Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra EREN, Öğr.Gör. Müzeyyen ATASEVEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Cerrahi hastalıklar konusunda bilgi sahibi olarak, cerrahi hastası ve ailesinin ameliyat öncesi, sırası ve sonrası gereksinimlerini tanımlayabilecek, hemşirelik süreci doğrultusunda cerrahi hastasının sorunlarını çözümleyebilecek bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Cerrahinin Tanımı, Tarihçesi ve Cerrahinin Hasta Üzerindeki Etkileri ,Aseptik Yöntemler, Hastane Enfeksiyonları, Cerrahi Alan Enfeksiyonları,Cerrahide Sıvı Elektrolit, Asit Baz Dengesi ve Dengesizliği ,Cerrahide Kanamalar, Şok ve Hemşirelik Bakımı Doku Zedelenmesi, Yara Tipleri ve Bakımı ,Cerrahi Girişim Öncesi, Sırası ve Sonrası Bakım, Ameliyathanenin Özellikleri,Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Kalp Damar Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Ara Sınav,Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı ,Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları Hemşirelik ve Bakımı,Böbrek, İdrar Yolları Ve Erkek Üreme Organlarının Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Ortopedi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı ,Meme Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Göz Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, KBB Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı ,Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Transplantasyon ve Yanık Tedavisinde Genel İlkeler Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Cerrahi hemşireliğinin temel kavramlarını tanımlayabilmesi 1, 10, 14, 2, 3 A
Aseptik yöntemler ve hastane enfeksiyonlarının kontrolünü açıklayabilmesi 1, 10, 2, 20, 3 A, F
Cerrahi hastasında sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesizliklerinde hemşirelik bakımını açıklayabilmesi 1, 18, 2, 3
Yara iyileşmesi ve yara bakım ilkelerini açıklayabilmesi 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3 E
Cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası hasta bakımını tartışabilmesi 1, 18, 19, 2, 3 A, C
Ameliyathane ortamı ve donanımı konusunda bilgi sahibi olması 1, 14, 18, 2 B, C, F
Sistemlere yönelik uygulanan cerrahi girişimlerde hasta bakım ilkelerini tartışabilmesi 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 20, 3 E
Diğer bilimlerden edindiği bilgiler ile cerrahi hastasının bakımı arasında ilişki kurabilmesi 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Cerrahinin Tanımı, Tarihçesi ve Cerrahinin Hasta Üzerindeki Etkileri 1.kaynağın 1-36 sayfalarının incelenmesi
2 Aseptik Yöntemler, Hastane Enfeksiyonları, Cerrahi Alan Enfeksiyonları 1.kaynağın 153-198 sayfalarının incelenmesi
3 Cerrahide Sıvı Elektrolit, Asit Baz Dengesi ve Dengesizliği 4.kaynağın 59-84 sayfalarının incelenmesi
4 Cerrahide Kanamalar, Şok ve Hemşirelik Bakımı Doku Zedelenmesi, Yara Tipleri ve Bakımı 3.kaynağın 527-549 sayfalarının incelenmesi 1.kaynağın 79-113 sayfalarının incelenmesi 2.kaynağın 100-105 sayfalarının incelenmesi 4.kaynağın 85-114 sayfalarının incelenmesi
5 Cerrahi Girişim Öncesi, Sırası ve Sonrası Bakım, Ameliyathanenin Özellikleri 3.kaynağın 273-483 sayfalarının incelenmesi 4.kaynağın 347-404 sayfalarının incelenmesi
6 Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 5.kaynağın 227-290 sayfalarının incelenmesi 4.kaynağın 531-582 sayfalarının incelenmesi
7 Kalp Damar Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 2.kaynağın 153-160 sayfalarının incelenmesi 4.kaynağın 699-812 sayfalarının incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 5.kaynağın 137-220 sayfalarının incelenmesi 4. kaynağın 651-98 sayfalarının incelenmesi
10 Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları Hemşirelik ve Bakımı 2.kaynağın 174-212 sayfalarının incelenmesi 4.kaynağın 471-512 sayfalarının incelenmesi
11 Böbrek, İdrar Yolları Ve Erkek Üreme Organlarının Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 5.kaynağın 354-431 sayfalarının incelenmesi 2.kaynağın 110-114 sayfalarının incelenmesi
12 Ortopedi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 5.kaynağın 540-560 sayfalarının incelenmesi 4.kaynağın 871-910 sayfalarının incelenmesi
13 Meme Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Göz Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, KBB Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 5. kaynağın 645-716 sayfalarının incelenmesi 2.kaynağın 161-173 sayfalarının incelenmesi
14 Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 5.kaynağın 716-755 sayfalarının incelenmesi 2.kaynağın 213-221 sayfalarının incelenmesi
15 Transplantasyon ve Yanık Tedavisinde Genel İlkeler Dersin Değerlendirilmesi 8.kaynağın incelenmesi
Kaynaklar
1. Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N. Cerrahi Hemşireliği I. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. 2. Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N. (eds).Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. 3. Yavuz Van Gıersbergen M., Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği TCAHD Yayını, Meta Basım Matbaacılık İzmir, 2015. 4. Eti Aslan F. (eds). Cerrahi Bakım Vaka Analizleri ile Birlikte. Akademisyen Tıp Kitabevi. 5. Erdil F, Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 2001. 6. Karadakovan A., Aslan F E. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010. 7. Lewis SM, Heitkemper MM, Dirksen SR, Medical- Surgical Nursing,Mosby Year Book, St. Louis, 2004. 8. Sayek İ. (ed). Temel Cerrahi. 3.baskı. Güneş Kitabevi, Ankara, 2004. 9. Ignatavicius & Workman Medical Surgical Nursing, 2009, 6th Ed. 10. Smeltzer & Bare medical surgical nursing, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Kısa sınav 10  
Kısa sınav 10  
Ara sınav 20  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu