Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sibel DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sibel DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tedavi edici yaklaşımların tükendiği hastalar başta olmak üzere tanı anından itibaren tedavi süresince ya da ölüm anına kadar ve yas sürecinde, hem hasta ve hem de yakınlarının fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimlerine yönelik bakım süreciyle ilgili gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları İle Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Palyatif Bakım Kavramı,Palyatif Bakımın Amacı, Felsefesi ve İlkeleri,Dünyada ve Ülkemizde Palyatif Bakım,Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi -I,Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi -II,Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi –III,Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi –IV,Ara Sınav,Özel Durumlarda Palyatif Bakım -I,Özel Durumlarda Palyatif Bakım –II,Özel Durumlarda Palyatif Bakım -III,Manevi /Spirütüel Bakım,Yaşam Sonu Bakımı, İyi Ölüm/ Huzurlu Ölüm Kavramı ve Hospisler,Palyatif ve Yaşam Sonu Bakım Sürecinde Hasta Ailesi Yaşadığı Psikososyal Sorunlar ve Ailenin Bakımı,Yas Süreci ve Ailenin Bakımı Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
4.Palyatif ve yaşam sonu sürecinde hasta ve ailesinin yaşadığı psikososyal ve manevi sorunlara yönelik hemşirelik yaklaşımlarını kazanabilecektir. 1, 18, 2, 3 A
3.Palyatif bakımda, semptom kontrolüne yönelik kanıta dayalı hemşirelik bakımını planlayabilecektir. 1, 18, 2, 3 A
2.Palyatif süreçte hastada görülen semptomların yönetimi ile ilgili temel ilkeleri sıralayabilecektir. 1, 12, 2, 3 A
1.Palyatif bakım kavramını, amacını, ilkelerini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları İle Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Palyatif Bakım Kavramı 6. kaynağın 329-334. sayfalarının incelenmesi
2 Palyatif Bakımın Amacı, Felsefesi ve İlkeleri 6. kaynağın 329-334. sayfalarının incelenmesi
3 Dünyada ve Ülkemizde Palyatif Bakım 7.kaynağın 1-6. ve 9. kaynağın 142-149. sayfalarının incelenmesi
4 Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi -I 3.kaynağın 4-9. 4.kaynağın 120-125. 5. kaynağın 163-174. 6. kaynağın 329-334. 8. kaynağın 95–99. sayfalarının incelenmesi
5 Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi -II 3.kaynağın 4-9. 4.kaynağın 120-125. 5. kaynağın 163-174. 6. kaynağın 329-334. 8. kaynağın 95–99. sayfalarının incelenmesi
6 Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi –III 33.kaynağın 4-9. 4.kaynağın 120-125. 5. kaynağın 163-174. 6. kaynağın 329-334. 8. kaynağın 95–99. sayfalarının incelenmesi
7 Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi –IV 3.kaynağın 4-9. 4.kaynağın 120-125. 5. kaynağın 163-174. 6. kaynağın 329-334. 8. kaynağın 95–99. sayfalarının incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Özel Durumlarda Palyatif Bakım -I 3.kaynağın 4-9. 4.kaynağın 120-125. 5. kaynağın 163-174. 6. kaynağın 329-334. 8. kaynağın 95–99. sayfalarının incelenmesi
10 Özel Durumlarda Palyatif Bakım –II 3.kaynağın 4-9. 4.kaynağın 120-125. 5. kaynağın 163-174. 6. kaynağın 329-334. 8. kaynağın 95–99. sayfalarının incelenmesi
11 Özel Durumlarda Palyatif Bakım -III 3.kaynağın 4-9. 4.kaynağın 120-125. 5. kaynağın 163-174. 6. kaynağın 329-334. 8. kaynağın 95–99. sayfalarının incelenmesi
12 Manevi /Spirütüel Bakım 10. kaynağın 37-45. sayfalarının incelenmesi
13 Yaşam Sonu Bakımı, İyi Ölüm/ Huzurlu Ölüm Kavramı ve Hospisler 4.kaynağın 120-125. 5. kaynağın 163-174. 10. kaynağın 37-45. sayfalarının incelenmesi
14 Palyatif ve Yaşam Sonu Bakım Sürecinde Hasta Ailesi Yaşadığı Psikososyal Sorunlar ve Ailenin Bakımı 4.kaynağın 120-125. 5. kaynağın 163-174. 10. kaynağın 37-45. sayfalarının incelenmesi
15 Yas Süreci ve Ailenin Bakımı Dersin Değerlendirilmesi 4.kaynağın 120-125. 5. kaynağın 163-74. 10. kaynağın 37-45. sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
1. Özçelik, H., Fadıloğlu, Ç., Uyar, M., Karabulut, B. (2010). Kanser Hastaları ve Aileleri için Palyatif Bakım, İzmir: Üniversiteliler Ofset. 2. Cimete, G. (2002). Ölümcül Hastalarda Yaşam Sonu Bakım, Ankara: Nobel Tıp Kitabevi. 3. Aydoğan, F., Uygun, K. (2011). Kanser Hastalarında Palyatif Tedaviler. Klinik Gelişim, 24: 4-9. 4. Bağ, B. (2012). Hospis Ve Hospiste Ölüme Hazırlanma. Akad Geriatri, 4: 120-125. 5. Uyar, M., Uslu, R., Yıldırım, Y. (Ed.)(2006). Kanser Ve Palyatif Bakım. İzmir: Meta Basım. 6. Elçigil, A.( 2012). Palyatif Bakım Hemşireliği. Gülhane Tıp Derg 54: 329-334. 7. Gültekin, M., Özgül, N., Olcayto, E., ve Tuncer, M. (2010). Türkiye’de Palyatif Bakım Hizmetlerinin Mevcut Durumu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 1: 1-6. 8. Önal Dölek, B. (2012). Evde ve Kurumda Uzun Dönemli Bakım. Klinik Gelişim, 25: 95–99. 9. Bağ, B (2012). Almanya Örneğinde Sağlık Sisteminde Palyatif Bakım Uygulamaları. Türk Onkoloji Dergisi, 27 (3): 142-149. 10. Ergül Ş, Bayık, A. (2004). Hemşirelik ve Manevi Bakım. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi; 8(1): 37-45.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu