Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OBEZİTE FİZYOTERAPİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve YILMAZ MENEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Obezitede fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Obezite tanımı, etyolojisi ve sınıflandırması.,Erişkin obez hastanın değerlendirilmesi, Çocuklarda obezite ve değerlendirilmesi,Yaşlılarda obezite,Obezite ve komorbit hastalıklar,Obezite ve komorbit hastalıklar, Obezite tedavisi: Beslenme, Obezite tedavisi: Egzersiz, Obezite tedavisi: Cerrahi yöntemler, Fiziksel aktivite seviyesi, uyku ve obezite,Kilo alımı ve kaybında fiziksel aktivitenin yeri,Hamilelikte kilo kontrolü ve fiziksel aktivite, Obezite ile savaşta okul, iş yeri ve toplumsal çalışmalar,Obezite ve kanıta dayalı çalışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Obeziteyi tanımlayabilmesi 1, 10, 11
Obezite ve komorbit hastalık kavramını açıklayabilmesi 1, 10, 11
Obezitede tedavi seçeneklerini tartışabilmesi 1, 10, 11
Obezitede özel egzersiz uygulamalarını özetleyebilmesi 1, 10, 11
Fiziksel aktivitenin obezite üzerine etkisini yorumlayabilmesi 1, 10, 11
Farklı popülasyonlarda fiziksel aktivite değerlendirmesi ve programlarını planyabilmesi 1, 10, 11
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Obezite tanımı, etyolojisi ve sınıflandırması. 2. kaynak sf 1-69
2 Erişkin obez hastanın değerlendirilmesi Ders notları
3 Çocuklarda obezite ve değerlendirilmesi 1. kaynak bölüm 64
4 Yaşlılarda obezite 1. kaynak bölüm 79
5 Obezite ve komorbit hastalıklar 1. kaynak bölüm 8
6 Obezite ve komorbit hastalıklar 1. kaynak bölüm 8
7 Obezite tedavisi: Beslenme 2. kaynak sf 131-146
8 Obezite tedavisi: Egzersiz 2. kaynak sf 169-184
9 Obezite tedavisi: Cerrahi yöntemler 2. kaynak sf 169-184
10 Fiziksel aktivite seviyesi, uyku ve obezite 1. kaynak bölüm 46
11 Kilo alımı ve kaybında fiziksel aktivitenin yeri 1. kaynak bölüm 52
12 Hamilelikte kilo kontrolü ve fiziksel aktivite 3. kaynak sf 455-470 1. kaynak bölüm 61-61
13 Obezite ile savaşta okul, iş yeri ve toplumsal çalışmalar 1. kaynak bölüm9 , http://beslenme.gov.tr/
14 Obezite ve kanıta dayalı çalışmalar 1. kaynak bölüm 7
Kaynaklar
1- Claude Bouchard, Peter T Katzmarzyk. Physical activity and obesity 2nd Ed. Human Kinetics, 2010. 2- George A Bray, Claude Bouchard. Handbook of Obesity: Clinical Applications, 3rd Ed. Informa Healthcare, 2008. 3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon A. Karaduman, Ö. Tunca. 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu