Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SPORDA FİZYOTERAPİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gizem ERGEZEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gizem ERGEZEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Spor Fizyoterapisinde tanım, ölçme, değerlendirme, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını değerlendirmesi
Dersin İçeriği Bu ders; Spor fizyoterapisinin tanımı, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri,Fiziksel Uygunluk,Sporlara Göre Yaralanmaların Sınıflandırılması, Sporcularda Yumuşak Doku Yaralanmaları ve İyileşme Süreci,Spor Yaralanmalarında İlk Yardım ve Ön Tedavi,Sporcularda Üst Ekstremite Yaralanmaları ve Tedavisi,Sporcularda Alt Ekstremite Yaralanmaları ve Tedavisi,Spora Dönüş,Sporda Beslenme ve Doping,Sporda Performans Analizi ve Güç Testleri,Engelliler ve Spor,Sporda Teknolojinin Değerlendirme ve Tedavi Amaçlı Kullanımı ,Spor Yaralanmalarının Önlenmesi,Özel Egzersiz Uygulamaları,Bantlama Uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Spor fizyoterapisinde tanım ve değerlendirme prensiplerini karşılaştırabilmesi 1 A
Sporcu yaralanmasında rehabilitasyonu örnekleyebilmesi 1 A
Sporcularda üst ekstremite yaralanmalarını ayırt edebilmesi 1 A
Sporcularda alt ekstremite yaralanmalarını açıklayabilmesi 1 A
Özel konularda spor yaklaşımını kullanabilmesi 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Spor fizyoterapisinin tanımı, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Ders Notu
2 Fiziksel Uygunluk Ders Notu
3 Sporlara Göre Yaralanmaların Sınıflandırılması, Sporcularda Yumuşak Doku Yaralanmaları ve İyileşme Süreci Ders Notu
4 Spor Yaralanmalarında İlk Yardım ve Ön Tedavi Ders Notu
5 Sporcularda Üst Ekstremite Yaralanmaları ve Tedavisi Ders Notu
6 Sporcularda Alt Ekstremite Yaralanmaları ve Tedavisi Ders Notu
7 Spora Dönüş Ders Notu
8 Sporda Beslenme ve Doping Ders Notu
9 Sporda Performans Analizi ve Güç Testleri Ders Notu
10 Engelliler ve Spor Ders Notu
11 Sporda Teknolojinin Değerlendirme ve Tedavi Amaçlı Kullanımı Ders Notu
12 Spor Yaralanmalarının Önlenmesi Ders Notu
13 Özel Egzersiz Uygulamaları Ders Notu
14 Bantlama Uygulamaları Ders Notu
Kaynaklar
Ders notları 1. David Joyce, Daniel Lewindon - Sports Injury Prevention and Rehabilitation_ Integrating Medicine and Science for Performance Solutions-Routledge (2015) 2. Paul Comfort, Earle Abrahamson(eds.) - Sports Rehabilitation and Injury Prevention (2010, Wiley) 3. William E. Prentice (editor) - Rehabilitation techniques for sports medicine and athletic training-Slack Incorporated (2020)
Web ve literatür araştırmaları (pubmed, google scholar)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu