Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMŞİRELİKTE ETİK VE DEONTOLOJİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders sonunda öğrenci; etik biliminin kavram, kuram ve ilkelerini, değerleri, hakları, evrensel ve hemşirelik etik ilkelerini kavrayarak etik ikilemlerin çözümünde doğru karar verebilme becerisi kazandırmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması, Hemşirenin Rolleri, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri,Hemşireliğin Yasal Yönleri,Temel İnsan Hakları ve Yasal Yönleri, Sağlık Hakkı, Hasta Hakları,Hemşirelik ve Değerler,Etik Bilimi ve Hemşirelik, Bakım etiği,Etik, Ahlak, Deontoloji Tanımları, Etik Sınıflandırma,Evrensel Etik İlkeler,Hemşirelik Etik Kodları,Etik İkilemler ve Çözümleri, Tanım ve Terimler (Etik Belirsizlik, Etik Sorun, Etik İkilem),Etik Kuramlar,Etik Karar Verme Süreci,Etik Duyarlılık,Tıbbi Gelişmeler ve Etik Yönleri ,Malpraktis ,Dersin genel tekrarı ve özet; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Etik ve ilişkili kavramları tanımlayabilmesi 1, 11, 18, 3
2.Hemşirelik rol ve işlevlerini yasal çerçevede tartışabilmesi 1, 11, 18, 3
4.Temel insan haklarına dayalı olarak hizmet alanına özgü hakları değerlendirebilmesi 1, 11, 18, 3
5.Etik karar verme sürecinin aşamalarını tanımlayabilmesi 1, 11, 18, 3
6.Etik ikilemleri çözümlemede etik ilkelerle karar verme becerisi kazanıp davranışa dönüştürebilmesi 1, 11, 18, 3
3. Bireysel ve mesleki felsefesini analiz edebilmesi 1, 11, 18, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması, Hemşirenin Rolleri, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 1.kaynağın incelenmesi
2 Hemşireliğin Yasal Yönleri http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/hemsirelik-kanunu.aspx http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/yonetmelik.aspx
3 Temel İnsan Hakları ve Yasal Yönleri, Sağlık Hakkı, Hasta Hakları 2.kaynağın incelenmesi
4 Hemşirelik ve Değerler 3.kaynağın incelenmesi
5 Etik Bilimi ve Hemşirelik, Bakım etiği 3.kaynağın incelenmesi
6 Etik, Ahlak, Deontoloji Tanımları, Etik Sınıflandırma 3.kaynağın incelenmesi
7 Evrensel Etik İlkeler 2.kaynağın incelenmesi
8 Hemşirelik Etik Kodları 3.kaynağın incelenmesi
9 Etik İkilemler ve Çözümleri, Tanım ve Terimler (Etik Belirsizlik, Etik Sorun, Etik İkilem) 2.kaynağın incelenmesi
10 Etik Kuramlar 3.kaynağın incelenmesi
11 Etik Karar Verme Süreci 3.kaynağın incelenmesi
12 Etik Duyarlılık 3.kaynağın incelenmesi
13 Tıbbi Gelişmeler ve Etik Yönleri 2.kaynağın incelenmesi
13 Malpraktis 2.kaynağın incelenmesi
14 Dersin genel tekrarı ve özet
Kaynaklar
1. Burkhardt MA., Nathaniel AK.: Ethics&Issues in Contemporary Nursing, Third Edition,Canada,2008 2. Erdemir AD, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. Klinik Etik. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2001. 3. Babadağ K. Hemşirelik ve değerler. Profesörlük Çalışması, İstanbul, 1998.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu