Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Engelli Birey Hemşireliği
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Belçim EDE SARIKAYA
Dersi Verenler Öğr.Gör. Belçim EDE SARIKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere; Hastanın sağlık ve sosyal gereksinimleri dikkate alınarak kaliteli bir bakımın ve tedavi sürekliliğinin sağlanmasında evde bakım hizmetlerinin öneminin gösterilmesi ve evde bakım hizmetlerinin yönetim bilgisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Ve Dersin Tanıtımı Ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması ,Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişimi ve Önemi Evde Bakım Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları ,Evde Bakım Hemşireliğinde Kullanılan Modeller Evde Bakımda Kalite ve Standartlar Dökümantasyon ve Bakım Planı ,Kronik Hastalıklar Ve Evde Bakım (Solunum Sistemi Hastalıkları, Kalp Hastalıkları, Demans) ,Kronik Hastalıklar Ve Evde Bakım (Diyabet, Artrit, Kanser) ,Evde Bakımda Çocukların Değerlendirilmesi Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrası Evde Bakım Hizmetleri ,Özel Durumlarda Evde Bakım (Kolostomi, Yara Bakımı, İnfüzyon Tedavisi, Beslenme),Engelli Bireylerde Evde Bakım,Evde Bakımda Aile Eğitimi,Evde Bakımda Bir Disiplin Olarak Sosyal Hizmetin Rolü ,Evde Bakımda İletişim Ve Kişilerarası İlişkiler,Evde Bakımda Etik Durumlar,Evde Bakımda Teletıp Uygulamaları,Evde Bakımda Teletıp Uygulamaları Güvenli Çevre Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Evde bakım hemşiresinin görev ve sorumluluklarını tanımlayabilmesi 1, 15, 2, 3, 4, 7, 8 A
Evde bakımın tanımı ve gelişim sürecini açıklayabilmesi 1, 14, 2, 3 A, C
Dünya’da ve Türkiye’de evde bakım hizmetleri konusunu tartışabilmesi 1, 2, 3, 7, 8 A, C
Ev ve çevresinin fizik koşullarını değerlendirecek ve düzenleyebilmesi 1, 2, 3, 8 A, C
Evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu ve organizasyonunu şematize edebilmesi 1, 2, 3 A
Evde bakım hizmeti veren sağlık ekibiyle koordineli çalışabilir ve etkili iletişim sağlayabilmesi 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Ve Dersin Tanıtımı Ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması 1.kaynağın tanıtılması
2 Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişimi ve Önemi Evde Bakım Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları 1.kaynağın 3-25 sayfalarının incelenmesi
3 Evde Bakım Hemşireliğinde Kullanılan Modeller Evde Bakımda Kalite ve Standartlar Dökümantasyon ve Bakım Planı 1.kaynağın 25-75 sayfalarının incelenmesi
4 Kronik Hastalıklar Ve Evde Bakım (Solunum Sistemi Hastalıkları, Kalp Hastalıkları, Demans) 1.kaynağın 75-127 sayfalarının incelenmesi
5 Kronik Hastalıklar Ve Evde Bakım (Diyabet, Artrit, Kanser) 1.kaynağın 127-159 sayfalarının incelenmesi
6 Evde Bakımda Çocukların Değerlendirilmesi Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrası Evde Bakım Hizmetleri 1.kaynağın 203-223 sayfalarının incelenmesi
7 Özel Durumlarda Evde Bakım (Kolostomi, Yara Bakımı, İnfüzyon Tedavisi, Beslenme) 1.kaynağın 241-275 sayfalarının incelenmesi 1.kaynağın 287-303 sayfalarının incelenmesi
8 Engelli Bireylerde Evde Bakım 1.kaynağın 275-287 sayfalarının incelenmesi
9 Evde Bakımda Aile Eğitimi 1.kaynağın 349-359 sayfalarının
10 Evde Bakımda Bir Disiplin Olarak Sosyal Hizmetin Rolü 1.kaynağın 339-345 sayfalarının incelenmesi
11 Evde Bakımda İletişim Ve Kişilerarası İlişkiler 1.kaynağın 359-375 sayfalarının incelenmesi
12 Evde Bakımda Etik Durumlar 1.kaynağın 375-383 sayfalarının incelenmesi
13 Evde Bakımda Teletıp Uygulamaları 1.kaynağın 383-387 sayfalarının incelenmesi
14 Evde Bakımda Teletıp Uygulamaları Güvenli Çevre Dersin Değerlendirilmesi 1.kaynağın 383-387 sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
1. Fadıloğlu, Ç. (2013), Evde Sağlık ve Bakım, Göktuğ Yayıncılık 2. Özdemir, L, Çicek, H.S. (2014), Rehabilitasyon Hemşireliği Uygulamaya Güncel Yaklaşım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 28
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu