Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI 1+0 1 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK
Dersi Verenler Prof.Dr. Ahmet Fatih DURMUŞOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Doğum ve kadın hastalıklarda uygulanacak fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini öğrenmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; KADIN-PELVİS ANATOMİSİ,KADIN HAYATININ DEVRELERİ(puberte,olgunluk çağı ve seksüel problemler),MENOPOZ VE OSTEOPOROZ,MENSTRÜEL SİKLUS VE PROBLEMLERİ,ÜREME VE HORMONLAR,CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR (CYBE),PELVİK ORGAN PROPLAPSUSU VE ÜRİNER İNKONTİNANS,PELVİK AĞRI,GEBELİK İLE VÜCUTTA OLAN DEĞİŞİMLER,RİSKLİ GEBELİK VE RİSKLİ GEBELİĞE YAKLAŞIM,NORMAL DOĞUM,DOĞUMDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER,POSTPARTUM DÖNEMDE FİZYOTERAPÖTİK YAKLAŞIMLAR,AİLE PLANLAMASI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kadın hastalıklarında uygulanabilecek fizyoterapi yöntemlerini tartışabilmesi 1, 12 A, E
Kadın hastalıklarıyla ilgili temel kavramları tanımlayabilmesi 1, 12 A, E
Doğum ve doğum sürecini tartışabilmesi 1, 12 A, E
Doğum sonrası süreci açıklayabilmesi 1, 12 A, E
Doğum sonrası fizyoterapi yöntemlerini ve ev programlarını açıklayabilmesi 1, 12 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 KADIN-PELVİS ANATOMİSİ Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
2 KADIN HAYATININ DEVRELERİ(puberte,olgunluk çağı ve seksüel problemler) Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
3 MENOPOZ VE OSTEOPOROZ Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
4 MENSTRÜEL SİKLUS VE PROBLEMLERİ Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
5 ÜREME VE HORMONLAR Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
6 CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR (CYBE) Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
7 PELVİK ORGAN PROPLAPSUSU VE ÜRİNER İNKONTİNANS Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
8 PELVİK AĞRI Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
9 GEBELİK İLE VÜCUTTA OLAN DEĞİŞİMLER Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
10 RİSKLİ GEBELİK VE RİSKLİ GEBELİĞE YAKLAŞIM Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
11 NORMAL DOĞUM Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
12 DOĞUMDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
13 POSTPARTUM DÖNEMDE FİZYOTERAPÖTİK YAKLAŞIMLAR Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
14 AİLE PLANLAMASI Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1.NOVAK JİNEKOLOJİ 2.JİNEKOLOJİ PROF.DR TURGAY ATASÜ VE PROF.DR.SEZAİ ŞAHMAY 3.OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİ DANFORD

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 42
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu