Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK BİYOKİMYA 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Görkem ATA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Derya CANSIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders; Biyokimyaya giriş -Makromoleküller,Karbonhidratlar,Karbonhidrat metabolizması,Elektron transport zinciri (ETZ),Proteinler,Konu tekrarı,Enzimler,Protein ve amino asit yıkımı,Lipidler,Lipitlerin sindirim ve emilimi, Yağ asidi oksidasyonu,Katabolizma,Vitaminler ve Mineraller,Klinik Biyokimya laboratuvarında; örnek alımı, preanalitik hatalar ve yapılan testler,Konu tekrarı; konularını içermektedir. Laboratuvar Ölçüm metodları ve laboratuvar ölçüm metotlarını tanıyacaktır,Kan, idrar BOS ve gayta analizlerini tanıyacaktır,Üriner sistem taşlarının analizi aktaracaktır,Hormon ve mineral analizi açıklayacaktır,Antikoagülanlar,Numune kabulunda dikkat edilmesi gereken konular (lipemi,hemoliz vb) Uygunsuz numune tanımı, numune red kriterleri,Kalite kontrolü,
Dersin İçeriği Bu ders; Biyokimyaya giriş - Makromoleküller,Karbonhidratlar,Karbonhidrat metabolizması,Electron transport chain (ETC),Proteinler,Enzimler,Protein ve amino asit yıkımı,Lipidler,Lipitlerin sindirim ve emilimi,Yağ asidi oksidasyonu,Katabolizma,Vitaminler ve Mineraller,Hormonlar,Laboratuvarlarda örnek alımı, preanalitik hatalar ve yapılan testler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Biyokimya ile ilgili genel terimleri açıklar ve hücrede meydana gelen biyokimyasal olayları öğrenir, Biyokimyanın tanımını ve biyokimyanın kapsamındaki konuları kavrar, Biyokimyasal molekülleri ve reaksiyonların genel tanımını özetler, Biyokimyanın mesleki ve klinik önemini kavrar. 1, 2, 3 A, C
Karbonhidratların yapısını ve fonksiyonlarını tanımlar ve insan vücudundaki önemini kavrar, Karbonhidratların genel özelliklerini tanır ve sınıflandırılmasını öğrenir, Karbonhidratların kimyasal özelliklerini kavrar, Karbonhidratları tanıma deneylerini öğrenir. 1, 2, 3 A, C
Karbonhidrat metabolizmasını öğrenir ve bu yolakların birbirleri ile ilişkisini kavrar, Karbonhidrat sindirimi ve emilimini olaylarını ve karbonhidrat metabolizmasını öğrenir, Glikojen sentezi ve yıkımı gibi yolaklar ile glikojen metabolizmasını kavrar, Elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon yolu ile enerji üretimini öğrenir. 1, 2, 3 A, C
Proteinlerin yapısını, fonksiyonlarını tanımlar ve metabolizmadaki rolünü kavrar, Amino asitlerin özelliklerini, kimyasal reaksiyonlarını öğrenir, Peptit, polipeptit gibi yapılarını öğrenir, proteinlerin özelliklerini kavrar, Proteinlerin sınıflandırılmasını öğrenir. 1, 2, 3 A, C
Enzimlerin yapısını, fonksiyonlarını ve genel özelliklerini öğrenir, Enzimlerin ortak özelliklerini kavrar, Enzimlerin isimlendirilmesini ve sınıflandırılmasını öğrenir, Enzimlerin metabolik yollardaki görevini tanımlar. 2, 3 A, C
Lipitlerin yapısını, metabolik yolaklardaki görevini ve insan vücudundaki önemini kavrar, Lipitlerin sınıflandırılmasını, yağ asitleri ve türevlerinin yapısını öğrenir, Lipitlerin sindirimi ve emilimi olaylarını öğrenir, Yağ asidi metabolizmasını ve beta oksidasyonu öğrenir. 1, 2, 3 A, C
Vitamin ve minerallerin canlı organizmalarda gerçekleşen metabolik reaksiyonlardaki fonksiyonlarını ve önemini öğrenir, Vitaminlerin sınıflandırılmasını ve yapılarını kavrar, Mineral çeşitlerini öğrenir, insan vücudu için önemini kavrar, Vitamin ve minerallerin metabolizmadaki rolünü kavrar. 1, 2, 3 A, C
Klinik biyokimya laboratuvarının işleyişini kavrar, örnek alma ve preanalitik hataları önleme konusunda bilgi sahibi olur, Laboratuvar organizasyonu, kuralları ve güvenliği ile ilgili bilgiyi edinir, Biyokimyada kullanılan analiz yöntemlerini öğrenir, Örnek toplama ve analiz öncesi değişkenleri kavrar. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Biyokimyaya giriş - Makromoleküller 1.kaynağın 1,2.bölümü - 2.kaynağın 14.bölümü - 3.kaynağın 1.bölümü - 4.kaynağın 1,2.bölümü - 5.kaynağın 1.bölümü - 7.kaynağın 1.bölümü
2 Karbonhidratlar 2.kaynağın 14.bölümü - 3.kaynağın 9,20.bölümü - 4.kaynağın 9,15,16.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3,6.bölümü
3 Karbonhidrat metabolizması 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 9,15,16,20.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3,6.bölümü
4 Electron transport chain (ETC) 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 9,15,16,20.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3,6.bölümü
5 Proteinler 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 5,6,7.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 4.bölümü
6 Enzimler 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 8.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 5.bölümü
7 Protein ve amino asit yıkımı 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 5,6,7.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 4.bölümü
8 Lipidler 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 11,17,21.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 7.bölümü
9 Lipitlerin sindirim ve emilimi 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 11,17,21.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 7.bölümü
10 Yağ asidi oksidasyonu 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 11,17,21.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 7.bölümü
11 Katabolizma 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 1,2,3.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3.bölümü
12 Vitaminler ve Mineraller 2.kaynağın 14.bölümü - 5.kaynağın 5.bölümü - 7.kaynağın 10.bölümü
13 Hormonlar 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 23.bölümü - 5.kaynağın 4.bölümü - 7.kaynağın 9.bölümü
14 Laboratuvarlarda örnek alımı, preanalitik hatalar ve yapılan testler 1.kaynağın 5,6.bölümü - 2.kaynağın 1,4,13.bölümü - 3.kaynağın 1,4,20,21,22.bölümü
Kaynaklar
1. Kilinik Biyokimya, Prof. Dr. Nesrin EMEKLİ; Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi 2. Öğrenciler İçin Biyokimya Laboratuvarı 3.Baskı, Prof. Dr. Nesrin EMEKLİ; Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi 3. Klinik Biyokimya El Kitabı (Hematoloji ve Seroloji Laboratuvarları İlaveli), Yazar: İdris Mehmetoğlu, Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri 4. Lehninger Biyokimyanın İkeleri, Yazarlar: David L. Nelson - Michael M. Cox, Yayınevi: PALME YAYINCILIK, Çeviri Editörü: Y. Murat Elçin, Basım Sayısı: Beşinci baskıdan çeviri 5. Harper Biyokimya, Yazar(lar): Murray, Bender, Weil, Botham, Kennely, Rodwell, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, Prof.Dr. Biltan Ersöz, Prof. Dr. Nevbahar Turgan 6. Tietz Laboratuvar Testleri Klinik Kılavuzu, Yazar: Alan H. B. WU, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kaya EMERK 7. İnsan Biyokimyası, Marka: Palme Yayıncılık, Yazar: Prof. Dr. Taner ONAT

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu