Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA 0+8 4 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra EREN, Öğr.Gör. Müzeyyen ATASEVEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Cerrahi hastası ve ailesinin ameliyat öncesi, sırası ve sonrası gereksinimlerini tanımlayabilecek, hemşirelik süreci doğrultusunda cerrahi hastasının sorunlarını çözümleyebilecek bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Klinik uygulama yerleri hakkında bilgilendirme ,Klinik uygulama,Klinik uygulama,Klinik uygulama,Klinik uygulama,Klinik uygulama,Klinik uygulama,Ara sınav,Klinik uygulama,Klinik uygulama,Klinik uygulama,Klinik uygulama,Klinik uygulama,Klinik uygulama Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Cerrahi hastasının bakım gereksinimlerini belirleyebilmesi 1, 18, 2, 20, 3 B, F
Cerrahi hastasının gereksinimlerinin karşılanmasında öncelikleri saptayabilmesi 1, 18, 2, 20, 3 B, F
Gerekli hemşirelik girişimlerinin sonuçlarını değerlendirebilmesi 1, 18, 2, 20, 3 B, C, F
Bütüncül yaklaşım ve mesleki ve etik ilkeler doğrultusunda cerrahi hastasının hemşirelik bakımını gerçekleştirebilmesi 1, 18, 2, 3 B, F
Cerrahi süreçte oluşabilecek komplikasyonları saptayabilmesi 1, 10, 18, 2, 20, 3 B, F
Cerrahi hastası ve ailesinin bakıma katılımını sağlamak için eğitici rol gerçekleştirebilmesi 1, 18, 2 B, C, F
Hasta, ailesi ve ekibin diğer üyeleri ile iletişim kurabilmesi 1, 2, 3 B, C, F
Cerrahi hastasının bakımında kanıta dayalı araştırmalardan, bilgi ve sağlık teknolojilerinden yararlanabilmesi 1, 14, 3 B, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Klinik uygulama yerleri hakkında bilgilendirme
2 Klinik uygulama Makale okunması
3 Klinik uygulama Bakım planı çalışması
4 Klinik uygulama Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunması
5 Klinik uygulama Makale okunması
6 Klinik uygulama Bakım planı çalışması
7 Klinik uygulama Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunması
8 Ara sınav
9 Klinik uygulama Derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili WEB’deki sitelerin araştırılması
10 Klinik uygulama Makale okunması
11 Klinik uygulama Bakım planı çalışması
12 Klinik uygulama Makale okunması
13 Klinik uygulama Bakım planı çalışması
14 Klinik uygulama Dersin Değerlendirilmesi Derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili WEB’deki sitelerin araştırılması
Kaynaklar
1. Yavuz Van Gıersbergen M., Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği TCAHD Yayını, Meta Basım Matbaacılık İzmir, 2015. 2. Eti Aslan F. (eds). Cerrahi Bakım Vaka Analizleri ile Birlikte. Akademisyen Tıp Kitabevi, 2016. 3. Erdemir F. Hemşirelik Tanıları El Kitabı Nobel Tıp Kitabevi, 2012. 4. Erdil F., Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 2001. 5. Karadakovan A., Aslan F E. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010. 6. Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N. (eds).Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. 7. Lewis SM, Heitkemper MM, Dirksen SR, Medical- Surgical Nursing,Mosby Year Book, St. Louis,. Sayek İ. (ed). Temel Cerrahi. 3.baskı. Güneş Kitabevi, Ankara, 2004. 8. Ignatavicius, Workman. Medical Surgical Nursing 6th Ed., 2009. 9. Smeltzer , Bare. Medical Surgical Nursing, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 15 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 2 35 70
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu