Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİKROBİYOLOJİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Görkem ATA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı hastalık etkeni olan patojen mikroorganizmaların morfolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları ile antimikrobiyal tedavi konularında bilgiler vermek; konak-mikroorganizma ilişkileri, immün sistemin genel özellikleri ve klinik örneklerin alınması, tanı ve takip yöntemleri ile hastane enfeksiyonları hakkında öğrencileri, bilgili, bilinçli ve duyarlı hale getirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Mikroorganizma morfolojisi, Mikroorganizma genetiği,2.Mikroorganizmaların bulaşma yolları,3.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri,4.Mikroorganizmaların ve konağın immünolojik özellikleri,5.Konağın nonspesifik ve spesifik savunma mekanizmaları,6.Hipersensitivite, İmmün yetmezlik, Kanser immünitesi ve Aşılar,7.Önemli bakteriler,8.Önemli bakteriyel enfeksiyonlar,9.Önemli virüsler,10.Önemli viral enfeksiyonlar,11.Mantar ve parazitlerin özellikleri,12.Önemli mantar ve parazit enfeksiyonları,13.Hastane enfeksiyonları,14.Laboratuvarlarda genel prensipler, Klinik mikrobiyoloji laboratuvar yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.2. Aşıları ve aşı ile kazanılan immüniteyi açıklar 1, 12, 3 A
1. Mikroorganizmaların morfolojisi, genetiği, fizyolojisi ve bulaşma yollarını betimleyebilecektir 1, 12, 3 A
1.1. Prokaryot ve ökaryot hücreleri ayırd eder 1 A
1.2. Bakteri, mantar, parazit, virüs ve prionları betimler 1 A
1.3. Mikroorganizma ile konak arasındaki ilişkileri açıklar 1, 12, 3 A
1.4. Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve adlandırılmasını tanımlar 1 A
1.5. Mikroorganizmaların bulaşma yollarını örneklerle açıklar 1, 12, 3 A
1.6. Mikrobiyotayı açıklar 1, 3 A
2. Mikroorganizmalara karşı konağın savunma sistemlerini açıklayabilecektir 1, 12, 2, 3 A
2.1. Doğal ve edinilmiş immün yanıtları açıklar 1, 2, 3 A
3. Tıbbi önemi olan bakteriler ve bakteri infeksiyonlarını tanımlar 1, 12, 3 A
3.1. Bakterilerin virulans faktörlerini ve bakteri infeksiyonlarında patogenezi açıklar 1, 12, 3 A
4. Tıbbi önemi olan virüsleri ve virüs infeksiyonlarını tanımlar 1, 12, 2, 3 A
4.1. Virüs genetiği ve viral infeksiyon tiplerini açıklar 1, 12, 2, 3 A
5. Tıbbi önemi olan mantar, parazit ve infeksiyonlarını tanımlar 1, 12, 2, 3 A
6. Antimikrobiyal tedavide genel prensipleri betimler 1, 2, 3 A
6.1. Antimikrobiyalleri sınıflandırır 1, 2 A
6.2. Antimikrobiyallere direnç mekanizmalarını açıklar 1, 2, 3 A
7. Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi kavramlarını betimler 1, 12, 2, 3 A
7.1. Sağlık hizmetleri ile ilişkili infeksiyonların önlenmesindeki stratejileri tartışır 1, 12, 3 A
8. Mikroorganizmaların saptanması ve tanımlanmasında kullanılan laboratuvar yöntemlerini betimler 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Mikroorganizma morfolojisi, Mikroorganizma genetiği Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 1
2 2.Mikroorganizmaların bulaşma yolları Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 1
3 3.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri Ders notları
4 4.Mikroorganizmaların ve konağın immünolojik özellikleri Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 2
5 5.Konağın nonspesifik ve spesifik savunma mekanizmaları Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 2
6 6.Hipersensitivite, İmmün yetmezlik, Kanser immünitesi ve Aşılar Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 2
7 7.Önemli bakteriler Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 3
8 8.Önemli bakteriyel enfeksiyonlar Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 3
9 9.Önemli virüsler Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 4
10 10.Önemli viral enfeksiyonlar Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 4
11 11.Mantar ve parazitlerin özellikleri Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 5, 6
12 12.Önemli mantar ve parazit enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 5, 6
13 13.Hastane enfeksiyonları Ders notları
14 14.Laboratuvarlarda genel prensipler, Klinik mikrobiyoloji laboratuvar yöntemleri Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 7
Kaynaklar
1. Jawetz, Melnick ve Adelberg Tıbbi Mikrobiyoloji. Geo. F. Brooks, Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Stephen A (eds.) Çeviri editörü: Osman Şadi Yenen, Nobel Tip Kitabevi, 2014 2. Özlem Güven. Tıbbi Mikrobiyoloji ders notları.
1. Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji. Doç. Dr. Özgül Kısa (edt.), Nobel Tıp Kitabevi, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu