Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AKADEMİK SUNUM TEKNİKLERİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Akademik Okuma Yazma Becerileri I&II
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimsel bir araştırmayı, poster ve sözlü sunum olarak planlayabilme, hazırlayabilme ve sunabilme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktısının Program Yeterlilikleri İlişkisinin Kurulması Akademik sunum nedir, ne değildir?,Bilimsel Araştırma Raporunun Yapısı,Poster Sunumun Planlanması,Poster Sunumunun Hazırlanması,Poster Sunumunun Gerçekleştirilmesi ,Bireysel Poster Sunum,Bireysel Poster Sunumu,Sözel Sunumun Planlanması,Sözel Sunumun Hazırlanması,Sözel Sunumun Gerçekleştirilmesi,Bireysel Sözel Sunum ,Bireysel Sözel Sunum,Bireysel Sözel Sunum,Bireysel Sözel Sunum Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bilimsel bir araştırmayı poster ve sözlü sunum olarak planlayabilmesi 1, 12, 14, 2 F
2. Bilimsel bir araştırmayı poster ve sözlü sunum olarak hazırlayabilmesi 1, 12, 14, 2 F
3. Etkili sunum becerilerini grup önünde gösterebilmesi 1, 12, 14, 2 F
4. Bilimsel araştırma sonuçlarının açıklığı ve anlaşılırlığının sağlanmasında, etkili sunum becerilerinin katkısını kabul edebilmesi 1, 14, 2, 3 F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktısının Program Yeterlilikleri İlişkisinin Kurulması Akademik sunum nedir, ne değildir? ''Akademik sunum nedir, ne değildir?'' tartışma sorusunun yanıtlanması
2 Bilimsel Araştırma Raporunun Yapısı Birinci kaynağın 281-305. sayfalarının okunması
3 Poster Sunumun Planlanması İkinci, üçüncü ve dördüncü kaynakların okunması
4 Poster Sunumunun Hazırlanması İkinci, üçüncü ve dördüncü kaynakların okunması
5 Poster Sunumunun Gerçekleştirilmesi İkinci, üçüncü ve dördüncü kaynakların okunması
6 Bireysel Poster Sunum Poster sunumunu, PowerPoint ve yazılı çıktı halinde yanında bulundurması
7 Bireysel Poster Sunumu Poster sunumunu, PowerPoint formatı ve yazılı çıktı halinde yanında bulundurması
8 Sözel Sunumun Planlanması Beşinci ve altıncı kaynağın incelenmesi
9 Sözel Sunumun Hazırlanması Beşinci ve altıncı kaynağın incelenmesi
10 Sözel Sunumun Gerçekleştirilmesi Beşinci ve altıncı kaynağın incelenmesi
11 Bireysel Sözel Sunum Sözlü sunumunu, PowerPoint formatı ve yazılı çıktı halinde yanında bulundurması
12 Bireysel Sözel Sunum Sözlü sunumunu, PowerPoint formatı ve yazılı çıktı halinde yanında bulundurması
13 Bireysel Sözel Sunum Sözlü sunumunu, PowerPoint formatı ve yazılı çıktı halinde yanında bulundurması
14 Bireysel Sözel Sunum Dersin Değerlendirilmesi Sözlü sunumunu, PowerPoint formatı ve yazılı çıktı halinde yanında bulundurması
Kaynaklar
1. Erdoğan S, Nahcivan N, Esin MN. (ed). (2014). Hemşirelikte araştırma: süreç, uygulama ve kritik. İstanbul: Nobel Kitabevi. 2. Bulucu B. (2007). Etkili bir sunum nasıl hazırlanmalıdır?. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 8(1): 75-80. 3. Christenbery TL, Latham TG. (2013). Creating effective scholarly posters: a guide for DNP students. J Am Assoc Nurse Pract 25(1): 16-23. 4. Üstdal KM. (2009). Bilimsel bir posterin hazırlanmasında ve sunulmasında bilinmesi gerekenler. Erciyes Tıp Dergisi. 31(3): 282-290. 5. TÜBİTAK Etkili Sunumlar için El Kitabı 6.Gürüz, D., ET, Ayşen. (2016). Etkili sunum teknikleri. Ankara: Detay yayıncılık
Ders notları ve akademik sunum teknikleri ile ilgili bilimsel diğer kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu