Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MANİPÜLATİF TEDAVİ 1+2 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK, Öğr.Gör. Görkem ATA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Maniplasyon ve mobilizasyonda değerlendirme uygulama yöntemleri ve farklı masaj yöntemlerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Maniplatif terapi genel kapsam,Değerlendirmede yıldız diyagramı kullanımı,Cervical ve lumbal bölge mobilizasyon teknikleri,Cyriax değerlendirmesi ve mobilizasyon teknikleri, Mulligan mobilizasyon tekniğinin genel tanımı,Alt ve üst ekstremite mulligan mobilizasyon yöntemleri,Vaka çalışması,Myofasial gevşetme teknikleri,Torakal bölge manipulasyon mobilizasyon teknikleri,Ayak ve ayak bileği Mobilizasyon ve manipülasyon,Diz mobilizasyon ve manipulasyon,Kalça Mobilizasyon ve manipulasyon,Nörolojik değerlendirme, Sinir germe, Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Manipulatif terapiyi açıklayabilmesi 1, 12 A
Omurga ve ekstremite manipülasyon ve mobilizasyon tekniklerini tanımlayabilmesi 1, 12, 14, 4 A
Cyriax ve Mulligan değerlendirmesini özetleyebilmesi 1, 12, 4 A
Kaslar, konnektif doku ve ligamente özel teknikleri aktarabilmesi 1, 15, 4 A, B
Geleneksel Doğu tekniklerini karşılaştırabilmesi 1, 10, 4 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Maniplatif terapi genel kapsam 2. kaynak, sayfa 3-15
2 Değerlendirmede yıldız diyagramı kullanımı 2. kaynak, sayfa 120-127
3 Cervical ve lumbal bölge mobilizasyon teknikleri 2. kaynak, sayfa 163-198, sayfa 231-265
4 Cyriax değerlendirmesi ve mobilizasyon teknikleri 2. kaynak, sayfa 101-108
5 Mulligan mobilizasyon tekniğinin genel tanımı 2. kaynak, sayfa 107-108
6 Alt ve üst ekstremite mulligan mobilizasyon yöntemleri 2. kaynak, sayfa 309-331
7 Vaka çalışması https://www.youtube.com/watch?v=SX3ray1Pjkw
8 Myofasial gevşetme teknikleri 3. kaynak, sayfa 19-20
9 Torakal bölge manipulasyon mobilizasyon teknikleri 2. kaynak, sayfa 203-228
10 Ayak ve ayak bileği Mobilizasyon ve manipülasyon 2. kaynak, sayfa 319-325
11 Diz mobilizasyon ve manipulasyon 2. kaynak, sayfa 327-331
12 Kalça Mobilizasyon ve manipulasyon 2. kaynak, sayfa 333-343
13 Nörolojik değerlendirme, Sinir germe 2. kaynak, sayfa 151-159
14 Vaka çalışması https://www.youtube.com/watch?v=qEcyLJzfOFg
Kaynaklar
Ders notu verilecektir.
1. Cassar M.P, Handbook of Cilnical Massage Churchill Livingstone 2004 2. Yüksel İ., Ortopedik Problemlerde Manuel Terapi, 2017, Hipokrat 3. Yüksel İ., Masaj teknikleri, 2016, Hipokrat

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu