Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Evde Bakım, Geriatri Hemşireliği, Engelli Birey Hemşireliği
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşe DOST
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşe DOST
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık ekibinin bir üyesi olarak, halk sağlığı hemşireliği alanlarında birey, aile ve toplum gruplarının öncelikli sağlık sorunlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin sunulması ve sağlığın geliştirilmesi faaliyetlerine yönelik farkındalık kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Halk Sağlığı temel kavramları ve Halk Sağlığı Hemşireliği’ne giriş ,Halk Sağlığı Hemşireliği-Hekimliği’nin Evrimi ve Halk Sağlığı Hemşireliği’nin Tarihçesi Türkiye’de ve Dünya’da Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi ,Toplum Tanılama Epidemiyoloji ,Aile Sağlığı Hemşireliği,Okul Sağlığı Hemşireliği ,Yaşlı Sağlığı Hemşireliği Evde Bakım,Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği,Çevre Sağlığı Hemşireliği İş Sağlığı Hemşireliği ,Küresel Sağlık Sorunları Erken Tanı ve Taramalar,Toplum Beslenmesi ,Olağan Dışı Durumlarda Hemşirelik,Halk Sağlığı Hemşireliğinde Özel Gruplar ,Kanıta Dayalı Uygulamalar ,Sağlığı Geliştirme Toplumun Güçlendirilmesi Dersin değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Halk Sağlığı Hemşireliğinin tarihsel gelişimi ve temel kavramlarını tanımlayabilmesi 1, 19, 5 A
Ulusal sağlık bakım sisteminin işleyişini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Halk sağlığı hemşiresinin uygulama alanlarına yönelik (okul sağlığı, evde bakım, aile sağlığı, iş sağlığı, çevre sağlığı, yaşlı sağlığı ve toplum ruh sağlığı) rol ve fonksiyonlarını açıklayabilmesi 1, 14, 18, 2, 8 A
Erken tanı ve taramaların önemini tartışabilmesi 1, 12, 17, 2, 7 A, E
Toplumdaki risk grupları ve kırılgan grupları sorunları ile birlikte belirleyebilmesi 1, 2, 3, 5 A
Sağlıklı yaşam biçimi ve sağlıklı çevre oluşturacak temel davranışları açıklayabilmesi 1, 10, 19, 2, 3, 5 A
Ülkemizde sağlığı koruyan ve geliştiren sağlık programlarını açıklayabilmesi 1, 14, 2, 5 A
Toplumun güçlendirilmesi için yapılması gerekenleri açıklayabilmesi 1, 2, 3, 5 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Halk Sağlığı temel kavramları ve Halk Sağlığı Hemşireliği’ne giriş -
2 Halk Sağlığı Hemşireliği-Hekimliği’nin Evrimi ve Halk Sağlığı Hemşireliği’nin Tarihçesi Türkiye’de ve Dünya’da Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi 1.Kaynağın 17-44 sayfalarının incelenmesi
3 Toplum Tanılama Epidemiyoloji 1.Kaynağın 69-80 sayfalarının incelenmesi 2.kaynağın incelenmesi 4.kaynağın 172-195 sayfalarının incelenmesi 4.kaynağının 15.bölümünün incelenmesi
4 Aile Sağlığı Hemşireliği 1. Kaynağın 45-56 sayfalarının incelenmesi 4. kaynağın 494-519 sayfalarının incelenmesi
5 Okul Sağlığı Hemşireliği 6.kaynağın incelenmesi 4.kaynağın 606-634 sayfalarının incelenmesi
6 Yaşlı Sağlığı Hemşireliği Evde Bakım 3., 7, ve 8. kaynağın incelenmesi
7 Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği 5.kaynağın 200-215 sayfalarının incelenmesi 1.kaynağın 275-281 sayfalarının incelenmesi
8 Çevre Sağlığı Hemşireliği İş Sağlığı Hemşireliği 1.kaynağın 282-293 ve 242-262 sayfalarının incelenmesi 9.kaynağın incelenmesi (makale okuma)
9 Küresel Sağlık Sorunları Erken Tanı ve Taramalar 10.kaynağın incelenmesi, KETEM el kitabının incelenmesi
10 Toplum Beslenmesi 1.kaynağın 370-381 sayfalarının incelenmesi
11 Olağan Dışı Durumlarda Hemşirelik 1.kaynağın 382-394 sayfalarının incelenmesi
12 Halk Sağlığı Hemşireliğinde Özel Gruplar 4.kaynağın 712-721 sayfalarının incelenmesi
13 Kanıta Dayalı Uygulamalar 11.kaynağın incelenmesi
14 Sağlığı Geliştirme Toplumun Güçlendirilmesi Dersin değerlendirilmesi 4.kaynağın 300-320 sayfalarının incelenmesi 12.kaynağın incelenmesi
Kaynaklar
1. Erci, B. (Ed.) (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği. Elazığ: Anadolu Nobel Tıp Kitabevi. 2. Bertan, M., Özcebe, H. (2001). Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemiyolojiye Giriş.Ankara: Nadir, 1-20. 3. Altındiş, M.(2013).Yaşlılarda Güncel Sağlık Sorunları ve Bakımı.İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi. 4. Allender,JA.,Rector, C.,Warner, KD. (2010). Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public’s Health. New York: Lippincott Wiiliams & Wilkins. 5. Mauk, K. (2014).Rehabilitasyon Hemşireliği (Çev. Ed.Leyla Özdemir, Hatice Sütçü Çiçek), İstanbul:Nobel Akademik Yayıncılık. 6. Gözüm, S.(Ed.).(2016).Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi. Vize Yayıncılık. 7. Reed J., Clarke C., Macfarlane, A. (2015).Yaşlı Bakım Hemşireliği (Çev. Ed. Ayfer Karadakovan), İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık. 8. Fadıloğlu, Ç., Ertem, G., Aykar, F. (Ed.) (2013). Evde Sağlık ve Bakım, İstanbul: Göktuğ Yayıncılık.9. Esin, MN. (2016). Dünyada ve Türkiye'de İş Sağlığı Hemşireliği. Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics 2016;2(2):1-7 10. DSÖ 2013-2020, Küresel Olmayan Hastalıkların Önlenmesine ve Kontrolüne İlişkin Küresel Eylem Planı 11.Using the PRECEDE Model to Plan Men’s Health Programs in a Managed Care Setting,Margaret George Meador, Laura A. Linnan, ScD, Health Promotion Practice, April 2006 Vol. 7, No. 2, 186-196. 12. Alfonso J. Rodriguez-Morales, ISBN 978-953-51-1121-4, 742 pages, Publisher: InTech, Chapters published May 15, 2013
1.Altındiş, M.(2013).Yaşlılarda Güncel Sağlık Sorunları ve Bakımı.İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi 2.Sağlık Bakanlığı. (2013). Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/khrfat.pdf 3. İlhan, N., Ergün, A. (2010). Evsizler ve Toplum Sağlığı.Aile ve Toplum, 5 (20). http://dergipark.ulakbim.gov.tr/spcd/article/viewFile/5000107975/5000100685 4. Bebiş, H., Özdemir, S. (2013). Savaş, Terör ve Hemşirelik.Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 21(1). http://www.journals.istanbul.edu.tr/iufnhy/article/view/1023019514 5. B., Kubilay, G. (2015) Afetlerde Toplum Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Afet Hemşireliği. F.N. Hem. Dergisi, 23(1). http://www.journals.istanbul.edu.tr/iufnhy/article/viewFile/1023022564/5000109939 13. 6.http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/Uluslararasi%20STEP%20Turkiye%20Ulke%20Raporu.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Kısa Sınav %20  
Kısa Sınav %20  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 12 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 66
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu