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi Klinik uygulama ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama ,Ara sınav,Klinik uygulama ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama ,Klinik uygulama Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilgisini Uygulamalı Örneklerde Kullanabilmesi 18 C, F
Çocuğu, Ailesi ve Çevresi İle Bir Bütün Olarak, Sistematik Yaklaşımla Birlikte Aile Merkezli Bakımı Uygulayabilmesi 18, 19, 20 C, F
Hasta/Sağlıklı Çocukların Bakım Yönetiminde Savunuculuk, Liderlik, Etkin İletişim Kurma, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Eğitim Becerilerini Kullanabilmesi 15, 19, 4 F
Çocuk Gelişimi Çerçevesinde Önemli ve Öncelikli Sağlık Sorunlarını ve Yüksek Risk Gruplarını Saptayabilmesi 20 C, F
Çocuk ve Ailesine Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi, Korunması, Hastalık Durumunda Sağlık Eğitimi Etkinlikleri Yürütebilmesi 12, 20 C, F
Çeşitli bakım ortamlarında, hemşirelik sürecini kullanarak çocuk ve ailesine bireyselleştirilmiş bakımı, bilimsel bilgilere dayalı olarak rehber hemşireler eşliğinde uygulayabilmesi 5, 6 C, F
Bebek/çocukları fizik muayene basamaklarını açıklayabilmesi 5, 6 F
Bebek/çocuklara öğrenim rehberlerinin basamaklarına uygun şekilde rehber hemşireler eşliğinde ilaç uygulayabilmesi 5, 6 F
Hemşirelik bakım uygulamalarında yasal yönleri ve etik ilkeleri göz önünde bulundurabilmesi 17, 3 F
Öğretim Yöntemleri: 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması, Klinik uygulama yerleri hakkında bilgilendirme Derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili WEB’deki sitelerin araştırılması
2 Çocuklarda Fiziksel Ölçümler, Çocuklarda Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi Klinik uygulama Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunması, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili WEB’deki sitelerin araştırılması
3 Klinik uygulama Makale okunması
4 Klinik uygulama Bakım planı çalışması
5 Klinik uygulama Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunması
6 Klinik uygulama Makale okunması
7 Klinik uygulama Bakım planı çalışması
8 Ara sınav
9 Klinik uygulama Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunması
10 Klinik uygulama Derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili WEB’deki sitelerin araştırılması
11 Klinik uygulama Makale okunması
12 Klinik uygulama Bakım planı çalışması
13 Klinik uygulama Bakım planı çalışması
14 Klinik uygulama Makale okunması
15 Klinik uygulama Dersin Değerlendirilmesi Bakım planı çalışması
Kaynaklar
1. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt 1. Sistem Ofset Basımevi, Ankara, 2012. 2. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt 2. Sistem Ofset Basımevi, Ankara, 2012. 3. Törüner EK, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık, Amasya, 2012. 4. Kyle T, Carman S. Nursing care of the child with a health disorder. Essentials of Pediatric Nursing. 2nd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Lippincott Williams& Wilkins; 2013. 5. Kyle T, Carman S. Key pediatric nursing interventions. Essentials of Pediatric Nursing. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2013. p. 392-8. 6. Sanders J. The child who is hospitalized. In: Hockenberry MJ, Wilson D, eds. Wong’s Nursing Care of Infants and Children. 9th ed. St. Louis Missouri: Elsevier, Mosby; 2011. p.1041-7. 7. Savaşer S. Yıldız S. Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2009. 8. Carpenito-Moyet LJ. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Erdemir F.(çev). Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2005.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 13 3 39
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 14 6 84
Toplam İş Yükü (Saat) 235
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu