Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMŞİRELİK ESASLARI II 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bireysel ve bütüncül yaklaşımla, günlük yaşam aktivitelerinin sağlanması ve sürdürülmesinde temel hemşirelik girişimlerinin bilgisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Beslenme Aktivitesi Sindirim Sistemi ve Uygulamaları ,Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması. Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi İlaç Yönetimi ,Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Parenteral İlaç Uygulamaları ID, SC, IM ,Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Parenteral İlaç Uygulamaları IV ,Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi İlaç Hataları Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi ,Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Kan alma ve Kan transfüzyonu ,Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Doku Bütünlüğünün Sağlanması ve Yara Bakımı ,Solunum Aktivitesi Solunum Sistemi ve Uygulamaları ,Beslenme Aktivitesi Sindirim Sistemi ve Uygulamaları ,Boşaltım Aktivitesi Boşaltım Sistemi ve Uygulamaları ,Boşaltım Aktivitesi Üriner Sistem ve Uygulamaları ,Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Örnek alma ve toplama Çalışma ve Eğlence Aktivitesi Çalışma ve Eğlence ,Cinselliği İfade Etme Aktivitesi Cinsellik ,Uyku ve Dinlenme Aktivitesi Uyku ,Ölüm Aktivitesi Palyatif Bakım Kayıp ve Ölüm Süreci Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel hemşirelik becerilerini açıklayabilmesi 1, 2 A
Bireyin günlük yaşam aktivitelerini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Günlük yaşam aktivitelerinin sağlanması ve sürdürülmesine yönelik hemşirelik girişimlerini sıralayabilmesi 1, 18, 2, 3 A
Sistem fonksiyonları ile hemşirelik uygulamalarını ilişkilendirebilmesi 1, 18, 2, 3 A
Hemşirelik uygulamalarına ilişkin etik kuralları tanımlayabilmesi 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Beslenme Aktivitesi Sindirim Sistemi ve Uygulamaları 1. kaynağın 897-941. ve 2. kaynağın 631-669. sayfalarının incelenmesi
1 Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması. Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi İlaç Yönetimi 1. kaynağın 721-761. sayfalarının incelenmesi
2 Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Parenteral İlaç Uygulamaları ID, SC, IM 1. kaynağın 761-811. ve 2. Kaynağın 473-559. Sayfalarının ve 5. kaynağın incelenmesi
3 Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Parenteral İlaç Uygulamaları IV 1. kaynağın 811-847. sayfalarının incelenmesi
4 Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi İlaç Hataları Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi 1. kaynağın 863-897. sayfalarının ve 6. Kaynağın incelenmesi
5 Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Kan alma ve Kan transfüzyonu 1. kaynağın 847-863. sayfalarının incelenmesi
6 Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Doku Bütünlüğünün Sağlanması ve Yara Bakımı 1. kaynağın 487-535. ve 4. kaynağın 308-319. sayfalarının incelenmesi
7 Solunum Aktivitesi Solunum Sistemi ve Uygulamaları 1. kaynağın 535-583. ve 3. kaynağın 149-170. sayfalarının incelenmesi
8 Beslenme Aktivitesi Sindirim Sistemi ve Uygulamaları 1. kaynağın 897-941. ve 2. kaynağın 631-669. sayfalarının incelenmesi
9 Boşaltım Aktivitesi Boşaltım Sistemi ve Uygulamaları 1. kaynağın 941-971.ve 3. Kaynağın 228-236. sayfalarının incelenmesi
10 Boşaltım Aktivitesi Üriner Sistem ve Uygulamaları 1. kaynağın 971- 1013. Ve 3. Kaynağın 202-228. sayfalarının incelenmesi
11 Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Örnek alma ve toplama Çalışma ve Eğlence Aktivitesi Çalışma ve Eğlence 1. kaynağın 1057-1083. sayfalarının incelenmesi
12 Cinselliği İfade Etme Aktivitesi Cinsellik 1. kaynağın 1083-1099. sayfalarının incelenmesi
13 Uyku ve Dinlenme Aktivitesi Uyku 1. kaynağın 1099-1115. sayfalarının incelenmesi
14 Ölüm Aktivitesi Palyatif Bakım Kayıp ve Ölüm Süreci Dersin Değerlendirilmesi 1. kaynağın 1147-1171. sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
1. Aştı TA., Karadağ A. (2012). Hemşirelik Esasları; Hemşirelik Bilim Sanatı. İstanbul:Akademi Yayınevi. 2. Ay, F. (Ed.) (2014). Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul: MedikalYayıncılık. 3. Babadağ K, Aşti TA. (2012). Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi. 4. Carpenito-Moyet LJ. (2005). Handbook of Nursing Diagnosis, Lippincott Williams & Wilkins. 5. Vicdan, A., Sü, S., Ecevit Alpar, Ş. İntramüsküler enjeksiyonda ventrogluteal bölgenin kullanımı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik e-dergisi. 3(2), (2015). 6. Aygın, D., Cengiz, H. İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumlulukları, Şişli Etfal Tıp Bülteni, 45(3), (2011).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu