Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOTERAPİYE GİRİŞ II 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gizem ERGEZEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gizem ERGEZEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılan yüzeyel sıcaklık ajanları ve ışık modaliteleri ve hidroterapi yöntemletri fizyolojik etkileri ve uygulama yöntemlerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İnfalamasyon ve Onarım,Ağrı Teorisi ve Fizyoterapi,Isının Fiziksel Özellikleri,Yüzeyel ısı Ajanlarının Fizyolojik Etkileri,Nemli Sıcaklık Yöntemleri ve Fluidoterapi,Parafin, Sauna, Buhar Banyoları, Balneoterapi ve fizyolojik etkileri,İnfraruj,Soğuk Uygulamanın fiziksel ve fizyolojik etkileri,Gibbon testi, soğuk kompresyon testi ve hipersensivite testini ,Hidroterapi ile ilgili fiziksel ve fizyolojik prensipler, değerlendirme testleri, farklı uygulama yöntemleri, Aquatherapy ve Aquajogging Uygulamaları,Traksiyon,Işığın Fiziksel Özellikleri,Ultraviole,Laser; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yüzeyel sıcaklık ajanlarının etkilerini endikasyon ve kontra endikasyonlarını tartışabilmesi 1, 2, 4 A
Farklı sıcaklık modalitelerini uygulayabilmesi 1, 2, 4 A
Sıcaklık modalitelerinin nöromusküler ve konnektif doku etkilerini karşılaştırabilmesi. 1, 2, 4 A
Hidroterapi yöntemlerini ayırt edebilmesi 1, 2, 4 A
Sıcak ve Soğuk su uygulamasının fiziksel ve fizyolojik etkilerini, hidroterapide kullanılan testleri, nemli sıcaklık uygulamalarını örnekleyebilmesi 1, 2 A
Farklı su uygulama yöntemlerini tanımlayabilmesi 1, 2, 4 A
Gibbon testi, soğuk kompresyon testi ve hipersensivite testini tanımlayabilmesi 1, 2, 4 A
Sıcaklık yastıkları, fizyolojik etkileri ve uygulamasını tanımlayabilmesi 1, 2, 4 A
Işığın Fiziksel Özelliklerini ve farklı ışık uygulamalarını tanımlayabilmesi 1, 2, 4 A
Traksiyonun özelliklerini ve etkilerini tanımlayabilmesi
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İnfalamasyon ve Onarım Ders Notları
2 Ağrı Teorisi ve Fizyoterapi Ders Notları
3 Isının Fiziksel Özellikleri Ders Notları
4 Yüzeyel ısı Ajanlarının Fizyolojik Etkileri Ders Notları
5 Nemli Sıcaklık Yöntemleri ve Fluidoterapi Ders Notları
6 Parafin, Sauna, Buhar Banyoları, Balneoterapi ve fizyolojik etkileri Ders Notları
7 İnfraruj Ders Notları
8 Soğuk Uygulamanın fiziksel ve fizyolojik etkileri Ders Notları
9 Gibbon testi, soğuk kompresyon testi ve hipersensivite testini Ders Notları
10 Hidroterapi ile ilgili fiziksel ve fizyolojik prensipler, değerlendirme testleri, farklı uygulama yöntemleri, Aquatherapy ve Aquajogging Uygulamaları Ders Notları
11 Traksiyon Ders Notları
12 Işığın Fiziksel Özellikleri Ders notları
13 Ultraviole Ders Notları
14 Laser Ders Notları
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
Michelle H,Cameron’Physical Agents in Rehabilitation,Saunders,2003 Kayıhan H,Tunalı Dolunay N.’Fizyoterapide Isı Işık,Su’HÜ.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayını,1992 Tim Watson,Electrotherapy,Evidence-Based Practice,Churchill Livingstone,2008

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 2 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 7 1 7
Proje Sunumu / Seminer 7 2 14
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 107
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu