Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANATOMİ I 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Alper ATASEVER
Dersi Verenler Prof.Dr. Alper ATASEVER, Prof.Dr. Burak BİLECENOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu, lokomotor, solunum ve dolaşım sistemleri hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Anatomiye Giriş ve Temele Kavramlar,Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi,Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri,İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi,Lokomotor Sistem Anatomisi,Lokomotor Sistem Anatomisi,Lokomotor Sistem Anatomisi,Lokomotor Sistem Anatomisi ,Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Anatomide genel kavramları, genel ve özel anatomi terimlerini ve anatomik pozisyonları tanımlayabilecektir. 5, 8 A, B
1.1. Anatomide genel kavramları açıklar. 5, 8 A, B
1.2. Genel ve özel anatomi terimlerini betimler. 5, 8 A, B
1.3. Anatomik düzlem ve eksenleri tasvir eder ve gösterir. 5, 8 A, B
2. İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklayabilecek ve ilişkilendirebilecektir. 5, 8 A, B
2.1. Lokomotor sistem anatomisini tanır ve lokomotor sistemi oluşturan ögeleri bir araya getirerek fonksiyonlarını açıklar. 5, 8 A, B
2.2. Sindirim sistemi anatomisini tanır. 5, 8 A, B
2.3. Dolaşım sistemi anatomisini tanır. 5, 8 A, B
2.4. Solunum sistemi anatomisini tanır. 5, 8 A, B
3. İnsan vücudunu oluşturan sistemler hakkında pratik uygulamalar yapabilecektir. 5, 8 A, B
3.1. Bütün kemikler, eklemler ve kasları tanır, fonksiyonlarını açıklar. 5, 8 A, B
3.2. Ağız boşluğundaki yapıları ve sindirim kanalını oluşturan organları gösterir. 5, 8 A, B
3.3. Kalbin yerini, kalple ilgili oluşumları, arter ve venleri gösterir. 5, 8 A, B
Öğretim Yöntemleri: 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Anatomiye Giriş ve Temele Kavramlar
2 Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi
3 Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri
4 İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi
5 Lokomotor Sistem Anatomisi
6 Lokomotor Sistem Anatomisi
7 Lokomotor Sistem Anatomisi
8 Lokomotor Sistem Anatomisi
9 Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
10 Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
11 Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
12 Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
13 Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
14 Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilir.
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Çoktan seçmeli , Sözlü pratik sınavı  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 5 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 123
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu