Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ONKOLOJİK REHABİLİTASYON 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Miray BUDAK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Miray BUDAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Onkolojik fizyoterapi gerektiren problemlerin mekanizmaları, klinik yaklaşımlar, hasta değerlendirme ve izlemlerinin olgu örnekleriyle etkinliğinin değerlendirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kanser tanım, etiyolojisi ve gelişim mekanizmaları ,Onkolojik rehabilitasyonunda genel kavramlar ve multidisipliner yaklaşım,Kanserli hastanın değerlendirilmesi,Kanser hastalarında görülen fonksiyonel ve muskuloskeletal problemler,Kanserin periferik ve santral sinir sistemi üzerine etkileri,Baş boyun kanseri ve rehabilitasyonu,Kolorektal, Pankreatik, Gastrik kanser ve rehabilitasyonu,Pediatrik onkolojik hastalıklarda temel kavram ve ilkeler,Meme kanseri ve rehabilitasyonu,Lenf ödem fizyoterapisi,Akciğer kanseri ve rehabilitasyonu,Muskuloskeletal sistem kanserleri ve rehabilitasyonu,Palyatif bakım ve fizyoterapi,Kanser rehabilitasyonunda alternatif tıp yaklaşımları,Olgu örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kanser tanımı ve oluşum mekanizmalarını yorumlayabilmesi 1 A
Onkolojik fizyoterapiyi açıklayabilmesi 1, 12, 18 A
Onkolojik fizyoterapi ile ilgili klinik problemleri tartışabilmesi 1, 12, 15, 18 A
Onkolojik hastalıklarda kanıta dayalı fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını tanımlayabilmesi 1, 2 A
Farklı onkolojik kanser türlerine uygun fizyoterapi programlarını tartışabilmesi 1, 2 A
Kemoterapi ve radyoterapi gibi tıbbi tedavi yaklaşımlarını açıklayabilmesi 1, 2 A
Onkolojik rehabilitasyonda değerlendirme içeriği olarak nörolojik, muskuloskeletal, kardiyopulmoner değerlendirme yaklaşımlarını tartışabilmesi 1, 12, 18 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kanser tanım, etiyolojisi ve gelişim mekanizmaları 3. kaynak, sayfa 2-4
2 Onkolojik rehabilitasyonunda genel kavramlar ve multidisipliner yaklaşım 4. kaynak, sayfa 507-509
4 Kanserli hastanın değerlendirilmesi 4. kaynak, sayfa 505- 507
5 Kanser hastalarında görülen fonksiyonel ve muskuloskeletal problemler 3. kaynak, sayfa 685-784
6 Kanserin periferik ve santral sinir sistemi üzerine etkileri 3. kaynak, sayfa 81-87
7 Baş boyun kanseri ve rehabilitasyonu 3. kaynak, sayfa 291-303
8 Kolorektal, Pankreatik, Gastrik kanser ve rehabilitasyonu 3. kaynak, sayfa 193-205, 217-225
9 Pediatrik onkolojik hastalıklarda temel kavram ve ilkeler 3. kaynak, sayfa 855-869
10 Meme kanseri ve rehabilitasyonu 3. kaynak, sayfa 181-193
11 Lenf ödem fizyoterapisi 3. kaynak, sayfa 235-253
12 Akciğer kanseri ve rehabilitasyonu 3. kaynak, sayfa 205-217
13 Muskuloskeletal sistem kanserleri ve rehabilitasyonu 3. kaynak, sayfa 87-105
14 Palyatif bakım ve fizyoterapi 3. kaynak, sayfa 881-907
15 Kanser rehabilitasyonunda alternatif tıp yaklaşımları 3. kaynak, sayfa 907-916
16 Olgu örnekleri https://www.youtube.com/watch?v=x5wOX4NSb90
Kaynaklar
Ders notları verilecektir.
1. Prof.Dr. Z. Candan ALGUN Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2014. 2. Braddom R.L. PhysicalMedicine&Rehabilitation, Third Edition. SaundersElsevier, 2007. 3. Shin KY. Canser, Demosmedical, 2014 4. Karaduman AA., Yılmaz ÖT. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Genel Fizyoterapi, Pelikan 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 80
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu