Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sibel DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sibel DOĞAN, Dr.Öğr.Üye. Nüvit ATAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin felsefesi ve temel ilkelerine uygun olarak; ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesine yönelik kavramsal bilgiler ve hemşirelik yaklaşımları ışığında, hasta/birey ve ailelerinin gereksinimlerine yönelik bakım verme becericilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları Ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Tanımı, Amacı, Felsefesi, Tarihsel Gelişimi, Uygulama Standartları ,Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Kavramsal Temelleri,Psikiyatrik Hastalıklarda Genel Belirtiler, -Ruhsal Sorunlu Bireyle Iletişim Süreci (Psikiyatrik Görüşme,Psikiyatrik Gözlem, Ruhsal Durum Muayenesi,Ruhsal Açıdan Gelişim Dönemi Özellikleri, Riskler ve Ruhsal Sorunlarla Ilişkileri,Anksiyete Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımları,Şizofreni, Diğer Psikotik Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımları,Ara Sınav,Duygu-Durum Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımları,Madde Kullanım Bozukluğu Olan Birey ve Hemşirelik Yaklaşımları Kişilik Bozukluğu Olan Birey ve Hemşirelik Yaklaşımları ,Konsültasyon Liyazon Psikiyatri Hemşireliği Organik Mental (Kognitif) Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımları ,Psikiyatrik Aciller Kriz, Krize Müdahale ,Stres, Psikofizyolojik Hastalıklar (Yeme Ve Uyku Bozuklukları) ve Hemşirelik Yaklaşımları,Psikiyatride Kullanılan Tedavi Yöntemleri,Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri Psikiyatride Yasal Ve Etik Konular ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ruh sağlığı ve hastalıklarına ilişkin temel kavramları açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
İnsanın normal ve normal dışı davranış örüntülerini ve bu davranışları etkileyen faktörleri ayırt edebilmesi 1, 2, 3 A
Ruh sağlığının bozulduğu durumları tanımlaması 1, 12, 2, 3 A
Ülkemizdeki yaygın ruh sağlığı problemlerini tanımlaması 1, 10, 2, 3 A
Ruhsal sorunların bireye, aileye ve topluma etkisini tartışabilmesi 1, 10, 12, 18, 2, 3, 4 A
Terapötik iletişim tekniklerini etkili kullanabilmesi 1, 10, 18, 3
Bireylere bütüncül yaklaşabilmesi 1, 18, 2, 3, 4
Ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik hemşirelik yaklaşımlarını kazanabilmesi 1, 18, 2, 3, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları Ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Tanımı, Amacı, Felsefesi, Tarihsel Gelişimi, Uygulama Standartları 1. kaynağın 9-18. sayfalarının incelenmesi
2 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Kavramsal Temelleri 1. kaynağın 23-53. sayfalarının incelenmesi
3 Psikiyatrik Hastalıklarda Genel Belirtiler, -Ruhsal Sorunlu Bireyle Iletişim Süreci (Psikiyatrik Görüşme 1. kaynağın 129-136; 171-178; 181-196. sayfalarının incelenmesi
4 Psikiyatrik Gözlem, Ruhsal Durum Muayenesi 1. kaynağın 129-136; 171-178; 181-196. sayfalarının incelenmesi
5 Ruhsal Açıdan Gelişim Dönemi Özellikleri, Riskler ve Ruhsal Sorunlarla Ilişkileri 1. kaynağın 23-53. sayfalarının incelenmesi
6 Anksiyete Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımları 1. kaynağın 275-310. sayfalarının incelenmesi
7 Şizofreni, Diğer Psikotik Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımları 1. kaynağın 411-415. sayfalarının incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Duygu-Durum Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımları . kaynağın 333-390. sayfalarının incelenmesi
10 Madde Kullanım Bozukluğu Olan Birey ve Hemşirelik Yaklaşımları Kişilik Bozukluğu Olan Birey ve Hemşirelik Yaklaşımları . kaynağın 447-516. sayfalarının incelenmesi
11 Konsültasyon Liyazon Psikiyatri Hemşireliği Organik Mental (Kognitif) Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımları 1. kaynağın 599-638 ve 775-800. sayfalarının incelenmesi
12 Psikiyatrik Aciller Kriz, Krize Müdahale . kaynağın 825-870. ve 257-274 sayfalarının incelenmesi
13 Stres, Psikofizyolojik Hastalıklar (Yeme Ve Uyku Bozuklukları) ve Hemşirelik Yaklaşımları 1. kaynağın 517-562. sayfalarının incelenmesi
14 Psikiyatride Kullanılan Tedavi Yöntemleri . kaynağın 931-1036. sayfalarının incelenmesi
15 Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri Psikiyatride Yasal Ve Etik Konular 1. kaynağın 889-900. sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
1. Çam, O., Engin, E. (Ed.). (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi. 2. Kum, N. (Ed.). (1996). Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, İstanbul: Birlik Ofset. 3. Fortinash, KM, Holoday Worret, PA. (2003). Psychiatric Nursing Care Plans, Fourth Edition, Mosby, Inc. 4. Öztürk, O. (2008). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 5. Varcarolis, EM. “ Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing”, 3rd edn. Philadelphia. 6. Köroğlu, E., Güleç, C. (2007). Psikiyatri Temel Kitabı, Ankara: Hekimler Yayın Birliği. 7. Özgüven, İ. E. (2004). Görüşme İlke ve Teknikleri, 3. Baskı. Pdrem Yayınları. 8. Sadock, B. J., Sadock, V.A. (2009). Kaplan & Sadock’s Klinik Psikiyatri El Kitabı. Bozkurt A. (ed.) Güneş Tıp. Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 98
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu