Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşe DOST
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşe DOST
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dünyada ve ülkemizdeki sağlık politikaları, hemşireliğe ilişkin mevcut yasalar hakkında bilgi edinmesini sağlamak ve bu politikalara ilişkin eleştirel yaklaşımı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders tanıtılması, program amaç ve yeterliliklerinin belirlenmesi,Sağlık kavramı, Sağlık sistemi,Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi sağlık politikaları,Alma Ata Bildirgesi, Viyana ve Münih Deklerasyonu,Sağlıkta Dönüşüm Programı,Dünyada ve ülkemizde Aile Hekimliği Sistemi,Hemşirelik Kanunu, Hemşirelik Yönetmeliği,Dünya Sağlık Örgütü,Uluslararası Hemşireler Konseyi,657 sayılı devlet memurları kanunu,İş kanunu,Sağlık İstatistikleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dünya daki mevcut sağlık politikalarını bilme 1, 10, 2, 3 C
Ülkemizdeki sağlık politikalarının tarihsel gelişiminin bilme 1, 2, 3 C
Sağlık politikalarında hemşirelerin etkinliğini açıklama 1, 2, 3 C
Farklı ülkelerdeki hemşirelik örgütlerinin sağlık politikalarındaki etkinliklerini açıklama 1, 2, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtılması, program amaç ve yeterliliklerinin belirlenmesi Öğretim elemanı tarafından paylaşılan ders notlarının incelenmesi
2 Sağlık kavramı, Sağlık sistemi Ders notlarının incelenmesi
3 Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi sağlık politikaları Ders notlarının incelenmesi
4 Alma Ata Bildirgesi, Viyana ve Münih Deklerasyonu Ders notlarının incelenmesi
5 Sağlıkta Dönüşüm Programı Ders notlarının incelenmesi
6 Dünyada ve ülkemizde Aile Hekimliği Sistemi Ders notlarının incelenmesi
7 Hemşirelik Kanunu, Hemşirelik Yönetmeliği Ders notlarının incelenmesi
8 Dünya Sağlık Örgütü Ders notlarının incelenmesi
9 Uluslararası Hemşireler Konseyi Ders notlarının incelenmesi
10 657 sayılı devlet memurları kanunu Ders notlarının incelenmesi
11 İş kanunu Ders notlarının incelenmesi
12 Sağlık İstatistikleri Ders notlarının incelenmesi
Kaynaklar
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr Dersi veren öğretim elemanı tarafından sağlanacak ders notları Aytolan Yıldırım. Sağlık, politika ve hemşirelik. Hedef yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ödev 100  
Ödev 100  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu