Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMŞİRELİK ESASLARI I 3+4 5 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verebilmesi için gerekli olan temel kavram ve kuram bilgisini ve bireyin günlük yaşam aktivitelerinin sağlanması ve sürdürülmesinde temel hemşirelik girişimlerinin bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, Ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması Teori: Hemşireliğin Temel Kavramları-1 Lab: Online Laboratuarın Tanıtımı,Teori Hemşireliğin Temel Kavramları -2 ,Teori: Hemşirelik ve Bakım ,Teori: Hemşirelik Model ve Kuramları Online Lab: Vaka çalışması (Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli) ,Teori: Hemşirelik Süreci - 1 Online Lab: Örnek vaka çalışması- Tanılama ,Teori: Hemşirelik Süreci-2 Online Lab: Örnek vaka çalışması (Örnek bakım planı),Teori: Kaliteli ve Güvenli Bakım Online lab: Hasta güvenliği hataları ,Teori: Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri Online Lab: İzolasyon uygulama yöntemleri,Teori: Hasta Kabul, Nakil ve Taburculuk Süreci Online Lab: HAsta kabul süreci ve taburculuk işlemleri ,Teori: Hareket ve Egzersiz Online Lab: Vücut mekanikleri, Hasta pozisyonları ,Teori: Sıvı elektrolit dengesi Online lab: Örnek vaka sunumu ,Teori: Perioperatif Bakım Online lab: Preoperatf hazırlık süreci uygulamaları ,Teori: Deri ve Öz bakım uygulamaları Online Lab: Öz bakım uygulamaları (Saç bakımı, el ve ayak bakımı, vücut bakımı ve ağız bakımı),Teori: Sıcak-Soğuk Uygulamalar Online lab: Sıcak-Soğuk Uygulama Yöntemleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hasta güvenliği ilkelerini açıklayabilmesi 1, 2, 3, 5 A, E
Hemşireliğin temel kavramlarını ve kavramların birbiriyle ilişkisinin tanımlayabilmesi 1, 2 A
Bakımda kullanılan hemşirelik modellerini açıklayabimesi 1, 2, 3 A
Hemşirelik sürecinin bakıma katkısını açıklayabilmesi 1, 12, 14, 2, 3 A, E
Bireyin günlük yaşam aktivitelerindeki objektif ve subjektif verileri tanılayabilmesi 1, 18, 2, 3, 5, 8 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, Ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması Teori: Hemşireliğin Temel Kavramları-1 Lab: Online Laboratuarın Tanıtımı Teori 1. kaynağın 57-79. sayfalarının incelenmesi Laboratuvar Laboratuvar kullanım kurallarını okuması ve beyaz önlük giymesi
2 Teori Hemşireliğin Temel Kavramları -2 Teori ve Laboratuvar 1. kaynağın 219-229. sayfalarının incelenmesi
3 Teori: Hemşirelik ve Bakım Teori 1. kaynağın 79-95. sayfalarının incelenmesi Laboratuvar 3.kaynağın 1-8. Sayfalarının ve 7. kaynağın incelenmesi
4 Teori: Hemşirelik Model ve Kuramları Online Lab: Vaka çalışması (Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli) Teori 1. kaynağın 137-177. sayfalarının ve 6. Kaynağın giriş bölümünün incelenmesi Laboratuvar 4.kaynağın 417-435. sayfalarının incelenmesi
5 Teori: Hemşirelik Süreci - 1 Online Lab: Örnek vaka çalışması- Tanılama Teori 1. kaynağın 177-219. sayfalarının ve 6. kaynağın giriş bölümünün incelenmesi Laboratuvar 4. kaynağın 443-473. sayfalarının incelenmesi
6 Teori: Hemşirelik Süreci-2 Online Lab: Örnek vaka çalışması (Örnek bakım planı) Teori ve Laboratuvar 1. kaynağın 263-291. ve 391-413. sayfalarının incelenmesi
7 Teori: Kaliteli ve Güvenli Bakım Online lab: Hasta güvenliği hataları Teori 1. kaynağın 413-445. sayfalarının incelenmesi Laboratuvar 3. nolu kaynağın 29-41. sayfalarının incelenmesi
8 Teori: Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri Online Lab: İzolasyon uygulama yöntemleri Teori 1. kaynağın 321-391. sayfalarının incelenmesi Laboratuvar 4. kaynağın 301-334. sayfalarının incelenmesi
9 Teori: Hasta Kabul, Nakil ve Taburculuk Süreci Online Lab: HAsta kabul süreci ve taburculuk işlemleri Teori 1.kaynağın 697-721. sayfalarının incelenmesi Laboratuvar 4.kaynağın 48-58. sayfalarının incelenmesi
10 Teori: Hareket ve Egzersiz Online Lab: Vücut mekanikleri, Hasta pozisyonları Teori 1.kaynağın 445-487. sayfalarının incelenmesi Laboratuvar 4.kaynağın 239-283. sayfalarının incelenmesi
11 Teori: Sıvı elektrolit dengesi Online lab: Örnek vaka sunumu Teori ve Laboratuvar 5. kaynağın 33-45. sayfalarının incelenmesi
12 Teori: Perioperatif Bakım Online lab: Preoperatf hazırlık süreci uygulamaları Teori ve Laboratuvar 1.kaynağın 599-614. sayfalarının incelenmesi
13 Teori: Deri ve Öz bakım uygulamaları Online Lab: Öz bakım uygulamaları (Saç bakımı, el ve ayak bakımı, vücut bakımı ve ağız bakımı) Teori 1. kaynağın 615-623. sayfalarının incelenmesi Laboratuvar 4. kaynağın 296-301. sayfalarının incelenmesi
14 Teori: Sıcak-Soğuk Uygulamalar Online lab: Sıcak-Soğuk Uygulama Yöntemleri Teori 1. kaynağın 584-598. ve 625-685. sayfalarının incelenmesi Laboratuvar 4. Kaynağın 283-292. sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
1. Aştı TA., Karadağ A. (2012). Hemşirelik Esasları; Hemşirelik Bilim Sanatı. İstanbul:Akademi Yayınevi. 2. Ay, F. (Ed.) (2014). Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul: MedikalYayıncılık. 3. Babadağ K, Aşti TA. (2012). Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi. 4. Birol L. (2011). Hemşirelik Süreci, İzmir: Etki Matbaacılık. 5. Sabuncu N, Ay F. (Ed). (2010). Klinik Beceriler, Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. 6. Carpenito-Moyet LJ. (2005). Handbook of Nursing Diagnosis, Lippincott Williams & Wilkins. 7. Karakurt P, Kaşıkçı M. (2008). İnmeli bir olgunun yaşam modeline göre incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (1), 45-62.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 1 14 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 52 52
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 72 72
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu