Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PEDİATRİK FİZYOTERAPİ 1+2 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK, Öğr.Gör. Yasin YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pediatrik olgularda uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel giriş, tanımlama,Büyüme gelişme ve Fizyolojik Teorileri,Çocuklarda normal gelişim; Refleksler,Riskli bebek ve fizyoterapi rehabilitasyon,Serebral palside fizyoterapi rehabilitasyon,Serebral palside fizyoterapi rehabilitasyon,Vaka çalışması.,Pediatrik rehabilitasyon ilkeleri,Mental retardasyon ve Down sendromunda fizyoterapi rehabilitasyon,Nöromüsküler bozukluklar ve fizyoterapi rehabilitasyon,Spinal müsküler hastalıklar ve fizyoterapi rehabilitasyon,Spina Bifida ve fizyoterapi rehabilitasyon,Brakial pleksus ve fizyoterapi rehabilitasyon,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Pediatrik rehabilitasyon ilkelerini tartışabilmesi 1, 10, 2 A
Büyüme Gelişme ve Fizyolojik Teorilerini tartışabilmesi 1, 10, 2 A
Serebral palsiyi tartışabilmesi 1, 10, 12, 18, 2 A
Down sendromu ve fizyoterapi yaklaşımlarını tanımlayabilmesi 1, 10, 11, 18 A
Nöromusküler hastalıkları ve fizyoterapi yaklaşımlarını tanımlayabilmesi 1, 10, 15, 18, 2 A
Spina Bifida ve fizyoterapi yaklaşımlarını tanımlayabilmesi 1, 10, 11, 15, 18, 2 A
Brachial Pleksus ve fizyoterapi yaklaşımlarını tanımlayabilmesi 1, 10, 11, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel giriş, tanımlama Kaynak 1: Sayfa 1-11
2 Büyüme gelişme ve Fizyolojik Teorileri Kaynak 2: Sayfa: 3-20
3 Çocuklarda normal gelişim; Refleksler Kaynak 1: Sayfa 17-65
4 Riskli bebek ve fizyoterapi rehabilitasyon Kaynak 1: Sayfa 108-166
5 Serebral palside fizyoterapi rehabilitasyon Kaynak 1: Sayfa 187-220
6 Serebral palside fizyoterapi rehabilitasyon Kaynak 1: Sayfa 221-238
7 Vaka çalışması. Kaynak 1: Sayfa 238-240
8 Pediatrik rehabilitasyon ilkeleri Kaynak 3: Sayfa 1-13
9 Mental retardasyon ve Down sendromunda fizyoterapi rehabilitasyon Kaynak 1: Sayfa 379-392
10 Nöromüsküler bozukluklar ve fizyoterapi rehabilitasyon Kaynak 1: Sayfa 351-374
11 Spinal müsküler hastalıklar ve fizyoterapi rehabilitasyon Kaynak 1: Sayfa 301-330
12 Spina Bifida ve fizyoterapi rehabilitasyon Kaynak 1: Sayfa 247-295
13 Brakial pleksus ve fizyoterapi rehabilitasyon Kaynak 4: Sayfa 80-81; Kaynak 1: 83-84
14 Genel tekrar Kaynak 1,2,3,4
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Jan, S. Tecklin, Pediatric Physical Therapy, 2. Suzann K. Campbell, Physical Therapy for children 3. Sophie Levitt, Pediatric Development Theory 4. Mark Drcanh, The clinical practice of pediatric physical therapy

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu