Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİABET HEMŞİRELİĞİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, diyabetli bireyin yönetimi ve eğitimi konusunda bilgi ve beceri kazandırma ve diyabet hemşireliği ile ilgili ulusal ve uluslararası alandaki ilerlemeler konusunda görüş kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin Tanıtılması, Diyabetin Tanımı, Epidemiyolojisi, Önemi ve Sınıflandırılması ,Diyabet Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları ve Ekip Yaklaşımı,Diyabette Tanı Koyma,Diyabette Güncel Tedavi Yaklaşımları,Oral Antidiyabetik Yönetimi,İnsulin Tedavisi Yönetimi,Diyabette Tıbbi Beslenme Yönetimi ve Sağlıklı Beslenme Yaklaşımları,Kendi Kendini İzleme ve Egzersizin Önemi,Diyabetin Acil Metabolik Komplikasyonları ve Hemşirelik Bakımı,Diyabetin Kronik Komplikasyonları ve Hemşirelik Bakımı,Özel Durumlarda Diyabet Yönetimi (gebelik, cinsellik, bağışıklama, seyahat),Diyabet Eğitimi, Diyabette Genel Sağlık Önerileri ve Danışmanlık ,Diyabetin Psikososyal Yönü ,Diyabette Korunma Stratejileri ve Korunmada Hemşirenin Rolü, Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Diyabetin epidemiyolojisini ve önemini kavrayabilmesi 1, 2, 3 A, B
Diyabet hemşireliği ile ilgili temel kavramları açıklayabilmesi 1, 2, 3 A, B
Diyabette korumanın ve erken tanının önemini tanımlayabilmesi 1, 14, 2, 3 A, B
Diyabet tedavisi ve bakımı ile ilgili temel ve güncel bilgiyi kavrama ve hemşirelik bakım sürecinde kullanabilmesi 1, 18, 2, 3, 5, 6, 8
Diyabette sürekli bakım konusunda bilgi ve beceri kazanabilmesi 1, 10, 18, 2, 3, 7
Diyabetli ve yakınlarının eğitimi için etkili yaklaşımları bilme ve eğitimi uygulayabilmesi 1, 2, 3, 5, 7
Diyabet hemşireliğinin gelişiminde önemli olacak araştırmaların planlaması ve yürütülmesi konusunda yeterli bilgi ve görüşü kazanabilmesi 1, 14, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması, Diyabetin Tanımı, Epidemiyolojisi, Önemi ve Sınıflandırılması Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireliği Temel Bilgiler, Ed. S. Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2002. s.11-13. Türkiye’de Diyabet Profili, Diyabet Bakım, İzlem ve Tedavisinde Mevcut Durum Değerlendirmesi, Çalıştay Raporu, 2009. s. 185-206. Diyabet El Kitabı, ed. Dinçağ N. Tor Ofset San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2013. s. 5-8. Geçmişten Geleceğe Diyabetes Mellitus, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, ed. İmamoğlu Ş, Satman İ, Akalın S, Salman S, Yılmaz C. Pelin Ofset Matbaacılık, Ankara, 2015. s. 3-53. International Diabetes Federation. Diabetes Atlas. 2015. s.22-23.
2 Diyabet Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları ve Ekip Yaklaşımı Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireliği Temel Bilgiler, Ed. S. Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2002. s.1-10. Funnel M, Ozcan S, et al. International Standards for Diabetes Education, EOS Ajans, İstanbul, 2009. s. 14-15. Türkiye’de Diyabet Profili, Diyabet Bakım, İzlem ve Tedavisinde Mevcut Durum Değerlendirmesi, Çalıştay Raporu, 2009. S.89-105. Diyabet El Kitabı, ed. Dinçağ N. Tor Ofset San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2013. s. 224-228.
3 Diyabette Tanı Koyma Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireliği Temel Bilgiler, Ed. S. Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2002. s.14-19.
4 Diyabette Güncel Tedavi Yaklaşımları Satman İ, İmamoğlu Ş, Yılmaz C ve ark., Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Klavuzu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2016. s.93-103.
5 Oral Antidiyabetik Yönetimi Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireliği Temel Bilgiler, Ed. S. Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2002. s.55-65.
6 İnsulin Tedavisi Yönetimi Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireliği Temel Bilgiler, Ed. S. Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2002. s.39-53. Geçmişten Geleceğe Diyabetes Mellitus, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, ed. İmamoğlu Ş, Satman İ, Akalın S, Salman S, Yılmaz C. Pelin Ofset Matbaacılık, Ankara, 2015. s. 265-274. Satman İ, İmamoğlu Ş, Yılmaz C ve ark., Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Klavuzu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2016. S.83-91.
7 Diyabette Tıbbi Beslenme Yönetimi ve Sağlıklı Beslenme Yaklaşımları Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireliği Temel Bilgiler, Ed. S. Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2002. s.21-30. Geçmişten Geleceğe Diyabetes Mellitus, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, ed. İmamoğlu Ş, Satman İ, Akalın S, Salman S, Yılmaz C. Pelin Ofset Matbaacılık, Ankara, 2015. s. 221-231. Satman İ, İmamoğlu Ş, Yılmaz C ve ark., Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Klavuzu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2016. s. 53-65.
8 Kendi Kendini İzleme ve Egzersizin Önemi Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireliği Temel Bilgiler, Ed. S. Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2002. S. 67-79, s.31-36. Türkiye’de Diyabet Profili, Diyabet Bakım, İzlem ve Tedavisinde Mevcut Durum Değerlendirmesi, Çalıştay Raporu, 2009. s. 73-85. Geçmişten Geleceğe Diyabetes Mellitus, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, ed. İmamoğlu Ş, Satman İ, Akalın S, Salman S, Yılmaz C. Pelin Ofset Matbaacılık, Ankara, 2015. s. 233-235. Satman İ, İmamoğlu Ş, Yılmaz C ve ark., Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Klavuzu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2016. s. 67-70.
9 Diyabetin Acil Metabolik Komplikasyonları ve Hemşirelik Bakımı Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireliği Temel Bilgiler, Ed. S. Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2002. s.117-125.
10 Diyabetin Kronik Komplikasyonları ve Hemşirelik Bakımı Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireliği Temel Bilgiler, Ed. S. Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2002. s.141-155. Türkiye’de Diyabet Profili, Diyabet Bakım, İzlem ve Tedavisinde Mevcut Durum Değerlendirmesi, Çalıştay Raporu, 2009. s. 50-67. International Diabetes Federation. Diabetes Atlas. 2015. s. 28-29.
11 Özel Durumlarda Diyabet Yönetimi (gebelik, cinsellik, bağışıklama, seyahat) Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireliği Temel Bilgiler, Ed. S. Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2002. s.97-103, s.157-162. Diyabet El Kitabı, ed. Dinçağ N. Tor Ofset San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2013. s. 201-208, s. 169-176. Geçmişten Geleceğe Diyabetes Mellitus, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, ed. İmamoğlu Ş, Satman İ, Akalın S, Salman S, Yılmaz C. Pelin Ofset Matbaacılık, Ankara, 2015. S. 525-554., s.259-262. Satman İ, İmamoğlu Ş, Yılmaz C ve ark., Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Klavuzu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2016. s.159-182.
12 Diyabet Eğitimi, Diyabette Genel Sağlık Önerileri ve Danışmanlık Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireliği Temel Bilgiler, Ed. S. Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2002. s.183-193. Türkiye’de Diyabet Profili, Diyabet Bakım, İzlem ve Tedavisinde Mevcut Durum Değerlendirmesi, Çalıştay Raporu, 2009. s. 207-223.
13 Diyabetin Psikososyal Yönü Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireliği Temel Bilgiler, Ed. S. Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2002. s.195-203. Diyabet El Kitabı, ed. Dinçağ N. Tor Ofset San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2013. s. 187-190. Geçmişten Geleceğe Diyabetes Mellitus, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, ed. İmamoğlu Ş, Satman İ, Akalın S, Salman S, Yılmaz C. Pelin Ofset Matbaacılık, Ankara, 2015. s.521-525.
14 Diyabette Korunma Stratejileri ve Korunmada Hemşirenin Rolü, Dersin Değerlendirilmesi Funnel M, Ozcan S, et al. International Standards for Diabetes Education, EOS Ajans, İstanbul, 2009. s.29. Türkiye’de Diyabet Profili, Diyabet Bakım, İzlem ve Tedavisinde Mevcut Durum Değerlendirmesi, Çalıştay Raporu, 2009. s. 169-182. Satman İ, İmamoğlu Ş, Yılmaz C ve ark., Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Klavuzu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2016. s. 197-201.
Kaynaklar
*Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireliği Temel Bilgiler, Ed. S. Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2002. *Funnel M, Ozcan S, et al. International Standards for Diabetes Education, EOS Ajans, İstanbul, 2009. *Türkiye’de Diyabet Profili, Diyabet Bakım, İzlem ve Tedavisinde Mevcut Durum Değerlendirmesi, Çalıştay Raporu, 2009. *International Diabetes Federation. Diabetes Atlas. 2015. *Geçmişten Geleceğe Diyabetes Mellitus, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, ed. İmamoğlu Ş, Satman İ, Akalın S, Salman S, Yılmaz C. Pelin Ofset Matbaacılık, Ankara, 2015. *Satman İ, İmamoğlu Ş, Yılmaz C ve ark., Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Klavuzu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2016. *Diyabet El Kitabı, ed. Dinçağ N. Tor Ofset San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu