Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GERİATRİK FİZYOTERAPİ 1+2 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK
Dersi Verenler Doç.Dr. İlkşan DEMİRBÜKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Geriatrik rehabilitasyon kapsamında fizyoterapi uygulamalarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Geriatrik rehabilitasyona giriş,Sağlıklı yaşlanma,Muskuloskeletal değişimler,Kardiyopulmoner değişimler,Nörolojik değişimler,Denge ve yürüme bozuklukları,Düşme problemleri,Duyusal değişimler,Yaşlıda psikososyal değişimler,Terapatik egzersizler,Grup egzersizleri,Egzersiz uygulamaları (pratik),Egzersiz uygulamaları(pratik),Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Geriatrik rehabilitasyona giris, genel bakıs ve saglıklı yaslanmayı tartışabilmesi. 1, 4 A
Geriatrik rehabilitasyon ve sağlıklı yaşlanma kapsamını açıklayabimesi 1, 4 A
Yaslılarda görülen muskuloskeletal, kardiyopulmoner, nörolojik, psikososyal, genitoüriner değişiklikleri tartışabilmesi 1, 4 A
Denge ve düsme sorunlarını, yürüme bozukluklarını, degerlendirme yöntemlerini ve fizyoterapi programını tanımlayabilmesi 1, 4 A
Genitoüriner degisimlerde uygulanan tedaviyi ve inkontinans fizyoterapi yöntemlerini açıklayabilmesi 1, 4 A
Yaslılarda egzersiz uygulamaları, programları ve ev programını tanımlayabilmesi 1, 4 A
Ergonomik önerileri sıralayabilmesi 1, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Geriatrik rehabilitasyona giriş 1. kaynak sayfa, 213-216
2 Sağlıklı yaşlanma 3. kaynak sayfa, 1226-1237
3 Muskuloskeletal değişimler 1. kaynak sayfa, 216-218, 2. kaynak sayfa, 97-110
4 Kardiyopulmoner değişimler 1. kaynak sayfa, 219-220
5 Nörolojik değişimler 1. kaynak sayfa, 218-219
6 Denge ve yürüme bozuklukları 1. kaynak sayfa, 223-224
7 Düşme problemleri 1. kaynak sayfa, 224-226
8 Duyusal değişimler 1. kaynak sayfa, 220-222
9 Yaşlıda psikososyal değişimler 1. kaynak sayfa, 220-222
10 Terapatik egzersizler 1. kaynak sayfa, 323-344
11 Grup egzersizleri 1. kaynak sayfa, 323-344
12 Egzersiz uygulamaları (pratik) 1. kaynak sayfa, 323-344
13 Egzersiz uygulamaları(pratik) 1. kaynak sayfa, 323-344
14 Genel tekrar
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Z. Candan Algun (ed.) Fizyoterapi Rehabilitasyon DEÜ yayınları, 2012 2. Deniz Evcik, Kas İskalet Sisteminde Pratik Ölçme ve Değerlendirme,2008 3. Saadet Otman, Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipleri ve Yöntemleri,2014 4. Rosemary M. Scully, Marylou R. Barnes, Physical Therapy. 5. Stuart Porter, Tıdy’s Physiotherapy 2008

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 124
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu