Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANATOMİ II 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Alper ATASEVER
Dersi Verenler Prof.Dr. Alper ATASEVER, Prof.Dr. Burak BİLECENOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Solunum, ürogenital, endokrin ve sinir sistemleri ile duyu organları hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,2.Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,3.Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,4.Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,5.Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılar,6.Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması,7.Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması,8.Genel Tekrar,9.Merkezi Sinir Sistemi,10.Merkezi Sinir Sistemi,11.Periferik Sinir Sistemi,12.Periferik Sinir Sistemi,13.Otonom Sinir Sistemi,14.Duyu Organları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Solunum, ürogenital, endokrin ve sinir sistemleri ile ilgili temel terim ve oluşumları açıklayabilecektir.
1.1. Solunum sistemini terimleri açıklar ve oluşumları gösterir.
1.2. Ürogenital ve endokrin sistemlerle ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir.
1.3. Sinir sistemleri ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir.
2. İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklayabilecek ve ilişkilendirebilecektir.
2.1. Solunum sistemi anatomisini tanır.
2.2. Ürogenital sistem anatomisini ayırt eder.
2.3. Endokrin organların bölgesel anatomisi ve morfolojik yapısını tanır.
2.4. Sinir sistemi anatomisini açıklar ve yorumlar.
3. İnsan vücudunu oluşturan sistemler hakkında pratik uygulamalar yapabilecektir.
3.1. Bütün kemikler, eklemler ve kasları tanır, fonksiyonlarını açıklar.
3.2. Ağız boşluğundaki yapıları ve sindirim kanalını oluşturan organları gösterir.
3.3. Kalbin yerini, kalple ilgili oluşumları, arter ve venleri gösterir.
3.4. Üst ve alt solunum yolu organlarını gösterir.
3.5. Böbrek, mesane, üreter ve üretrayı ayırt eder, erkek ve kadın genital organlarını karşılaştırır.
3.6. Merkezi ve periferik sinir sistemleri ile otonom sinir sistemine ait oluşumları tanır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
2 2.Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
3 3.Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
4 4.Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
5 5.Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılar
6 6.Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması
7 7.Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması
8 8.Genel Tekrar
9 9.Merkezi Sinir Sistemi
10 10.Merkezi Sinir Sistemi
11 11.Periferik Sinir Sistemi
12 12.Periferik Sinir Sistemi
13 13.Otonom Sinir Sistemi
14 14.Duyu Organları
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilir.
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 42
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu