Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MANİPULASYON-MOBİLİZASYON 0+4 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gizem ERGEZEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gizem ERGEZEN, Öğr.Gör. Yasin YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizyoterapi uygulamalarında uygulanan manipülasyon-mobilizasyon yöntemlerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Klasik masaj giriş,Alt ekstremite-klasik masaj,Üst ekstremite-klasik masaj,Yüz ve karın bölgesi-klasik masaj ,Alt sırt, üst sırt ve boyun masajı ,Transvers Friksiyon Masajı,Spor masajı ve doğulu ve melez kültürlere ait masaj teknikleri,Manuel lenf ödem masajı,Konnektif doku masajı giriş,Temel bölge ve alt torakal bölge konnektif doku masajı,Skapular, interskapular, servikal ve oksipital bölge konnektif doku masajı,Üst ekstremite konnektif doku masajı, ön pelvik, yüz ve göğüs bölgesi konnektif doku masajı ve stimülasyon noktaları,Alt ekstremite ve karın bölgesi konnektif doku masajı,Omurga Manipülasyon Teknikleri, Alt Ekstremite Manipülasyon Teknikleri, Üst Ekstremite Manipülasyon ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Alt ekstremiteye ait ayak, bacak ve uyluk bölgelerine klasik masaj yöntemlerini uygulayabilmesi 1, 4, 6 A, B
Üst ekstremiteye ait el, ön kol ve kol bölgelerine klasik masaj yöntemlerini uygulayabilmesi 1, 4, 6 A, B
Alt sırt, üst sırt ve boyun olmak üzere tüm sırt bölgesinde klasik masaj yöntemlerini uygulayabilmesi 1, 4, 6 A, B
Yüz ve karın bölgelerine klasik masaj yöntemlerini uygulayabilmesi 1, 4, 6 A, B
Temel bölge, alt torakal, interskapular bölge, yüz, karın, sırt bölgeleri ve alt ve üst ekstremite bölgelerine konnektif doku masajı uygulayabilmesi 1, 4, 6 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Klasik masaj giriş 1. kaynak s: 15-82.
2 Alt ekstremite-klasik masaj 1. kaynak s: 82-101.
3 Üst ekstremite-klasik masaj 1. kaynak s: 101-118.
4 Yüz ve karın bölgesi-klasik masaj 1. kaynak s: 142-147, 138-142.
5 Alt sırt, üst sırt ve boyun masajı 1. kaynak s: 118-137.
6 Transvers Friksiyon Masajı Önceden verilmiş ders notları
7 Spor masajı ve doğulu ve melez kültürlere ait masaj teknikleri 1. kaynak s: 161-192
8 Manuel lenf ödem masajı 1. kaynak s: 243-279.
9 Konnektif doku masajı giriş 1. kaynak s: 283-327.
10 Temel bölge ve alt torakal bölge konnektif doku masajı 1. kaynak s: 330-332.
11 Skapular, interskapular, servikal ve oksipital bölge konnektif doku masajı 1. kaynak s: 332-336.
12 Üst ekstremite konnektif doku masajı, ön pelvik, yüz ve göğüs bölgesi konnektif doku masajı ve stimülasyon noktaları 1. kaynak s: 337-342.
13 Alt ekstremite ve karın bölgesi konnektif doku masajı 1. kaynak s: 342-346.
14 Omurga Manipülasyon Teknikleri, Alt Ekstremite Manipülasyon Teknikleri, Üst Ekstremite Manipülasyon Önceden verilmiş ders notu
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1. Yüksel İ., Masaj Teknikleri. Hipokrat Yayınevi. Ankara 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu