Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARDİYAK FİZYOTERAPİ 1+2 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK
Dersi Verenler Prof.Dr. Saadet Ufuk YURDALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kalp hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyonun temel prensipleri ve basamaklarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kalp Anatomisi ve koroner dolaşım.,Normal Kardiyak Fonksiyon.,Kalp hastalıkları ve risk faktörlerine genel bakış,Konjenital kalp hastalıkları,Kardiyak ritm bozuklukları ve kapak hastalıkları,Kardiyak rehabilitasyon ilkeleri.,Myokard infarktüsü ve fizyoterapi rehabilitasyon,Vaka çalışması,Koroner arter hastalığı ve tedavisi, Kalp cerrahisi sonrası hastane içi fizyoterapi ve rehabilitasyon.,Kalp cerrahisinde taburculuk sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon.,Kardiyak hastalıklarda egzersiz testleri ve protokoller.,Pediatrik kalp hastalarında rehabilitasyon.,Vaka çalışması.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kardiyak sistem problemlerini ve tedavi yaklaşımlarını tartışabilmesi 1, 2 A
Hastanın bireysel gereksinimlerine ve koşullarına uygun tedavi yöntemlerini ayırt edebilmesi 1, 2 A
Kardiyak hastalıkların risk faktörlerini özetleyebilmesi 1, 2 A
Kardiyak fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini tartışabilmesi 1, 2 A
Kardiyak hastada egzersiz testlerini açıklayabilmesi 1, 2 A
Kardiyak sistem patolojilerinde rehabilitasyon programını tasarlayabilmesi 1, 2 A
Kalp cerrahisi sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayabilmesi 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kalp Anatomisi ve koroner dolaşım. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
2 Normal Kardiyak Fonksiyon. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
3 Kalp hastalıkları ve risk faktörlerine genel bakış Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
4 Konjenital kalp hastalıkları Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
5 Kardiyak ritm bozuklukları ve kapak hastalıkları Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
6 Kardiyak rehabilitasyon ilkeleri. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
7 Myokard infarktüsü ve fizyoterapi rehabilitasyon Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
8 Vaka çalışması Vaka hazırlığı
9 Koroner arter hastalığı ve tedavisi Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
10 Kalp cerrahisi sonrası hastane içi fizyoterapi ve rehabilitasyon. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
11 Kalp cerrahisinde taburculuk sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
12 Kardiyak hastalıklarda egzersiz testleri ve protokoller. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
13 Pediatrik kalp hastalarında rehabilitasyon. Önceden verilen ders notlarından ilgili bölümün okunması
14 Vaka çalışması. Vaka hazırlığı
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir
1. Hough A., Physiotherapy in Respiratory Care: An Evidence Base Approach to Respiratory and Cardiac Management ;2001.Cheltenham: Stanley Thornes Publishers. 2. Porter SB. Tidy’s Physiotherapy, 2008, Çeviri, Pelikan Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu